Press "Enter" to skip to content

Transport av våpen i bil

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen etter våpenloven § 1 annet ledd. Det samme gjelder skytevåpen produsert i eller etter 1890 dersom Politidirektoratet har funnet dem egnet til kun å avfyre ammunisjon som enten er utilgjengelig i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning.

Andreas (27) fikk utbetalt 10.900 kroner for 218 kråkeføtter: – En lidenskap

Andreas (27) fikk utbetalt 10.900 kroner for 218 kråkeføtter: – En lidenskap

Om man blir bestjålet sitt våpen, men kan anses å ha gjort så mye som mulig for å forhindre tyveriet, og for øvrig er regnet som en ansvarlig borger kan man anta at du får beholde dine eksisterende våpenlisenser. Men i en slik vurdering vil også alle tidligere kjente, dårlige gjerninger tas med i betraktningen. Det er lett å forstå at tyver ikke får ha våpen. Men hvis du for eksempel er dømt for beruselse eller andre grove forhold vil du antagelig ikke bli ansett som fullt pålitelig og dermed kan det stilles spørsmålstegn ved din besittelse av våpen.

Våpenpass dersom du reiser innanfor EU/EØS

Dersom du ikkje har eit gyldig våpenpass eller reiser til et land utanfor EØS, må du deklarere våpenet hos Tolletaten ved utreise og innreise til landet. Du leverer ei erklæring som gjeld for éin reise og som er gyldig i inntil eitt år.

 Her er reglene sendt ut av politiet i Vestfold:

Her er reglene sendt ut av politiet i Vestfold:

25. september starter elg- og rådyrjakta i store deler av landet. Mange av Vestfolds 6.900 registrerte jegere har forventninger til jaktsesongen. Vestfold politidistrikt gir våpentillatelse og fører oversikt over de vel 45.000 registrerte våpen som finnes i fylket.

 Hva kreves for å ta med skytevåpen om bord?

Hva kreves for å ta med skytevåpen om bord?

Disse informasjonskapslene og andre teknologier brukes for å identifisere interessene dine basert på søk og annen atferd mens du besøker nettstedet vårt. Vi kan dele informasjon med våre pålitelige medier, annonsører og analytikere, slik at vi kan vise relevant og personlig annonsering som egner seg for deg.

Kan jeg ta med skytevåpen, våpen eller ammunisjon i bagasjen min?

Kan jeg ta med skytevåpen, våpen eller ammunisjon i bagasjen min?

– Dersom man ikke lykkes med å felle det skadde dyret etter første dag, skal jakt- rettsinnehaver og kommunen, eventuelt politiet, varsles. Jaktlaget har da plikt til å stille opp sammen med viltmyndighet til dyret blir felt eller friskmeldt.

Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt

Offentlige lover og forskrifter, erverv av svartkrutt

Like lite som andre lover gir imidlertid våpenlovgivningen direkte svar på alle problemstillinger. Hvorvidt dette tilsier at regelverket bør detaljeres ytterligere er jeg usikker på all den tid våpenforskriften er gitt så sent som i 2009.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Reglene er klare i slike situasjoner. For det første har du under ingen omstendighet lov til å skyte fra bilen. Skulle du klare å lure deg ut av bilen, rekke å montere sluttstykket i våpenet og legge i patroner, er du fremdeles et stykke unna skudd. Du skal minst være 300 meter fra egen bil når det smeller, står det i jegerkontrakten.