Press "Enter" to skip to content

Union markedsrapport

2016

Også i april var det en positiv utvikling på verdens aksjebørser. Den amerikanske S&P 500 indeksen satte en ny historisk toppnotering. Oljeprisene fortsatte å stige, og oppgangen kan dels tilskrives geopolitiske forhold. Lange statsrenter ble globalt sett noe høyere, men rentenivåene er generelt fortsatt lavere enn ved årets start. Det kortsiktige norske rentenivået steg, og det er større forventninger om at Norges Bank vil heve sentralbankrenten i juni.

nov Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom hittil iog kommenterer fremtidige forventninger til leie- og. Markedsrapporter | Eiendomshuset Malling & Co sin blogg om næringseiendom i Norge. Skrevet av Marianne Johannessen Dato: jun Troen på Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom hittil i.

Spår kraftig leieoppgang

Det er kombinasjonen av lav nybyggingsaktivitet, høy konvertering og sterkere sysselsettingsvekst som bidrar til at UNION Gruppen ser optimistisk på leieprisutviklingen i de to-tre neste årene. Analysesjef Jo W. Gullhaugen venter at kontorledigheten i Oslo skal falle fra dagens nivå på 7,7 prosent til under 6 prosent. Det vil gi sterk leieprisvekst i de neste tre årene.

Post navigation

Slutten av 2014 og starten på 2015 har vært preget av oljeprisfall og dermed dårligere prognoser for vekst for norsk økonomi. Dette vil sannsynligvis påvirke leiemarkedet de neste årene. Leieprisveksten man har sett de siste 2 årene vil sannsynligvis flate ut eller få en svak negativ prisutvikling de neste årene. Spesiel områder med høy eksponering mot oljebransjen som foreksempel Stavanger vil trolig bli særlig hardt rammet i forhold til negativ utvikling de neste årene.

Det er i sin seneste markedsrapport at UNION Gruppen omtaler et stadig mer positivt leiemarked i Bergen. Optimismen kommer etter at det over flere år har vært en høy nybyggaktivitet. I perioden 2015 til 2017 ble det ferdigstilt rundt 90 000 kvadratmeter nytt kontorareal i Bergen. Men nå skriver UNION Gruppen at det blir et kraftig fall i ferdigstillelsen av nytt areal. Næringsmegleren viser til Kyte Eiendom, som anslår at det kommer 45 000 kvadratmeter nytt kontorareal i perioden 2018 til 2020.

I dag publiserer ECUREX, en digital finansmarkedsplass for profesjonelle handelsmenn og finansinstitusjoner med hovedkontor i Zürich, en omfattende 110-siders rapport om digitale valutaer – et ECUREX-forskningsdokument med tittelen «Digital Valuta: Prinsipper, Trender, Muligheter, og risikoer. «

S langt i r har transaksjonsmarkedet vrt preget av flere milliard-transaksjoner, mer selektive kjpere og mange investorer med kjpslyst som har hatt utfordringer med finne objekter med de riktige karakteristika herunder eiendommer med lange og sikre leiekontrakter (se mer om ettersprselsmnstrene p side 11).

Mens leiemarkedet i Oslo sentrum strammer seg til og husleiene blir stadig høyere, er det store muligheter til å gjøre leiekupp på Lysaker og Fornebu. Lysaker og Fornebu har tradisjonelt hatt mange leietakere innenfor IT og oljesektoren. Fallet i oljeprisen har imidlertid bidratt til store nedskjæringer i selskapene, noe som gir mange tomme kontorbygg i de to kontorområdene.