Press "Enter" to skip to content

Tornator uutiset

Metsätieteiden opiskelija heitti kuokan olalle ja teki Ruotsin metsäpalojen jälkisammutustöitä kastelukannulla: ”Äkkiseltään kuulostaa epätoivoiselta”

Kansainvälinen juomateollisuus on kiinnostunut koivunmahlasta entistä enemmän. Tämä on tuonut tilauksia Tohmajärvellä toimivalle koivunmahlan tuottajalle Nordic Koivu Oy:lle. Yhtiö tuottaa vuosittain useita satoja tuhansia litroja mahlaa, ensi vuonna miljoonan litran raja on rikkoontumassa.

Bensasyöpön auton hylkääminen ei riittänyt ilmastoahdistuneille äidille ja pojalle – lähtivät kiertämään maata biokaasuautolla

Metsäkeskus tutkii mahdollista metsärikosta Juuassa Haukisoiden alueella. Metsäyhtiö Tornator on hakannut metsää alueella, joka saattaa olla metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Metsäkeskukselle asiasta ilmoitti Luonto-Liiton Savo-Karjalan piiri omien selvitystensä perusteella.

Tervetuloa MTV Uutiset-palveluun

Aiemmin Tornatorin käytössä ei ollut tarpeeksi jäsenneltyä, ajantasaista, riittävän tarkkaa tietoa, joka olisi helpottanut päätöksentekoa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja siihen tehtyjen laajennuksien jälkeen on tietomassaa kertynyt paljon, josta on ollut haasteellista erottaa päätöksenteon kannalta oleellisimmat osat. Suuri osa tästä tiedosta oli vielä jäsentymätöntä ja hajallaan eri prosesseissa.

Sivutoiminimet

”O2 on aloittanut tuulivoimaprojektien kehittämisen Suomessa vuonna 2012. Hankkeemme sijoittuvat pääosin Länsi-Suomeen yksityisten maanomistajien maille. Allekirjoitettu yhteistyösopimus yhden Suomen suurimmista maanomistajista, Tornatorin, kanssa tarjoaa meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa hankeportfoliotamme Suomessa”, tuulivoimayhtiö O2:n maajohtaja Teemu Loikkanen kertoo.

"Näin nopeasti toimiala voi kääntyä kasvuun"

"Viisi vuotta sitten aloittaessani työ- ja elinkeinoministeriössä metsäalan strategisen ohjelman johtajana, minulta tivattiin alati, että jääkö puulle enää muuta kuin energiakäyttö. Nyt ollaan huolissaan siitä, riittääkö puuta kaikkiin uusiin biotalouden investointeihin. Näin nopeasti voi toimiala kääntyä kasvuun, kun sille luodaan edellytyksiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla."

Sisällysluettelo

Ehkäpä henkilö, johon sanonta viittaa, tarvitsisi yksinkertaisesti hyvän taskutietokoneen; kyseessä on nimittäin laite, jota suuri suomalainen metsänhoitoyhtiö Tornator OY käyttää saadakseen hyvän käsityksen sekä puista että metsästä. Handheldin kannettavien Nautiz X3-ja X5 -kenttätietokoneiden käytön ansiosta Tornator on mullistanut laajojen metsäalojensa kartoitus- ja arviointijärjestelmän.

Lisätietoja työnantajasta

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Vapo Oy ja Tornator Oyj ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla Vapo myy Tornatorille yhteensä noin 5 300 hehtaaria metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Kaikkiaan myytäviä tiloja ja määräaloja on noin 90. Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta sillä tulee olemaan lievästi positiivinen vaikutus Vapo Oy:n toisen tertiilin tulokseen.

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin markkinaehtoinen, yksityinen vuokranantaja, joka on tarjonnut 46 vuoden ajan monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista. Asuntovalikoima on laaja. Konserniin kuuluu lähes 41 000 vuokra-asuntoa eri puolilla maata. Markkinaehtoisia Lumo-asuntoja on yhteensä lähes 27 000 ja omakustannusperusteisia VVO-asuntoja lähes 14 000. Konserni työllistää noin 360 asumisen ammattilaista. lumo.fi, vvo.fi

”Tornatorin päätoiminta-alue sijaitsee Jyväskylästä itään rajalle saakka ja pohjoisessa Ouluun asti. Kasvava yhtiö haluaa ostaa metsätalousmaata tältä alueelta. Meille tulee merkittävä määrä yhteydenottoja metsäomistajilta, koska olemme vastuullinen maanomistaja, joka kohtelee kaikkia maan myyjiä tasapuolisesti ja reilusti”, kertoo Tornator Oyj:n varatoimitusjohtaja ja metsätalouden liiketoimintajohtaja Ari Karhapää Joensuusta.

Ajankohtaista

LEHDISTÖTIEDOTE 25.4.2018 klo. 13.39   Puheenjohtaja Håkan Nystrand ilmoitti eläköitymisaikeistaan METSÄASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ METO SAA UUDEN PUHEENJOHTAJAN ENSI SYKSYNÄ   METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand ilmoitti tänään järjestön edustajiston kokouksessa Jyväskylässä, ettei ole käytettävissä Meton puheenjohtajaksi ensi syksyn edustajiston kokouksen jälkeen. Uusi puheenjohtaja tullaan valitsemaan lokakuun lopussa metsäasiantuntijoiden edustajiston kokouksessa, joka on järjestön…

Imatran Seudun Sähkö Oy on perustettu vuonna 1928 yhdistämällä alueen kahdeksan pientä yhtiötä. Olemme paikallinen, keskisuuri sähköyhtiö, jonka pääasiallinen omistus on yksityisillä henkilöillä sekä yrityksillä. Yhtiön omistuspohja on toisenlainen kuin useimmilla muilla pienillä ja keskisuurilla sähköyhtiöillä, jotka ovat usein toimialueensa kuntien omistuksessa ja hallinnassa.

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Rauhoitettava alue on geologisesti ja maisemallisesti arvokas: metsiltään luonnontilaista harjualuetta elävöittävät lukuisat erämaiset ja sokkeloiset lammet sekä purot. Vesistöjen rantavyöhykkeillä vaihtelevat alueelle tyypilliseen tapaan mäntykankaat ja puustoiset suot puronvarsien rehevistä korvista luonnontilaisiin karuihin rämeisiin. Alueen linnusto on tyypillistä karun vesistön lajistoa; esimerkiksi kuikka pesii usealla lammella. Suojelualueella on myös useita muinaismuistokohteita, pääasiassa esihistorialliseen pyyntikulttuuriin liittyviä asuinpaikkoja.

“Tehtaamme Itä-Suomessa käyttävät kaikkia puutavaralajeja ja Tornator omistaa niiden lähialueilla merkittävän määrän FSC-sertifioituja (FSC C 123368) metsiä, joiden puulajijakauma on monipuolinen”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo. “Tehty sopimus vahvistaa UPM:n tehtaiden puuhuoltoa ja lisää FSC-sertifioidun puun määrää Itä-Suomen tehtaillamme.”

Tuoreimmat:

– Yhteistyö koivunmahlan keräyksessä johtavan kestävään metsätalouteen erikoistuneen yhtiön kanssa osaltaan varmistaa koivikoiden ja koivunmahlan riittävyyden tulevaisuudessa ja myötävaikuttaa Nordic Koivun koivunmahlan tuotannon voimakkaaseen kasvattamiseen kansainväliseen kysyntään vastaamiseksi, kertoo Nordic Koivun myyntijohtaja Susanna Maaranen.