Press "Enter" to skip to content

Testamentti hinta oulu

Testamentti on ainoa tapa vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan lastesi, tai jos heitä ei ole, muiden sukulaisten kesken. Jos perittävällä on lapsia, testamentilla on mahdollista määrätä lähtökohtaisesti puolesta omaisuudesta, niin sanotun lakiosan ylittävältä osalta. On toki mahdollista määrätä myös koko omaisuudesta, mutta tällöin rintaperillisillä on testamentista huolimatta oikeus vaatia lakiosaansa eli osuuttaan puolesta perittävän varallisuudesta.

Lakipalvelut Oulussa ja Pohjois-Suomessa

LexWill Oy on oululainen lakitoimisto, joka tuottaa kattavat lakipalvelut turvaamaan jokaisen yksityishenkilön elämää lähtökohtaisesti Oulun talousalueella, mutta tarvittaessa myös muualla Suomessa. Erityisosaamiseni on perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten perintösuunnittelussa. Kauttani järjestyvät lakiasiainpalvelut myös oikeudenkäynteihin.

Testamentin tekeminen, hyödynnä ammattitaitoamme

Oikeudenkäyntikulut voivat tulla katetuksi myös oikeusturvavakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti. Usein oikeusturvavakuutus sisältyy kotivakuutukseen tai yrityksen yritysvakuutukseen. Selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada omat oikeudenkäyntikulut katetuksi oikeusturvavakuutuksesta jo ensimmäisen neuvottelun perusteella. Toimistomme huolehtii oikeusturvahakemuksen laatimisesta vakuutusyhtiölle asiakkaan puolesta. Tietyissä tilanteissa valtion myöntämä oikeusapu voi kattaa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden.

Huom! Tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvista lisäpalveluista voidaan periä 6,80 € suuruinen laskutuslisä (sisältää laskutuksen sekä postituksen, mahdollisen faksimaksun tai lähettämisen muussa vastaavassa sähköisessä muodossa). Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta laskutuslisä on 5,50 € (alv 0%).

Suosituimmat

– Hintavaihtelu on hyvin suurta. Asiakkaan kannattaa keskittyä siihen, että tekee tarjouspyynnön huolella ja valmistautuu myös tarjouspyynnön kysymiseen. Kuluttajaliitto myös peräänkuuluttaa selkeää ja läpinäkyvää hinnoitteluperusteen avaamista kuluttajalle, jotta hän on tietoinen siitä, mitä palvelua on sisältöineen ostamassa, kuluttajan talouden asiantuntija Paula Pessi Kuluttajaliitosta kertoo.

Asiakirjakauppa.fi

Puolisot voivat laatia keskinäisen testamatin siten, että sillä annetaan hallintaoikeus leskelle. Tällöin siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan lapsille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Leski ei tällöin joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta ja myös lasten perintöveroa pienentää lesken saama käyttöoikeus. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata lesken asema ja samalla varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille.

Testamentti

Kevytjuridiikan asiakirjoissa lähtökohtana on asiakkaan tahdon toteuttaminen ymmärrettävästi. Me tunnemme lain vaatimukset ja erilaiset vaihtoehdot, jolloin kykenemme selvittämään ja kirjaamaan tahtonne tahtonne mukaisesti. Palvelumme sisältää lakimiehen neuvonnan, jotta voimme selvittää testamentin tekijän tahdon olevan mahdollinen ja räätälöidä optimoidun testamentin yksilölliseen tilanteeseen ja varmistaa kaikki lain asettamat muotovaatimukset.

3. Selvitä ja hae henkilövakuutuskorvaukset

Asiantuntijan toimittaman perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi esimerkiksi kaupungista riippuen. Halvimmillaan perunkirjoituksen toimittaa hautaustoimisto noin 350 eurolla ja pahimmassa tapauksessa perunkirjoituksen toimitus voi maksaa lakimiehen toimesta tuhansia euroja. Pankkien ja oikeusavun kautta perunkirjoituksen hinta asettuu näiden ääripäiden välille.

PALVELUITAMME

Perunkirjoitus on huolellisuutta ja ammattitaitoa vaativa kuolinpesäkohtainen toimitus. Hyvin tehty perukirja ei ole ainoastaan luettelo omaisuudesta ja perillisistä, se on myös vahva perusta kuolinpesän hallinnoimiseen, ositukselle ja perinnönjaolle. Voitte luottaa siihen, että otamme huomioon lain ja verotuksen sallimat edut kokonaisvaltaisesti ja toimitamme perunkirjoituksen vahvalla ammattitaidolla.

Oulun seudun omaishoitajat ry

Yhdistyksemme toimitila Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri sijaitsee aivan Oulun keskustassa, osoitteessa Isokatu 47, katutaso. Toimitila on avoinna ma – pe klo 10.00 – 14.00. Järjestämme mm. koulutus- ja luentotilaisuuksia sekä toiminnallisia- ja vertaistuki -ryhmiä omaishoitajille sekä heidän läheisilleen. Voit tulla myös ihan vain istumaan kahvikupin ääreen ja juttelemaan.