Press "Enter" to skip to content

Täytettävä vuokrasopimus pohja

Vuokrasopimus – millainen on hyvä vuokrasopimuspohja?

Mikä on vuokrasopimuksen tarkoitus ja miksi se kannattaa tehdä? Vuokrasopimus on asiakirja, jolla vuokranantaja sopii vuokralaisen kanssa vuokrauksen ehdoista. Vuokrasopimus on hyvä aina tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman huolellisesti. Vuokrasuhteen aikana tai sen päättymisen yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo nojautua vuokrasopimuksessa sovittuihin ehtoihin.

Lataa vuokrasopimuspohja ilmaiseksi

Suosittelemme lataamaan samalla tiedoston, jossa on lisätietoa, vinkkejä ja valmiiksi kirjoitettuja vaihtoehtoisia pykäliä, joita vuokrasopimukseen voi ottaa mukaan koskien esim. lemmikkieläimiä ja maksusitoumusta/henkilötakausta. Tiedosto helpottaa vuokrasopimuksen tekemistä, koska jokainen asunnonvuokraustapaus on hieman erilainen emmekä itse usko siihen, että on olemassa vain yksi oikea tapa tehdä täysin luotettava ja ammattitaitoinen vuokrasopimus.

Mitä tulisi huomioida ennen vuokrasopimuksen laatimista?

Ennen sopimusta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei osapuolten näkemykset vuokrattavan kohteen kunnosta poikkea toisistaan. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa on syytä kirjata yhteisesti ylös, mikäli asunnossa on sellaisia jälkiä, jotka eivät kuulu tavanomaisen kulumisen piiriin. Tällöin ei tule vuokrasuhteen päättyessä erimielisyyttä siitä, ovatko kyseiset jäljet vuokralaisen aiheuttamia.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa vuokrasopimuksessa määritetyn ajan eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden, jonka vuoksi se on vuokranantajan näkökulmasta turvallisempi. Toisaalta se on myös hitusen työläämpi, koska määräaikainen vuokrasopimus tulee uusia sen päättyessä. Yleensä määräaikainen sopimus on aina kerrallaan vuoden mittainen.

Monilla kesälomat ovat jo alkaneet, mutta vuokramarkkinoilla on edessä vielä vilkas kausi. Monet opiskelijat saavat tietää mahdollisesta opiskelupaikastaan ja ryhtyvät jossain vaiheessa etsimään sopivaa vuokra-asuntoa. Vuokranantajille tämä tarkoittaa sitä, että uusia vuokrasopimuksia tulee ryhtyä laatimaan. Vuokrasopimus on vuokrasuhteen tärkein asiakirja, joten sen vuoksi sitä ei kannata tehdä hätäisesti.

Tupakointi huoneistoissa

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Huoneistokortti täytetään aina huoneistoon muutettaessa. Pyydämme teitä tarkistamaan huoneistonne kunnon ja merkitsemään havaitsemanne viat ja puutteet tälle lomakkeelle. Pyydämme palauttamaan lomakkeen myös siinä tapauksessa, että huoneisto on mielestänne kunnossa. Lomaketta käytetään apuna myös huoneiston lähtötarkastusta tehtäessä. Lomake on palautettava viikon kuluessa muutosta suoraan toimistolle tai oheista sähköistä lomaketta käyttäen.

Asuntotoimisto

Mökille on hankittu varusteita ja tarvikkeita viihtyvyyden lisäämiseksi. Mikäli mainitsemistamme varusteista joku puuttuu tai on epäkunnossa, pyritään se mahdollisuuksien mukaan kohtuulisessa ajassa toimittamaan tai korjaamaan. Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa välineiden toimivuudesta eikä ole asiakkaalle korvausvelvollinen mikäli välinettä ei vuokra-aikana ole käytettävissä. Mahdolliset poikkeamat tästä tulee sopia kirjallisesti.

AHVL – Asuinhuoneenvuokralaki

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Suosituimmat

Et ole tehnyt vuokrasopimusta, mutta maksat kuitenkin vuokraa???

Juu ei kelpaa kelalle mitkään itse väsätyt lappuset.

Vuokranantajan kanssa tehdään vuokrasopimus ennen asuntoon muuttoa. Siitä ilmenee asuntoon muuttopäivä, vuokran määrä, irtisanomisperusteet yms.

Ja vuokrasopimuksessa on oltava molempien osapuolien allekirjoitus.

Oletko edes varma että vuokranantajasi omistaa koko asuntoa…jokin nyt haiskahtaa jos ei sopimusta ole tehty.

b)  Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokraamo on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokraamo on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen.

Ruokavirasto

Vuokrasopimus, joka on voimassa toistaiseksi voidaan milloin tahansa irtisanoa. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksessa on lisäksi mainittava irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään.

Henkilötiedon käsite on laaja – henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voi suoraan tai epäsuorasti johtaa tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö. Esimerkiksi vuokrasopimuksiin (yksi vuokrasopimus ei tietysti vielä ole henkilörekisteri) liittyvät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, vaikka tietoja ei sopimuksista poimittaisi/siirrettäisi erilliseksi henkilörekisteriksi.

Samalla kertaa voi hakea niin montaa asuntoa ja asuntoryhmää kuin haluaa. Jos esimerkiksi teet hakemuksen yksin, voit hakea kerralla vaikka kaikkia soluja ja yksiöitä. Saman hakemuksen alla olevat eri asuntoryhmät elävät omaa elämäänsä vaikuttamatta toisiinsa, ja jokaisella asunnolla on oma jononsa, sillä Domossa on mahdollista rajata hakua yksittäisten asuntojen tarkkuudella. Samaan hakemukseen ei ole mahdollista mahduttaa useaa eri hakemustyyppiä, eli yksin hakua, perhehakua ja kaverihakua.

Nettisivuilla olevan linkin -asuntovuokraus-kautta pääsee täyttämään asuntohakemuksen ja ilmoittautumaan vuokra-asunnon hakijaksi. SKV:n ja Huoneistokeskuksen suurimpien paikkakuntien asuntovuokraustoiminta on yhdistetty toimimaan Realia Asuntovuokraus brändin alla, joka tarjoaa palvelua Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Lahdessa, Turussa ja Oulussa.