Press "Enter" to skip to content

Tori tontti

Lappeenranta, Rakuunamäki varastorakennus

Rykmentinpuisto on yksi pääkaupungin suuria ja pitkäkestoisia aluekehittämishankkeita, ja sitä voisi verrata kooltaan Helsingin Jätkäsaareen tai Kruunuvuorenrantaan. Virenius on tyytyväinen, että vanha kasarmialue on herättänyt jo runsaasti kiinnostusta. ”Tuusulassa on 38 000 asukasta – ja Rykmentinpuistoon tulevat 15 000 uutta asukasta tuovat kuntaan lisää uutta virettä. Tuusulan vetovoima on kovassa kasvussa, onhan sen sijaintikin erinomainen –”Helsinkiinkin ajaa alle puolessa tunnissa.”

Eräkämpälle tontti, nyt nopealle edullisesti

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Tavoitteena on hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen vuoden 2022 loppuun mennessä (kh:n kokous 18.3.2019), aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian.

Hirvenkadun ja Sudenkujan tontit 

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

Kesän 2006 aikana nämä Hämeenlinnan keskustan tärkeimmät puistot kokivat perusteellisen muodonmuutoksen: runsaan käytön ja ilkivallan rasittamat, edellisen kerran yli 50 vuotta sitten remontoidut puistot suunniteltiin ja korjattiin täyttämään jälleen kaikilta osin keskeisimpien edustuspuistojen vaatimukset. Kunnostus toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.

Kemin kaupunki

Torimakasiini on rakennettu 1930-luvulla ja siinä on toiminut Utajärven Osuuskauppa r.l:n keskusvarasto, SOK:laisen kaupan varastokäytössä rakennus on ollut aivan viime vuosiin saakka. Syksyllä 2010 se siirrettiin valmisteilla olevalle torille. Torimakasiinin alakerrassa toimii kesäisin kahvila ja infopiste. Yläkerta on näyttelykäytössä.

Footer

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Pekkatorin rakennuksista monet olivat alkuvuodet vuoraamattomia. Ainakin Langin talon tiedetään ennen vuoraamista olleen punainen – ilmeisesti punamullattu. Muutoin talot yleensä olivat vuoraamattomina harmaita, käsittelemättömiä. Pekkatorin rakennusten ensimmäiset vuoraukset ovat 1820-luvulta. Tuolloin myös maalaus alkoi yleistyä maassamme ja Pekkatorin juuri vuoratut porvaristalot saivat ajan hengen mukaisen vaalean öljymaalin: keltaista ja harmaata seiniin sekä valkoista listoihin ja ikkunanpuitteisiin.

Katso myös myytävät asunnot

Hämeenlinnalaiset eivät kuitenkaan olleet halukkaita osallistumaan toisessa kaupungissa asuvan lääkärin kustannuksiin, vaan esittävät toiveen saada kaupunkiin proviisori. Helsinkiläinen apteekkari Johan Magnus Tingelund saikin syyskuussa 1753 kuninkaalta luvan perustaa haara apteekin Hämeenlinnaan. Näin Hämeenlinna sai oman apteekkinsa ensimmäisenä sisämaan kaupungeista.

Suviseurat Muhoksella

– Se menee sitten kaupungin poliitikkojen päätettäväksi, miten maanvuokrasopimukseen reagoidaan. Käytettävissä on kyllä koviakin toimenpiteitä, jos poliitikot niin päättävät. Eli sekin on mahdollista, että alueelle päädytään keksimään muuta käyttöä, Matinheikki arvioi.

Kunnantaloa on laajennettu, viimeisin lisäys on 1978 valmistunut valtuusto- ja alasali ”Mutteri”, jonka suunnitteli kunnanarkkitehti Matti Roivainen. Rakennuksen seinäreliefin ja edessä olevat ”Pirkkalan tiima” – veistoksen on suunnitellut taiteilija Mauno Kivioja. Talon edessä on kunnallispolitiikkaa ja ehkä pitkää kivikautista historiaakin symbolisoivat käräjäkivet.

Kerimäen yhteispalvelupiste

Lahden torikaivaukset päättyivät viime perjantaina, kun arkeologit saivat tutkimuk-sensa torilla valmiiksi. Työt aloitettiin kauppatorilla toukokuun lopussa ja niille oli varattu aikaa marraskuun loppuun asti. Tutkimuksia tehtiin torilla kesästä alkaen sa-manaikaisesti rakentamiseen liittyvien maansiirto- ja rakennustöiden kanssa. Arkeo-logien työt sujuivat haasteellisista työolosuhteista huolimatta hyvin, ja kaivaukset valmistuivat reilusti etuajassa.

juuri taloyhtiön remontti loppui vessa uusi keittiön viemärit putkistot uusittu koko huoneista maalattu tapetoitu läpeensä sähkökaapeloinnit uusittu nykyaikaan asunnossa vessa vaatehuone kaittiö olohuone alkovi asunto ilmarisentie 10 saarijärvi a kuopio vesimaksu ennakko 15 oma mittari loppu kulutuksen mukaan lämpöpaikka 12 e kauppa vierienen talo auto käy kääntymässä joka puolentunnin välein torille vajaa 2 kilometriä

Nyt on loistava tilaisuus saada tontti oman talon alle nimellisellä summalla ja suppeat rakennusmääräykset mahdollistavat juuri sen omanlaisen unelmatalon rakentamisen. Kärkölässä tontin voi nimittäin ostamisen sijaan myös vuokrata ja kolmena ensimmäisenä vuotena vuosivuokra on vain 100 €! Tämän jälkeen vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi tietysti myös lunastaa itselleen milloin vain.

Torialue on pääasiallisesti torikauppakäytössä 1.5. – 30.9. välisenä aikana. Järjestettävät tapahtumat eivät saa häiritä torikauppaa. Vuosittain järjestetään myös neljät markkinat, jolloin torialue ja parkkipaikat täyttyvät helposti.  Toripuiston rakenne puineen ja pensaineen sekä esiintymislavan pieni koko rajoittavat suuren yleisötapahtuman kuten konsertin järjestämistä puistoalueella. Pietari Brahen patsas sekä lasten leikkipaikka on otettava huomioon rakenteita suunnitellessa. Pintoja vaurioittavien kiinnikkeiden käyttö on kiellettyä.

Lomake (Koko portaali)

Jos sinulla on koulutuksen numero tiedossa, kirjoita se alla olevaan kenttään ja siirry hakemukselle. Hae ilman kirjautumista -painikkeella pääset avoimelle hakemukselle. Avoimella lomakkeella täytettyjen tietojen voimaantulo edellyttää aina henkilökohtaista käyntiä ja henkilötodistuksen esittämistä TE-toimistossa. Hakemus tulee vahvistaa TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

Tie­töi­den koh­tee­na pit­kään ol­lut Pa­lo­kun­nan­ka­dun ja Ou­lun­tien ris­tey­sa­lue on saa­nut al­ku­vii­kos­ta uu­den as­fal­tin. Tien­pin­ta on nous­sut uu­den pääl­lys­teen myö­tä nel­jä sent­ti­met­riä, jo­ten Pa­lo­kun­nan­ka­dun uu­si hi­das­te on myös loi­ven­tu­nut al­ku­pe­räi­ses­tä.