Press "Enter" to skip to content

Ulosotto vapaaehtoinen maksusuunnitelma

Header menu

On hyvä, jos ulosottomies saa ulosottotoimia varten tarvitsemansa tiedot taloudellisesta tilanteestasi sinulta. Ellet pysty maksamaan velkaa, ota mahdollisimman pian yhteyttä ulosottomieheen. Ulosotossa arvostetaan velallisen avoimuutta ja yhtistyökykyä. Tästä voi olla sinulle hyötyä, jos joudut myöhemmin asioimaan ulosoton kanssa, esimerkiksi pyytämään helpotuksia tai velkoja järjestellessäsi.  

Ulosottorekisteri

Jotta saatavan perintä voidaan edistää ulosottoviraston hoidettavaksi, tulee velkojan hankkia ensin maksamattomalle saatavalle ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että asiasta pitää ensin hakea päätös toimivaltaisesta käräjäoikeudesta. Poikkeuksena edelliseen ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat, joiden osalta ei tarvita käräjäoikeuden prosessia, koska kyseiset saatavat ovat lain mukaisesti suoraan ulosottokelpoisia.

Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaansa pois, ulosottoviranomainen tekee palkkaan, eläkkeeseen, elinkeinotuloon tai muuhun omaisuuteen ulosmittauksen. Silloin saattaa omaisuus, jonka haluaa pitää omassa hallinnassaan, tulla ulosmitatuksi. Omaisuus ei ole suojassa ulosmittaukselta edes esimerkiksi silloin, kun omaisuus on lahjakirjalla annettu toiselle. Tämä johtuu siitä, että lahjalla voidaan muutoin lahjoittaa omaisuutta siten, että velkojat kärsivät kohtuuttomasti.

Ulosottokaaren 4:59:n mukaan ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman, jos velallinen tekee uskottavaksi sen, että hän kykenee siitä suoriutumaan. Suunnitelman hyväksyminen on ulosottomiehen harkinnassa ja arviointiin tulisi vaikuttaa erityisesti velallisen luotettavuus ja aikaisempi maksukäyttäytyminen. Suunnitelma voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Suosituimmat

On kuitenkin erittäin tärkeää, että asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ennen kirjeessämme mainittua eräpäivää, jotta meillä on mahdollisuus asiaan vielä puuttua. Asia kannattaa ehdottomasti pyrkiä sopimaan meidän kanssamme jo siitäkin syystä, että jos velka saadaan hoidettua vapaaehtoisen perinnän aikana, ei siitä aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää tai oikeudellisen perinnän kuluja.

Maksuhäiriömerkinnän kesto ulosoton jälkeen

Maksusuunnitelma
Jos et pysty maksamaan perintälaskua yhdellä kerralla eräpäivään mennessä, kannattaa miettiä millä tavalla pystyisit maksun suorittamaan ja neuvotella tavasta perintätoimiston kanssa. Maksusuunnitelma on yhdessä sovittu suunnitelma, jossa velkasumma maksetaan useammassa maksuerässä pitemmän ajan kuluessa. Maksusuunnitelmaan kirjataan kunkin maksuerän summa ja eräpäivä.

Ulosotto on tila, johon kukaan ei halua joutua. Se onkin usein asia, jolla pelotellaan esimerkiksi yli varojensa eläviä ihmisiä. Ulosottoon joutuminen ei varsinaisesti kuulu perinteisiin työpaikan kahvipöytäpuheisiin, joten monelle ulosotossa olevien suomalaisten määrä voi tulla yllätyksenä. Vuonna 2017 tuo luku oli hieman yli 500 000 henkilöä. Näistä noin seitsemällä prosentilla ulosotossa olevat velat olivat yli 50 000 euron suuruisia. 75 prosentilla velka on alle 10 000 euron suuruinen ja 40 prosentilla alle tuhat euroa. Keskimääräinen ulosotossa olevan velkamäärä oli 17 600 euroa.

Kun saatava tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottoviranomaisen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan laskua eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottoviranomaisen hankkimien tietojen perusteella.

A Oy:n konkurssipesä on vaatinut, että käräjäoikeus määrää takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (takaisinsaantilaki) 12 §:n nojalla Verohallinnon kriittisenä aikana ulosmittauksella saamat maksut peräytymään konkurssipesään, koska konkurssivelallinen on suorittanut maksut ulosottoon tekemänsä maksusuunnitelman perusteella, jolloin maksut on katsottava ulosmitatun maksujen suorittamishetkellä ja ne on rinnastettava ulosmittauksella saatuun maksuun.

