Press "Enter" to skip to content

Talous englanniksi

Sanakirja

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

.

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

2030 mennessä tarvitsemme 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa, 30 % enemmän vettä. Biotalous on ratkaisu.

Talouspolitiikan arviointineuvoston toinen raportti käsittelee hallituksen talouspolitiikkaa tulevan vaalikauden 2015-2019 aikana. Raportissa käsitellään muun muassa hallituksen sopeutus- ja veropolitiikkaa, finanssipolitiikan sääntöjä sekä kustannuskilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä toimia.

Historia

Koulutuspäivä on suunniteltu ammattilaisille, joiden työhön kuuluu kirjanpidollisista ja taloudellisista asioista viestiminen niin asiakkaille kuin kollegoillekin. Kurssi on suunniteltu vastaamaan oppilaiden erityistarpeita, ja sillä käytetään sekä uusimpia oppimateriaaleja että oppilaan todellisessa työssä käsiteltäviä aineistoja. Kurssilla käsitellään sisäisen ja ulkoisen kirjanpidon sekä taloudenhoidon sanastoa, avainsisältöä ja hyödyllisiä fraaseja. Tunneilla keskitytään osallistujien päivittäisessä työssä kohtaamiin tilanteisiin.

Lehdet

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Talous & Yhteiskunta -lehteä, joka sisältää asiantuntijoiden artikkeleita kansantaloudellisista ja muista yhteiskunnallisista teemoista. Lehden tavoitteena on välittää tutkimustietoa yleistajuisessa muodossa, valottaa ajankohtaisen talouskehityksen taustoja sekä virittää keskustelua. Vuosina 1973–1993 lehti on ilmestynyt nimellä TTT-Katsaus. Viime vuosina Talous & Yhteiskunta -lehden keskeisiä teemoja ovat olleet työmarkkinat, julkinen talous, talouspolitiikka ja talouden kansainvälistyminen.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Tutkimuksemme keskittyy uuden tieteellisen tiedon luomiseen, jonka pohjalta edistetään uusien yritysten perustamista ja toteutetaan suurten ja pienten yritysten sekä kokonaisten toimialojen teknologiavetoinen muutos. Teoreettisen ja ongelmalähtöisen tutkimuksen yhdistäminen on perusta, jonka pohjalta opetamme tulevaisuuden johtajia, yrittäjiä, ammattilaisia ja tutkijoita vastaamaan teknologiapohjaisen liiketoiminnan maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Kehittäminen

Keskinäinen luottamus ja sitoutuminen yhteistyöhön edistävät tiedon liikkumista, uuden tiedon luomista ja hyvien käytäntöjen syntymistä ja käyttöönottoa. Positiiviset tulokset puolestaan syventävät keskinäistä luottamusta ja sitoutumista. Hyvät tulokset myös innostavat uusia toimijoita mukaan verkostoon, jolloin mahdollisuudet hyödyntää uutta tietoa sekä levittää ja juurruttaa hyviä käytäntöjä lisääntyvät. Seurauksena on parhaimmillaan jatkuvasti syvenevä innovatiivisuuden kehä.

”Viime aikoina Suomen talouden kehitys on ollut suotuisaa, mutta se on johtunut merkittävissä määrin maailmantalouden hyvästä vedosta. Nyt taivaanrantaan on kerääntynyt tummia pilviä. Globaali talouspoliittinen epävarmuus on suurta ja kaikki ennustelaitokset ovat madaltaneet lähiaikojen talousennusteitaan”, Kotamäki sanoo.

MTV:n arvot   

Myös 2000-luvulla MTV:n mediaperhe jatkoi kasvuaan. 2000-luvun alussa aloittanut TVTV!-kaapelikanava muuttui vuonna 2002 Subtv:ksi, joka nykyisin tunnetaan nimellä Sub. Lifestyle-ohjelmia, dokumenttisarjoja ja elokuvia tarjoava AVA puolestaan aloitti toimintansa 2000-luvun loppupuolella ensin osana maksullista kanavapakettia. Vuodesta 2011 lähtien AVA on ollut veloituksetta kaikkien suomalaisten tavoitettavissa. Myös MTV Katsomo perustettiin jo vuonna 2002, jolloin se tunnettiin netti-tv:n nimellä.

Yhteystiedot

Laskentatoimen ja rahoituksen osaajana sinulle avautuu laaja uramahdollisuuksien kirjo omasta kiinnostuksestasi riippuen. Laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista valmistuvat maisterit  sijoittuvat erilaisiin organisaatioihin: pk-yrityksistä pankkeihin ja monikansallisten yritysten  talous- ja rahoitustoimintoihin sekä julkisen sektorin organisaatioihin. Laskentatoimeen ja rahoitukseen erikoistunut ekonomi aloittaa usein uransa asiantuntijatehtävistä, joista voi edetä nopeastikin esimies- ja johtamistehtäviin.

Mandatum Lifen sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatum Lifen hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.