Press "Enter" to skip to content

Tontin myynti kauppakirja

Tontin myynnin opas – näin hoidat huolella kaikki vaiheet

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Asiakirjat kaupankäyntiin

Suurin hyöty välittäjästä on omakotitalon kaupassa. Siinä on aina enemmän huomioitavia asioita, joita välittäjä osaa tehdä. Lisäksi välittäjillä on käytössä kauppahintatilastoja, joista pystyy näkemään vertailukauppoja ja siten kiinteistön arvostaminen on tarkempaa. Lisäksi välittäjän avulla ostajan tai useamman ostajan löytyminen on helpompaa. Omakotitalonkin voi kuitenkin myydä ilman välittäjää. Silloin tärkeää on, että kauppakirja laaditaan huolellisesti ja tehdään siitä riittävän kattava.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Usein tulee esiin tilanne, jossa toinen aviopuoliso myy toiselle aviopuolisolle puolet kiinteistöstä. Tämä tehdään usein siitä syystä, että kiinteistö olisi kummankin omistuksessa yhtä suurin osin. Kiinteistön puolikkaan myynnistä toiselle aviopuolisolle tulee huomioida verotukselliset asiat ennen kiinteistön myyntiä. Tämä on hyvin tärkeää, ettei satu minkäänlaisia ikäviä yllätyksiä kiinteistön luovutuksen jälkeen.

MÖKKIKAUPPA: Kesämökin ja mökkitontin ostaminen vaatii tarkkuutta

Vesijättö on mökkikaupan kummajainen. Vesijättö syntyy, kun maa kohoaa tai veden pinta laskee. Useimmiten vesialueen ja siten myös vesijätön omistaja on kylän jakokunta. Vesijättö ei yleensä aiheuta ongelmia niin kauan kuin rantaa ei rakenneta, mutta siitä huolimatta sen olemassaolo kannattaa varmistaa. Oikea osoite vesijätön selvittämisessä on maanmittaustoimisto.

Palvelut

Tonttia ostettaessa myyjän ja ostajan välille solmitaan varaussopimus. Varaussopimus on voimassa kaksi (2) vuotta myyntipäätöksen päivämäärästä lukien. Yritystonteissa varausmaksu on 10 % tontin maapohjan tai kauppahinnan perusteena olevan kerrosalan kauppahinnasta. Varausmaksu on maksettava 1 kk:n kuluessa varauspäätöksen tekemisestä lukien, alv 0 %. Varaussopimuksen voimassaoloaikana haetaan rakennuslupa ja aloitetaan rakennustyöt. Kun rakennuslupa on myönnetty ja rakentaminen on aloitettu allekirjoitetaan tontin kauppakirja. Mikäli varaus raukeaa, varausmaksua ei palauteta.

Myyjä tekee Ostajan kanssa erillisen toistaiseksi voimassa olevan 3 kk molemminpuolisella irtisanomisajalla olevan tilavuokrasopimuksen kaupan kohteena olevassa Luhtimakasiini- rakennuksessa sijaitsevasta noin 39 m2 suuruisesta varastotilan takaisinvuokraamisesta 211,77 euron kuukausivuokralla. Sopimus allekirjoitetaan samaan aikaan tämän kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Näin ollen hallintaoikeus vuokrasopimuksen mukaisiin tiloihin siirtyy välittömästi takaisin myyjälle.

Tilaa rantatontit-uutiskirje

Sopimussakko: Mikäli tontinsaaja ei ole määräajassa suorittanut rakennustyötä, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkoa, joka on määritetty kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Edellämainittu sopimussakko peritään myös, mikäli tontinsaaja luovuttaa rakentamattoman tontin kolmannelle osapuolelle sellaisilla ehdoilla, joita kunta ei ole hyväksynyt.

5 Sivu 5 / 5 Lauri Pouru Mäntsälän kunnan puolesta ostajana ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä kauppaa vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että kauppakirja on tehty maakaaren 2 luvun 1:ssä säädetyllä tavalla. Paikka ja aika ovat edellä mainitut. xx Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja Tunnus: /xx

Asioi verkossa

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kiinteistökaupan on voinut tehdä sähköisesti 1.11.2013 lähtien Maanmittauslaitoksen tarjoamassa ja lakiin perustuvassa Kiinteistökaupan verkkopalvelussa. Myyjä tai kiinteistönvälittäjä valmistelee kauppakirjan, jota ostaja voi palvelussa omalta osaltaan muokata. Palvelussa osapuoli voi myös tehdä esisopimuksen tai antaa valtakirjan asioiden hoitamiseen. Kun ehdoista ollaan yhtä mieltä, osapuolet hyväksyvät kauppakirjan ja lain-huutohakemus lähtee automaattisesti vireille.

Matkailuneuvonta

Tontin osto on aina kiinteistökauppa, joka vaatii tiettyä määrämuotoa eikä ole oikeustoimena yhtä yksinkertainen kuin irtaimen osto. Ostaessa tonttia joko kunnalta tai yksityiseltä on otettava selvää monista seikoista koskien muun muassa tontin ominaisuuksia ja rakentamismahdollisuuksia. Apuna tonttikaupoissa on hyvä olla ammattilainen.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.