Press "Enter" to skip to content

Tase-erittely excel

Yläosan painikkeet

Ylemmässä taulukossa näytetään tilinumero, tilin nimi, alkusaldo tilikauden alussa, loppusaldo erittelyn loppupäivämääränä, saldon muutos kyseisellä ajanjaksolla, paljonko saldoa on eritelty ja paljonko on erittelemättä. Ennen ensimmäisen tase-eritelyn tekoa on Eritelty saldo nolla ja Erittelemätön saldo sama kuin Loppusaldo. Kun erittelyjä on tehty on Erittelemätön saldo Loppusaldon ja Eritellyn saldon erotus. Kun erittelemätöntä saldoa on näytetään luku punaisena. Kun erittelemätön saldo on nolla näytetään se vihreänä. Ylemmän taulukon kenttien sisältöä ei pääse muokkaamaan.

Henkilökunnalle

Yhtiöllä saattaa olla esimerkiksi jokin projekti kesken, joka on kirjattu kirjanpidossa myynteihin. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa myynti katsotaan kuitenkin tapahtuneeksi vasta sitten, kun palvelu on luovutettu myyjältä ostajalle. Keskeneräistä projektia ei ole vielä luovutettu ostajalle, joten se pitää kirjata pois myynneistä. Näin ollen kyseisen projektin tulo näkyy vasta seuraavan tilikauden liikevaihdossa.

Ensimmäinen tehtävä on lisätä pääpäiväkirjaan kaksi uutta tiliä: tasetili ja tulostili. Kumpaakaan ei juoksevassa kirjanpidossa käytetä, mutta ne ovat tilinpäätöksen laatimisessa hyödylliset apuneuvot. Sen jälkeen kukin tuotto- ja kulutilin saldo siirretään vuorollaan varsinaisena tilinpäätösvientinä tulostilille. Lopuksi muiden tilien saldot siirretään varsinaisena tilinpäätösvientinä tasetilille. Koska varsinaiset tilinpäätösviennit eivät ole kirjanpitoon varsinaisesti kuuluvia tapahtumia, ei niille tarvitse kirjoittaa tositetta. Kas näin:

Tase-erittelyiden laatiminen kuuluu lain mukaisen tilinpäätöksen tekemiseen, tase-erittelyt eivät ole julkisia. Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuunottamatta (oma pääoma eritellään tasekirjan liitetiedoissa). Esimerkiksi Ostovelat-tilin erittely sisältää tiedot jokaisesta meille tulleesta laskusta, jota ei ole tilinpäätökseen mennessä ennätetty maksaa. Erittelyyn listataan velkojan nimi, paikkakunta, laskun päiväys, numero ja euromäärä. Näin käydään ryhmittäin läpi koko taseen sisältö.

Tase-erittely avautuu näkymään valitulla aikajaksolla sellaisella erittelytasolla, joka viimeksi on ollut käytössä.

Jos taseryhmätaso eritellään tilitasolle, esitetään tilien saldot viereisellä sarakkeella. Jos eritelty tili eritellään kohde- tai tapahtumatasolla, esitetään summat tilin viereisessä sarakkeessa (sama kuin tiliryhmien summat, jotka ovat lihavoitu). Painamalla tapahtuma- tai kohdetason rivilinkkiä, voidaan sulkea erittelytaso ja palata tili- tai ryhmätasoon.

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Kuka on ammatinharjoittaja?
Ammatinharjoittajan yritysmuotona on toiminimi. Verottaja katsoo ammatinharjoittajaksi yrittäjän jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa. Esimerkiksi sähkömies, siivooja tai it-konsultti ovat ammatinharjoittajia. Lemmikkieläinkaupan tai kioskin pitäjä on liikkeenharjoittaja ja hänellä on velvollisuus pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöille

Kirjanpitoon kirjataan liiketapahtumien menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Tilikauden alussa tapahtuu tilinavaus päättyneeseen tilikauteen perustuen. Liiketapahtumat kirjataan aikajärjestyksessä päiväkirjaan, josta yleensä ilmenee, miten päivätty ja numeroitu tosite on kirjattu eli tiliöintiä ei tarvita tositteessa. Jos tositteesta tulee kirjauksia useille tileille, on tiliöinti tehtävä tositteeseen.

Yleistä

7 NetTikon KULU JA MATKA NetTikon Kulu- ja matkalaskujen syöttö Tositteen kuva ja liitteet Hyväksyntä Laskun kuvat ja liitteet arkistoon Kirjanpidon tapahtumat Tikon Kirjanpidon välitauluun Tikon Kirjanpito Kausi Tapahtumien nouto NetTikon KULU JA MATKA noutoaineisto kirjanpitoon Tiliöinnit kirjanpitoon Kausi Kulu- ja matkalaskut Maksettujen päivitys Kausi Tapahtumien nouto Laskujen maksatuksesta

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Kirjan päivityksessä on huomioitu muun muassa viimeaikaiset muutokset lainsäädännössä ja muissa määräyksissä, kirjanpitolautakunnan viimeisimmät yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat, toiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat, virtuaalivaluutat ja tilinpäätöksen sähköinen allekirjoittaminen. Lisäksi on selkeytetty lakien ja asetusten vaatimusten esittämistä suhteessa Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksiin.  