Intrumin palvelut pähkinänkuoressa vapaaehtoisessa velkasovinnossa

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Ulosoton suojaosuus vuonna 2019 on 22,41 euroa päivässä, ja lisäksi 8,04 euroa päivässä jokaista velallisen elatuksen varassa olevaa kohti, siis jos on lapsia niin suojaosa kasvaa 8.04 eurolla per lapsi per päivä. Jos velallisella ei ole tarpeeksi rahaa, ulosmittaus voidaan toteuttaa ulosottoviranomaisen toimesta ääritilanteissa myös asunnon tai talon ulosmittauksella eli pakkoluovutuksella. Tällöin ulosmitattu talo tai asunto myydään yleensä pakkohuutokaupalla.

Tarvitsetko apua perintään?

Kun ulosottoperuste, eli tuomio, on olemassa, voi velkoja alkaa periä velkaa ulosoton kautta. Ulosotto toimitetaan joko suoraan palkasta tai omaisuudesta. Tutustu tarkemmin ulosottoon osoitteessa oikeus.fi/ulosotto. Kun saat velkomuskirjeen ulosottomieheltä, ole häneen yhteydessä sopiaksesi maksusta, tässä vaiheessa et pysty enää sopimaan maksusta perintätoimiston tai aiemman velkojan kanssa.

Omat yrityksemme Euroopassa ja yhteistyökumppanimme muualla maailmassa auttavat sinua kotiuttamaan maksusi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Svea on tänä päivänä yhteistyökumppani maailman suurimmassa perintätoimistojen verkostossa International Credit Exchangessa, jolla on jäseniä yli 100 maassa. Olemme myös jäseniä kansainvälisissä liitoissa, LIC League International for Creditors sekä ACA American Collectors Associations.

Lainan lyhennys tai lasku on aina halvin maksaa viimeistään eräpäivänä, mutta pieni myöhästyminen ei ole vielä iso ongelma, sillä laskun voi maksaa pienillä lisäkuluilla vähän myöhässäkin. Unohduksia sattuu kaikille tai saapunut lasku voi kadota matkalle eikä se ole vielä mikään iso asia murehdittavaksi. Lisäksi melkein kaikille tulee jossain vaiheessa elämää tilanne, jossa laskua ei ole yksinkertaisesti mahdollista maksaa ajallaan.

Main menu (Full structure)

Joissakin tapauksissa maksusuunnitelman tekeminen ei ole mahdollista suoraan verkkopalvelussa, joten olethan silloin yhteydessä asiakaspalveluumme. Ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme käyvät läpi sinun kokonaistilanteesi ja ehdottavat parasta tapaa edetä. Useimmiten on mahdollista sopia maksusuunnitelmasta – riippuen toimeksiantajasta, velan suuruudesta ja esim. siitä, oletko hoitanut aiemmat maksusuoritukset ajallaan.

Uuden Suomen uutiset

Mennessään töihin hän saa siis vähemmän päivää kohti rahaa kuin työttömänä. Toimeentulotukeen ja asumistukeen tulot huomioidaan kuitenkin ennen ulosottoa, joten hän ei saa myöskään niitä. Nyt siis tulot jäävät huomattavasti alhaisemmiksi kuin työttömänä. Ja kun ne jo silloin ovat niin pienet, etteivät ne riitä arjesta selviämiseen, niin miten vähemmällä enään voi tulla toimeen.

Onko muita keinoja periä riidattomia yrityssaatavia?

Perintälaissa säädetään kuluttajasaatavien perinnän osalta tarkat euromääräiset perintäkulut ja kokonaiskuluvastuu perintätoimistojen toimintaa varten. Yritysperinnässä lain mukaan kulujen tulee olla kohtuulliset eli euromääräisiä kulurajoja ei ole säädetty. Viime kädessä viranomaisteitse tarkentuu se, mitä tarkoitetaan termillä kohtuulliset kulut.

Perintä ja kulutusluotto

Perintä tarkoittaa sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan velallinen maksamaan vapaaehtoisesti erääntynyt saatavansa velkojalle. Saatavan perinnästä voi vastata joko velkoja itse tai tämän valtuuttama toimeksisaaja eli esimerkiksi perintätoimisto. Laskun maksaminen myöhässä ei vielä tarkoita maksun siirtymistä perintään tai ulosottoon. Credigon tapauksessa perintä alkaa maksuhuomautusten lähettämisellä, ja niiden laiminlyömistä seuraavat perintäyhtiön toimenpiteet.