Press "Enter" to skip to content

Tonttimaan arvo kuopio

Tontin vuokrasopimuksen muutokset

Tila sijaitsee suunnittelutarvealueella, joten tarvitsee suunnittelutarveratkaisun. Lisäksi tulisi huomioida, että asuinrakennuksen etäisyyden maantiestä tulisi olla 60 m. Tästä merkittävä poikkeaminen vaatii poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä. Hakemisesta saa lisätietoja osoitteesta https://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/poikkeamiset-ja-suunnittelutarveratkaisut ja Kuopion kaupungin kaavoitusinsinööriltä Jukka Holopaiselta.

Nyt myynnissä olevat tontit, koko Suomi

Tontti on tai tontit ovat monesti tilakokonaisuuden yksi omaisuusosa. Tonttiarvo riippuu monesta seikasta. Arvon määräytymiselle merkittäviä seikkoja ovat ainakin rakennusoikeus, sijainti, tiestö ja yhteydet, etäisyydet palveluista, edelleen: sähkö, vesi, viemäri ja niiden saatavuus. Myös tontin muoto ja maapohja vaikuttavat tontin arvoon. Tontin osto on tärkeä ja iso päätös. Tontit myydään ryhmänä tai yksitellen määräaloina tai lohkottuina kiinteistöinä. Tontit muodostavat näin joskus merkittävänkin osan metsätilan arvosta.

Tilavahti valvoo puolestasi

Ohjelman mukaan omakotitalotontin hinta määräytyi tontin pinta-alan ja kaupunginosakohtaisen neliömetrihinnan tulona. Rivi- ja kerrostalotontin hinta puolestaan määräytyi asemakaavan mukaisen tontin rakennusoikeuden määrän ja kaupunginosakohtaisen kerrosalaneliömetrihinnan tulona. Vanhoilla asuinalueilla, kuten Linnanpellon alueella, on hinnanmääräytymisperusteita täydennetty tapauskohtaisella harkinnalla.

Suosituimmat

Jälleen samaa sarjaa, kuin tää «eilinen» paloheinän mörskäkin. Tässä sentään sijainti sillä tavalla parempi, ettei ole moottoritiessä kiinni ja sentään järvinäkymätkin. Sen sijaan tontti muuten aivan järkky ja vieläpä vuokratontti. Tuo talo on ikäänkuin sullottu muiden talojen väliin ja takana vielä kerrostalokin. Talossa isot ikkunat joka puolella. Eli käytännössä, jos ei halua itseään paljastella, niin on aina oltava verhot kiinni, kun ilkosillaan liikkuu ja muutenkin mörskässä on aina kuin akvaariossa.

Päävalikko

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Kuopion Maljalahden rantatonttien rakentaminen lähestyy

Rakennusliikkeet ovat kesän ja syksyn aikana vieneet hankkeiden suunnittelua eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa siten, että esisopimuksista päästiin tonttikauppoihin. Lujatalo Oy:lle myytiin kaksi ja Skanska Talonrakennus Oy:lle yksi tontti. Skanskan kohteen As. Oy Kuopion Aallottaren suunnittelu on edennyt hyvin.

Vyöhykehinnoittelun ulkopuoliset alueet eli asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet, joissa sähkön käyttöpaikan etäisyys muuntamolta on yli 600 metriä, kuuluu aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksu määräytyy liittyjän aiheuttamista sähköverkon vahvistamis- ja rakentamiskustannuksista. Liittymästä veloitetaan vähintään vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu ja sen ylittävä osa kustannuksista rakentamismaksuna. Rakentamismaksu on arvonlisäverollinen ja sitä ei palauteta.

Päiväranta sijaitsee näyttävän Puijon kupeessa. Kuopion keskustaan alueelta on matkaa noin viisi kilometriä. Päivärannan alue kiertyy pitkälle Puijonsarveen ja jatkuu lähelle Julkulan asuntoaluetta. Puijon lisäksi läheisiä tunnettuja kohteita ovat Poukaman leirikeskus, Konttilan palvelupiste ja Iso-Valkeisen hotelli- ja kalastusalue.

KM-tontti Kallaveden rannalla

Avainasemassa metsän hinnoittelussa on siis puutavaralajien määrä ja hinta. Puuta ostavan teollisuuden hintatilastoa pitää yllä mm. Metsäntutkimuslaitos. Yksittäisen leimikon puutavaralajien hinta määräytyy pitkälti leimikon koon, laadun, korjuukelpoisuuden ja sijainnin mukaan. Eri puunostajilla on myös hieman erilaisia laatu- ja mittavaatimuksia ostamalleen puutavaralle, joka osaltaan lisää haasteita ostajien vertailuun puukauppatilanteessa.

Tontti ja kaavoitus

Asunto Oy Kuopion Maljalahden Marina* rakennetaan ainutlaatuiselle paikalle Kallaveden rantaan n. 1 km päähän Kuopion torilta. Rakennukset on suunnattu pääasiassa kohti valoisaa etelä-lounaan rantaa ja suurimmasta osasta asuntoja on suora näkymä kohti Kallaveden laineita. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä on tarjolla venepaikat palveluineen, mahtavat ulkoilumahdollisuudet sekä monipuoliset kesätapahtumat.*