Tänään tein töissä valvotusti harjoitusyritykselle (jonka ”loin” TOP:in alussa) tasekirjan ja tilinpäätöskansion. Haastavuutta työhön tehtiin sillä, että ”yritys” oli mennyt kuluvan vuoden aikana konkurssiin. Kuvissa olevat summat ovat keksittyjä, eivät siis kenenkään yrityksen oikeita lukuja. Työt tehtiin tietokoneella pääosin Excel-ohjelmalla.  Tasekirja on siis virallinen asiakirja josta löytyy tietoja yrityksen taloudellisista tiedoista (varat ja velat). Se tehdään koko tilikaudelta ja se pitää sitoa siten ettei kukaan pääse enää sitomisen jälkeen muuttamaan sivuja.

Perusperiaatteet

Tarkin laskentataso on Kasperissa kohde, jolla tarkoitetaan yksittäistä käyttöomaisuushyödykettä. Kasperi tuottaa poistokirjaukset kulloisenkin tarpeen mukaisesti tileittäin/kustannuspaikoittain/projekteittain tai muiden tarvittavien laskentadimensioiden mukaisesti. Ohjelma laskee poistot ja saldot aina «lennosta», joka mahdollistaa raporttien ja tositteiden ajamisen mille tahansa kuluvan (tai tulevan) tilikauden päivälle tai päivämäärävälille.

Liiketalous

Kirjanpitoon tehdyn kirjauksen tulee perustua tositteeseen. Tulotositteesta on selvittävä euromäärä, maksaja ja mistä tulosta on kyse. Käteistulosta (esim. arpajaiset, myyjäiset tms.) on tehtävä selkeästi eritelty tulotosite. Menotositteesta on käytävä selville euromäärä, maksun saaja ja mistä kulusta on kyse. Menotositteen muodostavat lasku ja tiliotteella näkyvä laskun maksusuoritus tai käteiskuitti.

Yhdistyksen taloudenhoito on tärkeimpiä yhteisön toiminnan edellytyksiä. Hyvin hoidetusta taloudesta hyötyvät taloudenhoitajan lisäksi yhtälailla niin koko yhdistyksen jäsenistö kuin hallituskin. Taloudenhoito on säädeltyä ja sen on oltava huolellista. Jos mietityttää, onko tämä tarpeellista, voit ajatella asiaa siltä kantilta, miten ikävää olisi, jos oman yhteisösi talous olisi järjestelty miten sattuu. Kyse on siis yhteisön ja sen jäsenten hyväksi toimintaa varten kerätyn omaisuuden hoitamisesta, käyttämisestä ja raportoinnista.

Meillä pääset soveltamaan jo oppimaasi sekä tekemään itsenäisesti kirjanpidon tehtäviä laajalla skaalalla, kehittämään osaamistasi ja osallistumaan erilaisiin kehitysprojekteihin. Tarjoamme sinulle vastuullisen työn ja mukavan työyhteisön vakavaraisessa konsernissa, missä arvostetaan ongelmanratkaisukykyä ja yritteliästä tekemistä.

Viime aikoina olen saanut enenevissä määrin kommenttia siitä, että voisinko avata hieman sijoitusyhtiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Kirjoitus tulee hyvään saumaan, koska asia on minullekin ajankohtainen. Sain juuri ensimmäisen tilikauden kirjanpidon valmiiksi ja tilinpäätöksen ja veroilmoituksen palautettua. Tilikauteni päättyi siis poikkeuksellisesti kesäkuussa, joten tilinpäätöksen ja veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on tästä 4 kuukauden päästä eli lokakuun viimeisenä päivänä.

Seuraa blogiani

Omassa järjestelmässäni kirjaisin siis tuolle marraskuun puhelinlaskulle ensin yhden tositteen marraskuun päivämäärällä, debet: puhelinkulut, kredit: ostovelat. Kun lasku sitten joulukuussa maksetaan, kirjaan uuden tositteen maksupäivällä debet: ostovelat, kredit: pankkitili. Ihan pienillä summilla tämä ei ole näin tarkkaa, vaan esim. pankkitilin pienet palvelumaksut voi kirjata vain silloin, kun ne on tililtä lähteneet (vaikka kohdistuisivatkin edelliseen kuukauteen).

Sinulta toivomme
– Soveltuvaa tutkintoa kaupalliselta alalta, mielellään laskentatoimen parista (KTM, tradenomi)
– Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Muun kielitaidon, erityisesti ruotsin, katsomme eduksesi
– Hyvää Excel-osaamista sekä yleisesti MS Office -ohjelmien tuntemusta
– Halukkuutta oppia sekä järjestelmällistä työotetta
– Positiivista asennetta sekä halua auttaa asiakkaita ja kollegoita oman työsi kautta, ’’People helping people’’ -missiomme mukaisesti.