Press "Enter" to skip to content

Støpe trapp i terreng

Slik støper og murer du selv

Først kan det være greit å rydde opp i noen produktnavn og begreper for dem som kanskje ikke tidligere har tatt i en murerskje. Sement er et bindemiddel som brukes i alle former for støping og muring. Når man skal mure eller pusse en grunnmur, forstøtningsmur eller lignende, brukes mursement, som er et spesialprodukt til nettopp muring og pussing. Denne mursementen sammen med sand og vann blir til mørtel du kan mure og pusse med. Blander du selv, er dette en rimelig løsning.

Jeg skal bygge en ny

Jepp, det gikk med en fin gullregn, og en enda finere tuia/sypress, de hadde filtra røttene sine så grundig fast i mur og kampesteiner og betongdekker at det ikke var til å berge. Vi tok vare på en liten gullregn som hadde sådd seg (den store var nok også selvsådd), og den skal få flytte tilbake i bedet, men det blir nok noen år før den får størrelse. Vi fjerna også de store gullbusk-buskasjene, berget en par småplanter av den også, og de skal og til bake til bedet.

Trappeformelen

To opptrinn pluss ett inntrinn = ca. 63 cm er en grei veileder. En god hovedtrapp kan for eksempel bestå av et inntrinn (trinnhøyde) på 17 cm (som er standarden på ferdigkjøpte vanger) med trinn av 2 stk. 148 mm eller 3 stk. 98 mm brede plank (ca. 30 cm). En lengre trapp kan med fordel bygges noe slakere, for eksempel med et opptrinn av tre stk. 123 mm brede plank (37 cm) og et inntrinn på 13 cm, mens en terrengtrapp eller baktrapp til kjelleren kan være både brattere og smalere, og ha grunnere trinn.

Riving av betongtrapp og montering av ståltrapp

Frostsikring er viktig, så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele. Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon som frostsikring. Ut i fra høyde-nivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinn-dybden mellom 30-50 cm. Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene. Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.

Forskaling: En komplett guide (pris, regler, tips)

Forskaling er formen betong støpes i det. Skal man støpe en ny grunnmur, trenger man forskaling. I denne artikkelen får du informasjon om hva forskaling er og hvilken rolle den har i et byggeprosjekt. Du kan også lese om ulike forskalinger, hvordan du velger riktig type betong, og hvordan du finner rett entreprenør til ditt prosjekt.

Tre ulike trapper til inngangspartiet som du enkelt bygger selv

På forhånd bør du tenke på at vann og snø enkelt skal kunne fjernes fra trappen, og at åpne opptrinn derfor kan være en fordel. Husk også å sørge for god fundamentering slik at setningsskader og telehiv unngås – særlig der det er tak, som er vanskeligere å justere.

Mens vi har bygget terrasse og trapp på den ene siden av huset tidligere i vår, har området foran inngangspartiet blitt liggende i skyggen. Med flere ulike nivåer og høydeforskjeller, har det vært svært utfordrende å finne gode løsninger og vi har både gruet og gledet oss til å ta fatt på denne oppgaven. Synes et stramt og moderne funkishus skal ha et inngangsparti som kler husstilen, men hvordan integrere det i naturtomt og norske forhold? Og vil det som ser kult ut på et hus i LA egentlig se like stilig ut her?