Press "Enter" to skip to content

Taloyhtiö remontti alv

Asunto-osakeyhtiöissä tyypillisin ilmoitusvirhe on se, että yhtiön edustaja ilmoittaa yhtiönsä soveltavan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Verottaja kysyy tätä, mutta käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee erittäin harvoin asunto-osakeyhtiöitä. Taloyhtiölle kuuluu käännetty arvonlisävelvollisuus vain, kun urakoitsijana on ulkomainen yritys, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

KL Nyt

Asia on Koivuniemen mukaan sinällään hyvä, mutta pahaksi se kääntyy, jos ilmoitus unohtuu ja verottaja antaa maksimissaan 15 000 euron rangaistusmaksun jokaisesta laiminlyödystä ilmoituksesta. Kun taloyhtiön remontoiminen tulee ajankohtaiseksi, on hyvä miettiä, miten suuri rahallinen satsaus remontti suurin piirtein on ja kuinka se rahoitetaan. Jos remontti on pieni, esimerkiksi roskavaraston maalaaminen, voi urakan ehkä rahoittaa pelkästään hoitovastikkeilla saaduilla tuotoilla.

Taloyhtiön osakkailla harhaluuloja remonttikustannusten jaosta

8 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi hakeutua verovelvolliseksi vain, jos osakkaalla on oikeus vähentää vastikkeeseen sisältyvä vero täysimääräisesti tai jos osakkaana on valtio (AVL 30.3 ) eli osakkaan on käytettävä tiloja omassa täysin vähennyskelpoisessa toiminnassaan tai vuokrattava tilat verollisena vähäinen taikka satunnainen tai tilapäinen käyttö muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan toimintaan ei estä hakeutumista 7

Oman uusiutuvan sähköntuotannon käyttö ja jakelu asunto-osakeyhtiön kiinteistöverkon sisällä

Aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua sähköä voidaan käyttää kiinteistön sähköntarpeeseen sekä huoneistojen sähkönkulutukseen asunto-osakeyhtiössä. As Oy Tiedonkaarenportti harkitsee  aurinkosähkön hankkimista hyvityslaskentamallilla. Asunto-osakeyhtiö ei ole nykyisin ALV-rekisterissä, joten ennen toiminnan aloittamista halutaan varmistaa, miten hyvityslaskentamalli vaikuttaa asunto-osakeyhtiön arvonlisäverovelvollisuuteen.

Toinen sanoo "mie" ja toinen "mä", mikä muu erottaa keskustan johtajakisaajat Kaikkosen ja Kulmunin toisistaan? Ainakin menokuri ja kurinpito

– Usein isommassa remontissa asukas on varmasti käyttänyt ammattitasoista suunnittelijaa. Silloin on työselitykset ja suunnitelmat selvät ja kun ne toimitetaan muutostyöilmoituksen yhteydessä taloyhtiön edustajalle, on taloyhtiön työ helppo. On helppo tsekata, että remontti ei aiheuta vahinkoa taloyhtiön rakenteille, Sallmén korostaa.

Ilmanvaihto viilennyksellä ja käyttöveden lämmitys – yhdellä laitteella

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Sijoitusasunnon verotus – 6 hyödyllistä vinkkiä

Suomessa taloyhtiöt tyypillisesti rahastoivat osuudet, mutta taloyhtiössä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien osakkaiden intressit yhdenvertaisesti. Useimmiten taloyhtiöillä on mahdollisuus tuloutukseen, kun remontti on vasta suunnitteilla. Jokaisen taloyhtiön kannattaakin jo remonttia suunniteltaessa tehdä teknisen hankesuunnitelman lisäksi taloudellinen hankesuunnitelma.

Huoneiston korjaus- ja muutostyöilmoitus

Suurin osa huoneistoremonteista ei ole luvanvaraista, mutta osakkaalla on lain määräämä ilmoitusvelvollisuus. Taloyhtiöllä on oikeus hyväksyä ehdollisesti/kieltää muutostyö/remontti jos se aiheuttaa haittaa rakennukselle tai sen järjestelmille. Myös jos muutostyö aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai saattaa osakkaita eriarvoiseen asemaan.

Lähiopetus

Peruskorjausmeno voidaan sisällyttää peruskorjatun hyödykkeen kirjanpidossa vähentämättä olevaan hankintamenoon. Näin meneteltäessä poistosuunnitelmaa on yleensä tarpeen muuttaa sekä tilikausikohtaisen poiston määrän että jäännösarvon osalta. Poistosuunnitelman muutoksesta tulee mainita liitetiedoissa. Toinen vaihtoehto on, että peruskorjaukselle tehdään alkuperäisestä hyödykkeestä erillinen oma poistosuunnitelmansa.

Tyytyväisyys asumiseen ja omistamiseen lähtee onnistuneesta isännöinnistä. Suomelan pitkä ja vankka kokemus näkyy asiakastyytyväisyytenä ja hyvin toimivina taloyhtiöinä. Hoidamme taloyhtiön johtamisen, taloussuunnitelun, omaisuuden hoitamisen, asumisen palvelut, tiedottamisen ja opastuksen sekä ostopalvelujen kilpailutuksen.

Muut palvelut

Valuuttariski syntyy, kun velallisen tulot ja luoton maksuun tarkoitetut varat eivät ole samassa valuutassa kuin luotto tai luotto ei ole velallisen asuinvaltion valuutassa. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen keskinäisiä arvonmuutoksia. Luoton arvo tai maksuerän määrä voi laina-aikana nousta suhteessa velallisen tuloihin tai varoihin  tai asuinvaltion valuuttaan. Jos luotonottajan tulojen tai varojen valuutta laskee 20 prosenttia suhteessa euroon, luotonottaja saa varoituksen siitä, että luotonottajan luoton määrä nousee luotonottajan kansallisessa valuutassa

Vedeneristystyöt

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.