Press "Enter" to skip to content

Tampere kaava

Usein kysyttyä

1. Valitse alareunasta karttapohjaksi Virastokartta.
2. Valitse vasemman reunan toimintopalkin Karttatasot-toiminnosta Aluesuunnittelu ja rajoitukset -osiosta Asemakaavaindeksi.
3. Hae vasemman reunan toimintopalkin Haku-toiminnolla omalla katuosoitteellasi
4. Klikkaa kartalle ilmestyneen katuosoitekohteen nastaa, niin saat näkyviin kelluvan ikkunan. Klikkaa siitä linkkiä «Kaava kuvana», niin kohteen asemakaavamääräykset aukeavat.

Vireillä olevat asemakaavat

Kantakaupungin alueella on suurelta osin voimassa kantakaupungin yleiskaava 2040. Edellinen kantakaupungin yleiskaava on voimassa käyttötarkoituksen osalta ratapihalla ja Hiedanrannan täyttöalueella. Hiedanrannassa on pieneltä osin voimassa myös Santalahden osayleiskaava. Iidesjärven ympäristössä on voimassa Iidesjärven osayleiskaava. Tampereen keskustassa on maankäytön osalta voimassa keskustan strateginen osayleiskaava.

Tampere.fi:n etusivu

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin kaupunkistrategian urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata ajantasaisella yleiskaavalla.

Tampere.fi:n etusivu

Kaavaehdotukseen (25.11.2009) on tehty lausuntojen ja muistutusten perusteella muutoksia, joiden takia se asetettiin uudelleen nähtäville. Kaavaehdotukseen tehdyt merkittävät tarkistukset kohdistuvat Näsijärveen ulottuvien niemien alueille sekä Kaitavedentien itäpuolelle. Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty tarkistuksia katu- ja tiealueiden rajauksiin sekä tarkistettu ja lisätty kiinteiden muinaisjäännösten rajauksia ja merkintöjä.

Tampere.fi:n etusivu

Sarvijaakonaukion joukkoliikennepysäkkialueen lähiympäristöä kehitetään yhtenä kantakaupungin merkittävimpänä vaihtopysäkkinä raitiotielinjan ja bussilinjojen välillä. Sarvijaakonaukion vaihtopysäkin lähiympäristöstä järjestetään suunnittelukilpailu. Alueelle toteutetaan korkeatasoiset kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennejärjestelyt.

Tampere.fi:n etusivu

Ojalasta kehittyy noin 4000 asukkaan alue vuoteen 2030 mennessä. Ojala rakentuu yhdessä Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan kanssa, ja osa Ojalan palveluista on tarkoitus tuottaa Lamminrahkassa. Alueiden suunnittelu ja rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa, myös asemakaavoitus etenee yhtä aikaisesti kummassakin kunnassa.

Tampere.fi:n etusivu

Tampereen kaupunki järjesti alueen kehittämisestä ideakilpailun 2.1. – 12.5.2017. Sen tarkoituksena oli ratkaista maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen pohjaksi ja löytää yhteenliittymiä, jotka pystyvät jatkamaan korttelien kehittämistä laadukkaaseen toteutukseen asti yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailuehdotuksia saatiin 13 ja ratkaisu julkistettiin 31.8.2017.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen ydinkeskustan lounaisosassa Ratinan suvannon ja Pyhäjärven rantamaisemissa. Eteläpuiston lisäksi suunnittelualueeseen sisältyvät mm. Hämeenpuiston eteläosa, Koulukadun kenttä, entisen Pyynikin kulkutautisairaalan rakennukset, Pirkanmaan musiikkiopisto (De Gamlas Hem), Nalkalantori ja ranta-alue sekä Ratinan silta.

Keskustelutilaisuus on osa Tampereen kaupungin järjestämiä valtakunnallisen vihervuoden tapahtumia. Myös Galleria Nottbeckissa esillä oleva näyttely ”Porraskiveltä puiden siimekseen” on vihervuoden hanke. Arkkitehtuurimuseon suunnittelema näyttely esittelee monipuolisesti rakennetun ympäristön ja maiseman onnistuneita yhteenliittymiä. Näyttely on esillä Galleria Nottbeckissa 19.8.2016 asti arkisin klo 13-18.

Breadcrumb

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Tampereen länsipuolella sijaitsevan Niemenrannan uuden asuinalueen kolmannen osan asemakaava on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa tiistaina. Kyseessä on Niemenrannan kaavakokonaisuuden viimeinen osa. Asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi, kun kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Asemakaavalla muutetaan entinen teollisuusalue kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueen asukasmääräksi arvioidaan noin 2400–2900 asukasta.

Palautelomake

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset. Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 laadittaessa on tehty valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.