Press "Enter" to skip to content

Tegl materiale

Historisk bruk av teglstein

Teglstein og mørtel er rene, mineralske materialer som ikke avgir allergifremmende stoffer. Ytterveggen har ingen tett membran som hindrer muren å puste og inneholder ingen organiske materialer eller kjemikalier som avgir helseskadelige gasser, eller som kan danne grobunn for soppvekst og husstøvmidd.

KONTAKT OSS

Tegl er et keramisk materiale som fremstilles ved brenning av leire i spesielle ovner. Fargen vil fra naturens side oftest være gul, rød eller brun, avhengig av leirens kvalitet. Innholdet av jernoksid gir rødlige farger ved brenning, mens kalkholdig leire gir gulfarget tegl. Tegl kan gis ønsket farge ved tilsetning av fargestoff til leiren, eller ved glassering med et tynt ytre lag med farge.

8 ting du må vite om takstein

Takstein er et tungt materiale. Betongstein veier om lag 45-50 kg per kvadratmeter. Teglstein er noe lettere, men ikke i betydelig grad. Dersom det nåværende tekket er lett, er det sannsynlig at taket ikke vil ha tilstrekkelig bæring til å tåle en slik belastning. Man må da forsterke husets bæring før man setter i gang. Dette vil medføre betydelige merutgifter, sammenlignet med å legge om eksisterende tak. Derfor ser vi som regel at en slik investering gjøres i sammenheng med andre større renovasjoner eller ombygginger av huset.

Krav til Teglskorstein

For at brann ikke skal oppstå rundt pipa må det være trygge avstander fra innsiden av pipa og ut til brennbare materialer. Det skal være minst 230mm eller på annen måte sikres at temperaturen på tilstøtende brennbare materialer ikke overstiger 80 grader. Dette gjelder mot byggningskonstruksjoner, skap, kleskott etc. Avstandskravet gjelder ikke golvbord, himlingspanel og listverk av tre dersom skorsteinen har minst 20mm tykk puss og egnet ubrennbart plate mellom treverk og mur.

Lenkjer

Betong, tegl og liknende avfall fra rive- eller anleggsprosjekter regnes som næringsavfall. Dette skal da i utgangspunktet leveres til et godkjent avfallsmottak. Det er imidlertid unødvendig å legge materialer med gode egenskaper på et avfallsdeponi, og vi ønsker at disse avfallstypene skal gjenvinnes så langt det er mulig. De er ofte godt egnet som erstatning for nyprodusert pukk og grus.

Stavanger Aftenblad

Se ut se på alle de vakre teglsteinstakene Stavanger ennå har. Tenk på det gamle Stavanger sykehus nå fylkesadministrasjonens høyborg i tegl. Tenk på Sandnes den gamle teglsteinsbyen. Det er synd produksjonen er nedlagt. For leiren er et bygningsmateriale vi har i oss, fra mange tusen år tilbake. Hver stein har sin historie å fortelle, understreker Ubisch. Fargen forteller hvor den kommer fra. Overflaten sier hvem som har behandlet den. Leiren er i tillegg et uforgjengelig materiale.

Scan Tegl Tiileri

Tegl har vært brukt og importert til Norge siden middelalderen. Frem til slutten av 1600-tallet var den forbeholdt offentlige bygninger og velstående i byene. Importen kom fra Danmark, Tyskland og Nederland. I perioden 1600- 1800 får tegltakene mer alminnelig utbredelse, særlig langs kysten. Fra skriftlige kilder kan det dokumenteres at det over Risør havn i 1670, ble importert godt over 43 000 teglstein!*