Press "Enter" to skip to content

Utleier skal selge bolig

Kan utleier kaste oss ut fordi han skal selge boligen?

Om du har fått skriftlig oppsigelse som inneholder vilkårene som nevnt over måtte du ha protestert skriftlig innen én måned etter at du mottok oppsigelsen. Gjorde du ikke det mistet du retten til å protestere og må flytte ut i henhold til oppsigelsen. Flytter du ikke da, vil utleier kunne kaste deg ut ved hjelp av namsmannen.

Utleiers adgang til leieobjektet

Utleier kan av ulike årsaker ha behov for å få adgang til leieobjektet i leieperioden. Det som imidlertid er viktig å være klar over er at en leieavtale gir leietaker en eksklusiv adgang til leieobjektet. I ordet «eksklusiv» ligger det at leietaker alene har rett til bruk av leieobjektet i leietiden. Dette setter begrensninger for utleiers rettigheter når det gjelder å få adgang til utleieboligen.

Ha alltid oppsigelseklausul

Jeg har hørt at hvis det er snakk om en åpenbar utleieenhet (f.eks. sokkelen i en enebolig, der huseier selv bor i hoveddelen av huset) så kan de ikke si opp kontrakten pga salg? Fordi utleieenheten skal følge videre til neste huseier, og at det ofte er en fordel for neste huseier at leiligheten allerede har en leietaker så de slipper å bruke tid på det midt i flytteprosessen.

Søk i VG Nett Debatt

Det jeg lurer på er hvor mye kan han egentlig forvente å ha tilgang til leiligheten i oppsigelsestiden vår? Er klar over at vi plikter å gi han tilgang for å holde visning ved utleie, men når den skal selges er jo alt mye mer omfattende (fotograf, megler, takstmann, stylist før visning, x antall visninger etc). Med alt pikkpakket vårt er leiligheten neppe særlig salgbar nå uansett (disse stylistene vil jo som oftest ha ut alt som gir et sted personlighet).

Ved nyttår og etter sommerferien foretar mange utleiere en økning av husleien, men ikke alle har oversikt over hvor mye det er adgang til å oppjustere leien med. Denne artikkelen tar for seg regelverket rundt dette, slik at man enklere kan vurdere om økningen er innenfor lovens rammer.

Ved salg og overdragelse av utleiebolig beholder som hovedregel leietaker retten til å leie hele eller deler av boligen. Ønsker utleier å si opp leietaker før leietiden er ute, gjelder husleielovens oppsigelsesvern fullt ut. Selve salget vil være et relevant, men ikke veldig tungtveiende argument.

I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Det kan være avtalt at avtalen kan sies opp før utløpet av leieperioden. Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden.

Ville jo gitt bedskjed om hva som skulle skje..Er det oppsigelsetid og leietager nekter å flytte og ny eier ikke vil leie ut så vil jeg jo anta at han nye eieren ikke kan overta det nye huset før oppsigelsetiden er ute..Hvis ting går fort i forbindelse med å legge huset ut for salg, visninger og at en evt legge inn bud og kjøper..

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, dersom utleier ikke har gitt informasjon om at dette ikke er mulig.