Press "Enter" to skip to content

Talon kiinteistön vuokrasopimus

Sopimus on hyvä laatia niin, että vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. Jos talossa on sähkölämmitys, on sopimukseen hyvä kirjata, että vuokralainen vastaa myös lämmitysjärjestelmän sähkönkulutuksesta. Sähkölämmitteisissä taloissa erityistä huomiota vaativat vuokralaisen vaihtumistilanteet. Vuokranantajan on hyvä varmistaa, ettei talo jää lämmittämättä siksi, että pois muuttavan vuokralaisen sähkösopimus päättyy, mutta seuraava vuokralainen muuttaa taloon vasta katkon jälkeen.

Vuokrasopimus – millainen on hyvä vuokrasopimuspohja?

Mikä on vuokrasopimuksen tarkoitus ja miksi se kannattaa tehdä? Vuokrasopimus on asiakirja, jolla vuokranantaja sopii vuokralaisen kanssa vuokrauksen ehdoista. Vuokrasopimus on hyvä aina tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman huolellisesti. Vuokrasuhteen aikana tai sen päättymisen yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo nojautua vuokrasopimuksessa sovittuihin ehtoihin.

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Vuokrasopimuslomake ja asunnon vuokraaminen

Ennen vuokralaisen hankkimista on syytä kuvata vuokrattava asunto yksityiskohtaisesti. Kun kuvat on otettu, voi itse vuokralaisen hankinta alkaa. Tämä vaihe pitäisi sitten muistaa tehdä aina, kun vuokralainen vaihtuu. Jos vuokranantajalla ei ole mitään näyttöä siitä, miltä asunto on ennen vuokraamista näyttänyt, ei jäljempänä kirjoitetulla ole kovinkaan suurta merkitystä.

Mia Koro-Kanerva suosittelee, että vuokrasopimusta laadittaessa kunnossapitovastuusta sovitaan yksityiskohtaisesti. Erilliseen taulukkoon tai kansioon kirjataan, mitä töitä talon ylläpito vaatii ja kenelle ne kuuluvat. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi öljykattilan täyttöasteen seuraaminen ja räystäskourujen ja rännien putsaus.

Asunnon vuokraus on asuntosijoittajalle yksi tärkeimmistä vaiheista. Huolellisella vuokrauksella ja hyvin tehdyllä vuokrasopimuksella vuokranantaja pystyy välttymään monilta harmeilta.

Vuokrasopimukseen tulee luonnollisesti kirjata vuokrasopimuksen osapuolet. Nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin lisäksi vuokrasopimus kuuluu täydentää henkilötunnuksilla tai y-tunnuksella jos osapuolena on yritys.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Vuokrasopimus

Huoneistoon tutustuessa on hyvä katsoa läpi kaikki huoneet. Esittelytilanteessa vuokranantajan (tai välittäjän) on huolehdittava, että valaistus on riittävä huoneiston tutustumiseen. Pääsääntöisesti vuokra-asunnossa olevat kodinkoneet (liesi & jääkaappi–pakastin) kuuluvat vuokrasuhteeseen ja niiden voi olettaa toimivan. Jos huoneistossa on kodinkoneita, joita et osaa käyttää, pyydä käyttöohje. Uusien asuntojen kehittynyt kodintekniikka vaatii osaamista. Vuokranantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia tarvittavasta opastuksesta.

Asunnon hakeminen

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on rakennukselleen kiinteistön täysarvovakuutus, josta korvataan rakennukselle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, kuten rakennuksen vesivuoto tai murto-, palo- ja myrskyvahingot. Kiinteistön täysarvovakuutuksesta ei korvata asukkaiden yksityisomaisuutta. Onkin erittäin tärkeää muistaa ottaa omalle irtaimistolle kotivakuutus, josta korvataan useimmat kotona sattuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot.

Autopaikan irtisanominen

Korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vuokra on määräytynyt omakustannusperiaatteen mukaan vuodesta 2002 alkaen. Ennen vuotta 2002 rahoitetuissa korkotukivuokra-asunnoissa vuokrat määräytyvät vapaarahoitteisten asuntojen tapaan. Saman omistajan aravavuokratalojen tai -asuntojen ja vuodesta 2002 alkaen rahoitettujen korkotukivuokra-asuntojen vuokria voidaan tasata keskenään.

Vuokravakuus

Välittäjän käyttäminen on vaivatonta ja helppoa. Välittäjä huolehtii kaikista käytännön toimenpiteistä aina asunnon mainostamisesta vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen asti. Jotkut vuokraamiseen erikoistuneet yritykset myös takaavat vuokralaisen vuokranmaksun alussa, joten vuokranantajalla ei ole riskiä siinä suhteessa. Välittäjät veloittavat yleensä noin yhden kuukauden vuokran verran vuokraamispalvelusta.

Vuokrasuhteen irtisanominen sähköisesti

Myös vain toisen vuokralaisosapuolen irtisanoutuessa irtisanominen toimitetaan joko sähköisesti tai paperilla isännöitsijälle. Irtisanomisaika on tässäkin tapauksessa yksi kalenterikuukausi, eli kumpikin vuokralaisista vastaa vuokrista yhteisvastuullisesti seuraavan kuukauden loppuun. Irtisanomisilmoituksessa tulee mainita, että toinen vuokralaisosapuolista jää asumaan asuntoon.

Asioi verkossa

Muuttajalta peritään myös yhtiön sisäisessä asunnonvaihtotilanteessa normaali huoneistokoon mukainen vaihtomaksu. Vakuus on aina huoneistokohtainen, eikä sen vuoksi siirry muuttajan mukana asunnosta toiseen. Kun edellinen asunto on tarkastettu, vuokravakuus palautuu asukkaalle, edellyttäen että vuokranmaksuun ja asunnon kunnossapitoon liittyvät velvoitteet on hoidettu moitteettomasti.

Korvaus määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta

Vuokrasopimuksessa voi olla kielletty lemmikkieläimet ja vuokralainen ottaa koiran. Välttämättä kysymys ei ole purkuperusteesta, mutta irtisanomisperusteesta voi olla kysymys. Jos sopimuksessa on kielletty lemmikkieläimet allergiasyistä (selkeä peruste), vuokralaisen ottama lemmikki voisi olla peruste purkaa sopimus. Vähintään kahden kuukauden vuokrarästi on purkuperuste, mutta jatkuvat pienet viivästykset eivät välttämättä oikeuta purkamaan sopimusta – sen sijaan ne voivat olla irtisanomisperuste.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset tuovat turvaa vuokranantajalle

Jos päätät hankkia sijoitusasunnon tai antaa vaikkapa perimäsi asunnon vuokralle, on vuokranantajan vakuutus tarpeen. Vuokralaisen vakuutus kattaa hänen oman irtaimistonsa, mutta sen antama suoja huoneiston osille, kuten pintamateriaaleille ja kiinteille kalusteille vaihtelee. Vuokranantajan vakuutuksella voit varmistaa, että vuokralle antamasi huoneiston osat sekä esimerkiksi asunnossa oleva omistamasi jääkaappi tai pesukone on vakuutettu juuri niin kuin haluat.

Ehkä se yleisin tapa päättää vuokrasuhde on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.