Press "Enter" to skip to content

Synsvinkel

The Sims 4 introduserer førstepersons synsvinkel

The Sims 4 introduserer førstepersons synsvinkel

Siden synsvinkelen avhenger både av gjenstandens størrelse og av avstand mellom gjenstanden og øyet, trenger man mer enn den tilsynelatende størrelsen for å vurdere hvor stor gjenstanden virkelig er.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

Fremming av psykisk helse og forebygging av psykisk sykdom - fra en økonomisk synsvinkel

Fremming av psykisk helse og forebygging av psykisk sykdom – fra en økonomisk synsvinkel

Man må ikke være avholdende for å skape en god barneferie, men alle voksne må være bevisste på barnas behov for trygghet. Det er forskjell på foreldre som drikker ett glass til middagen, og voksne med stort alkoholforbruk. Alle bør imidlertid være klar over at barn kan reagere lenge før foreldrene selv opplever at alkoholbruken er et problem.

NRK-journalist Morten Jentoft skal skrive boken om Frode Berg

NRK-journalist Morten Jentoft skal skrive boken om Frode Berg

Jeg skulle ønske at jeg heller kunne nøyd meg med å sitere felleserklæringen som de lutherske lederne og paven undertegnet i Lund 31. oktober i år, samme dag som KFUK/M lanserte filmen sin. Der sier kirkelederne så fint det også jeg har forsøkt å si med mine innlegg: «Selv om fortiden ikke kan forandres, kan det som huskes og hvordan det huskes, forandres.»      

Synspunkt | Bussterminalen på Sortland – sett fra en menigmanns synsvinkel

Synspunkt | Bussterminalen på Sortland – sett fra en menigmanns synsvinkel

Nordland fylkeskommune tar modell av næringslivet som outsourcer områder som ikke er primært for driften. Dette ser man eksempel på når det gjelder rengjøring og annet vedlikehold. Om dette er dårlig eller bra avhenger hvem du spør. Fylkeskommunen leier bygningen av et privat selskap. Hvor mye som spares med å nedlegge har jeg foreløpig ikke sett tall på. Om fylkeskommunen har lagt det inn i sine langtidsbudsjetter vet jeg heller ikke.

En oppsummering av året sett fra KFF sin synsvinkel

En oppsummering av året sett fra KFF sin synsvinkel

Året 2017 har snart passert, og det kan være nyttig med en vurdering av hvordan samfunn og politikk har forholdt seg til friskoler dette året og om det er noen typiske utviklingstrekk vi bør merke oss. En slik vurdering vil selvsagt være både skjønnsmessig og subjektiv, men det er kanskje litt som i kap 9A, det er vår opplevelse som teller.

Ny E18 eller grønt samferdselsskifte? — Hareide følger opp Frp: Flere biler til Oslo

Ny E18 eller grønt samferdselsskifte? — Hareide følger opp Frp: Flere biler til Oslo

På leting etter noe som kunne være en vei ut av depresjon, ensomhet og selvdestruktiv adferd, begynte Zin å snakke med andre journalister for å finne ut hvilken virkning det å være vitner til død og lidelser hadde hatt på dem. Resultatet er det Zin hevder å være «den første dokumentarfilmen som noen gang er laget om krigsreporternes traumer».

Hvordan velge den perfekte linse og vurdere synsvinkel

Hvordan velge den perfekte linse og vurdere synsvinkel

Mange fotografer, selv noen ganske avanserte amatører, misforstår hvordan man skal bruke linser med forskjellige brennvidder. Selv om du velger et objektiv, er det egentlig ikke en trinnvis prosess, for å holde alt organisert og vise deg hvordan du vurderer en scene, så blir det presentert her. Denne opplæringen vil forklare begrunnelsen bak å velge et bestemt objektiv, og fremheve hvordan vurderingen av synsvinkelen kan føre til et fantastisk bilde.