Press "Enter" to skip to content

Tontin vuokraaminen

Yle tutki: Pizzayrittäjät syyttävät Pizza-onlinea riistosta – Näin nettipalvelusta kasvoi jättiläinen, joka vie pizzasta enemmän kuin verottaja

– Normaali käytäntömme on, että ensimmäisinä vuosina pidämme vuokran alhaisena ja nostamme sitä vähitellen kohti markkinatasoa. Vuokran lopullinen taso perustuu meillä tontin hintaan ja edellyttämäämme tuottoprosenttiin, Valkama kertoo sähköpostitse Ylelle.

Tontinvuokra on yksi maanvuokralaissa säännellyistä maanvuokran tyypeistä. Siinä tontti vuokrataan asumiskäyttöön tontinvuokraoikeuksin. Tontinvuokraoikeus on kuitenkin käytännössä jäänyt vähälle käytölle. Yksi syy tähän on se, että tontinvuokrasopimus voidaan tehdä vain tiettyjen kiinteistöjen kohdalla. Näitä ovat tontti- tai maarekisteriin merkityt rakennustontit sekä rakennuskaava-alueella itsenäisiksi kiinteistöiksi erotetut rakennuspaikat.

Tonttien vuokraaminen nousemassa Porvoossa suositummaksi kuin ostaminen – pienen tontin vuokra 1 500 euroa vuodessa

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

Asuntokaupassa levinnyt uusi ilmiö — ota selvää tontin omistajasta ennen kauppoja

Tontinvuokrasopimus on tehtävä määräajaksi, vähintään kolmeksikymmeneksi ja enintään sadaksi vuodeksi. Jos määräajasta ei ole mainintaa on tontinvuokrasopimuksen pituut 30v. Jos vuokraa vaaditaan soviteltavaksi on ratkaisussa otettava huomioon käypä vuokrataso, tontin käyttötapa, tontin arvo ja muut vuokran määrään vaikuttavat seikat.

Asuntotonttien vuokrasopimusten uusiminen

Tontin pitkäaikainen vuokraus tulee tehdä ennen tontin rakentamisen aloittamista tai muutoin erikseen esimerkiksi tontinvarauspäätöksessä mainittuna ajankohtana. Hakemuksen oheen tulee liittää pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Hakemusten käsittelyaika on noin 4-6 viikkoa. Jotta hakemusten käsittely ei viivästyisi, tulee tarvittavat liitteet toimittaa hakemuksen yhteydessä. 

Sijoitusasunto vuokratontilla? Muista nämä asuntosijoittajien vinkit!

Vuokratonttien vuokra-ajat ovat yleensä pitkiä, jopa 50-100 vuotta, mutta sopimuksissa on voitu määritellä erilaisia vuokrankorotuksia, jotka asuntosijoittajan on hyvä selvittää ennen vuokratontilla sijaitsevan asunnon ostamista. “On myös hyvä olla tarkkana, jos ostettavan sijoitusasunnon tontin vuokrasopimus on päättymässä. Tuolloin kannattaa selvittää, onko uutta sopimusta tehty ja millä ehdoin”, Spårman jatkaa.

Myytävät asunnot

Vuokratontille rakennetun YIT Kodin ostajana päätät itse mitä teet tontinosuuden kanssa. Voit halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden tontista heti asunnon valmistumisen yhteydessä tai myöhemmin. Näin vapaudut tontin vuokranmaksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaa tonttiin, voit maksaa osuutesi tontinvuokrasta kuukausittaisena vastikkeena.

Vuokrataanko maata palveluasuntoja tuottavalle yhtiölle asumistarkoitukseen vai palvelutarkoitukseen? Jos käyttötarkoitus painottuu asumiseen, tulkitaan maanvuokrasopimus asuntoalueen vuokraksi (Maanvuokralaki 3 luku). Jos käyttötarkoitus painottuu enemmän palveluihin, tulkitaan maanvuokraus ns. muuksi maanvuokraksi (MVL 5 luku). Alueen kaavamääräyksellä voi olla vaikutusta tulkintaan (A, Al, Aks, AS, Ys, P, Pl).

Tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Varaussopimus on voimassa 1 vuoden, minkä jälkeen varaus katkeaa automaattisesti. Jakoaikaa varaukselle voi hakea kohtuullisessa määrin ja perustellusti, kuitenkin enintään vuoden kerrallaan. Varausmaksu on 250 €/vuosi. Ensimmäisen vuoden varausmaksu on osa kauppahintaa. Tontin vuokrauksessa varausmaksua ei hyvitetä.

Ota yhteyttä!

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka hyvitetään joko kauppahinnasta tai vuokrasta. Varausmaksu tulee olla suoritettuna viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä varauksen jättöpäivästä Riihimäen kaupungin pankkitilillä. Luovutuskirja allekirjoitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Asiakas voi valita haluaako allekirjoittaa kauppakirjan/vuokrasopimuksen sähköisesti tai paperiversiona.

Asuintalon tontilla on väliä – ostajan syytä tietää vuokratontin omistaja ja lunastusehdot

Vuokrasopimusten tyypillisiä eroja ovat mm. vuokrasopimuksen kesto, erilaiset perusteet tontinvuokran ja –lunastushinnan korotuksille sekä tontin lunastettavuus. Tyypillinen vuokra-aika sopimuksissa on 30-50 vuotta. Tällöin on merkityksellistä, onko taloyhtiöllä lunastusvelvoite 30-50 vuoden jälkeen. Mikäli vuokrasopimus on voimassa 100 vuotta ilman lunastusoikeutta, ei taloyhtiö pääse itse määräämään sopimuksen kestosta ja vuokrankorotusehdot voivat olla myös kovat.

Jos olet ostamassa tai omistat asunnon kannattaa tarkistaa, onko vuokra-aika päättymässä lähivuosina. Vanhat tonttivuokrat ovat voineet olla hyvinkin edullisia ja vuokrasopimusta uusittaessa vuokra voi nousta huomattavasti. Esimerkiksi Helsingissä kaupunki on uusinut 50-vuoden vuokrasopimuksia hinnoilla jotka ovat olleet jopa 100% korkeampia kuin aikaisemmin. Mahdolliset vuokrankorotukset kannattaa siis huomioida laskelmissa, jotta ylimääräinen kulu ei tule yllätyksenä.

Palvelut

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.