Press "Enter" to skip to content

Tverrstripet muskulatur

Følelser som forandrer – Intensiv dynamisk korttidsterapi

Følelser som forandrer – Intensiv dynamisk korttidsterapi

Vi har over 600 enkeltmuskler i kroppen og over 200 forskjellige. Hver av dem har et eget latinsk navn (ikke alle har norsk betegnelse), og hver av dem kan opptre som en funksjonell enhet. Den enkelte muskel er bygd opp av bunter av lange celler (ofte like lange som muskelen selv, noen opptil cirka 50 cm) som vi kaller muskelfibrer, vanligvis under 0,1 mm i tverrmål. Noen muskler er ganske små, helt ned til 1–2 cm (for eksempel ørebensmuskler).

Muskelfibrene har reseptorer for kjemiske stoffer

Muskelfibrene har reseptorer for kjemiske stoffer

Den andre muskeltypen kan vi ikke kontrollere med viljen. Den styres av livet selv under en automatisk og selvstyrende (autonom) kontroll. Under mikroskopet ser disse muskelfibrene glatte ut, og derfor kalles dette glatt muskulatur. Glatt muskulatur finnes blant annet i åresystemet vårt, i tarmene, rundt bronkiene.

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose

Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig, nevrologisk sykdom med svakhet av tverrstripet muskulatur som viktigste kjennetegn. Betegnelsen er avledet fra latin og forteller at sykdommen sitter i ryggmargen og at den forårsaker svinn av muskler som skal stimuleres og styres av spinale nerveceller (forhornsceller) som ikke er anlagt eller fungerer på normal måte. Sykdommen er en av de hyppigste nevromuskulære sykdommene (muskelsykdommer). Den kan debutere i fostertiden, i tidlig barnealder eller i tenårene og kan ha svært forskjellige alvorlighetsgrader.

Presentasjon om:

Presentasjon om: «Gunvor Gipling Wåde Stipendiat E-post:»— Utskrift av presentasjonen:

Musklene består av muskelceller som trekker seg kraftig sammen når de får en nerveimpuls. Musklene stabiliserer, bøyer og retter ut leddene. De er festet til skjelettet med sener, som overfører kraften mellom muskel og knokkel.

– La ikke barnet ditt leke på et lekeland uten tilsyn, råder brannforsker

– La ikke barnet ditt leke på et lekeland uten tilsyn, råder brannforsker

Primærundersøkelsen – ABCDE Må sitte i hendene. Primærundersøkelsen er en undersøkelsesrekkefølge, en tiltaksrekkefølge og en rapporteringsrekkefølge. Kan du den, kommer du langt. Snakk høyt så både pasienten og resten av teamet får informasjon og mulighe

Forskjellen mellom glatte muskler og kardiale muskler

Forskjellen mellom glatte muskler og kardiale muskler

– Det vil si at kjøtt som eksponeres for oksygen og håndteres mer, vil miste mer rødfarge etter hvert. Det samme vil kjøttet dersom det er tilsatt salt og vann, da er det også håndtert mer, sier hun.

Botox ved akalasi og distale øsofagusspasmer

Botox ved akalasi og distale øsofagusspasmer

I forrige NGF-nytt (nr 1/2015) fikk vi en interessant beskrivelse av peroral endoskopisk myotomi (POEM) for behandling av akalasi, som er en relativt ny metode for å behandle akalasi (1), og som prisverdig er tatt i bruk ved Haukeland universitetssykehus. Resultatene ved denne behandlingen er lovende, men det er fortsatt for tidlig å si noe om residivfrekvens og langtidsresultater (1). Spesielt for akalasi type III (spastisk type), som representer den type akalasi som i dag har dårligst prognose, kan POEM se ut til å være et lovende behandlingsalternativ (2).