Press "Enter" to skip to content

Testamentti oulu

Testamentin tekeminen, hyödynnä ammattitaitoamme

Lakiasiaintoimisto LexWill Oy on luotettava ja asiantunteva kumppani yllättävissä lakiapua vaativissa elämäntilanteissa. Suunnittelen ja toteutan yksilölliset toimenpiteet ja ratkaisut niin, että tulevaisuutesi ja omaisuutesi ovat turvattuja elämän yllättävissä käännekohdissa ja riskitilanteissa, kuten onnettomuuteen joutumisen vuoksi tai puolisosi kuoleman jälkeen. Asiakkaan etu ja sen turvaaminen on tärkein tavoite lakitoimistolleni, olipa kyse vaativammasta oikeudenkäynnistä tai muusta lakiasiasta.

Testamentti on ainoa tapa vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan lastesi, tai jos heitä ei ole, muiden sukulaisten kesken. Jos perittävällä on lapsia, testamentilla on mahdollista määrätä lähtökohtaisesti puolesta omaisuudesta, niin sanotun lakiosan ylittävältä osalta. On toki mahdollista määrätä myös koko omaisuudesta, mutta tällöin rintaperillisillä on testamentista huolimatta oikeus vaatia lakiosaansa eli osuuttaan puolesta perittävän varallisuudesta.

Rikosoikeusasiat

Perunkirjoitukseen kuuluu lähinnä vainajan varallisuuden luettelointi ja arvostaminen. Pesän ilmoittaja vakuuttaa valaehtoisesti, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ole tahallisesti jättänyt mitään ilmoittamatta. Perunkirjoituksen uskotut miehet todistavat, että ovat merkinneet perukirjaan kaiken oikein, ja arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Usein perunkirjoituksessa tulee arvioitavaksi myös kiinteää omaisuutta, johon tarvitaan lainhuutotodistukset.

Suosituin tänään

Henkilöllä on mahdollisuus varautua siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuollessaan. Hänellä on mahdollisuus tehdä testamentti. Testamentti on tehtävä määrämuodossa. Testamentti voi olla hallinta- ja/tai käyttötestamentti taikka omistusoikeustestamentti. Rajoituksen testamentilla annettaviin oikeuksiin tekee perintökaaren säännökset ( rintaperillisellä on oikeus lakiosaan ). Puolisoilla on mahdollisuus tehdä keskinäinen testamentti.

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen Oulu

Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on noin 79-vuotta. Keskimäärin saamme perintöä vasta 50-vuotispäiviemme jälkeen. Perittävälle omaisuudelle ei välttämättä ole enää tarvetta. Tällöin perintöä voi olla viisasta heittää yli yhden sukupolven. Esimerkiksi lapsenlapsille voidaan testamentata rahana alle 20.000 euron määrä. Tästä ei mene perintöveroa ollenkaan.

KODIN JA ASUMISEN LAKIASIAT

Testamentti on tarpeeton varattomalle. Mikäli omaisuutta on kertynyt sukan varteen ja vähän ylikin, testamentin laatimista kannattaa harkita. – Testamentilla voidaan samanaikaisesti sekä aiheuttaa että välttää perintöriitoja. Mikäli testamentilla asetetaan lapset eriarvoiseen asemaan, riidan siemenen on kylvetty. Tämä puhkeaa sitten kukkaan viimeistään perunkirjoitusta tehtäessä, toteaa asianajaja, varatuomari Mika Talviaro. Mikä on tyypillinen perintö? Millaisia odotuksia

Testamentti

Kevytjuridiikan asiakirjoissa lähtökohtana on asiakkaan tahdon toteuttaminen ymmärrettävästi. Me tunnemme lain vaatimukset ja erilaiset vaihtoehdot, jolloin kykenemme selvittämään ja kirjaamaan tahtonne tahtonne mukaisesti. Palvelumme sisältää lakimiehen neuvonnan, jotta voimme selvittää testamentin tekijän tahdon olevan mahdollinen ja räätälöidä optimoidun testamentin yksilölliseen tilanteeseen ja varmistaa kaikki lain asettamat muotovaatimukset.

Testamenttilahjoitus tieteelle

Testamenttilahjoituksen voi osoittaa käytettäväksi yleisesti Oulun yliopiston toiminnan tai valitun koulutusalan (esim. lääketieteen) tutkimus- ja/tai koulutustoiminnan kehittämiseen. Testamentatut varat liitetään tällöin  yliopiston lahjoituspääomaan, joka on sijoitettu ja jonka tuoton jako mahdollistaa tieteen jatkuvan tukemisen. Sijoitetun pääoman tuoton jaossa  huomioidaan lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista sekä tutkimusta koskevan arvioinnin tulokset.    

Milloin ja miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamenttilahjoitukset muodostavat erittäin tärkeän osan Kummien välittämästä avusta. Ne ovat Kummeille verovapaita ja menevät lyhentämättöminä kohteisiinsa. Testamenttilahjoituksen voi tehdä niin Lastenklinikoiden Kummit ry:n yleiskeräykseen kuin tarkemmin rajattuun kohteeseen, kuten laitehankinnat, lastentautien tutkimustyö, lasten ja nuorten psykiatrinen hoito tai potilaiden viihtyvyys. Halutessaan lahjoituksen voi suunnata myös valitun lastenklinikan tietylle osastolle. Testamenttilahjoituksen avulla voi parantaa monen vasta alkutaipaleelle ehtineen elämän mahdollisuuksia.

Oulun yliopiston tukisäätiö

Oulun yliopiston tukisäätiö on perustettu 1960 ja säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa. Säätiö myöntää vuosittain apurahoina noin 150 000- 250 000 euroa pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.