Press "Enter" to skip to content

Startup yrityksen arvonmääritys

Pääomasijoittajien sijoituskriteerit ja yrityksen arvonmääritys: startup-yritykset

Liukuvalla valuaatiolla (Ratchet) rahoittaja ja startup voivat sopia siitä, että startupin valuaatio kytketään yrityksen esittämien tavoitteiden täyttymiseen. Käytännössä usein toimitaan siten, että osapuolet sopivat korkeammasta alustavasta valuaatiosta, jota sovitun laskukaavan mukaisesti takautuvasti alennetaan (antamalla sijoittajalle maksuttomasti lisää osakkeita), jos startup ei pääse esittämiinsä tavoitteisiin.

Matemaattisesti oikean DCF-tavan mukaan yrityksen nykyarvo muodostuu sen kaikista tulevaisuudessa tuottamista vapaista kassavirroista diskontattuna nykyarvoon. Jos yrityksellä ei ole vielä mittavaa myyntiä, niin kuinka luotettavia ikuisuuteen ulottuvat ennusteet vapaista kassavirroista ovat? Menetelmän käytettävyyttä parannetaan korottamalla tuottovaadetta. Startupeille näkee käytettävän yli 50 %:n diskonttauskorkoja, minkä järkevyyttä voi kyseenalaistaa.

Foorumi

Viimeksi heinäkuun lopussa saimme lukea jälleen kerran yhdestä menestystarinasta, kun Helsingin Sanomat kertoi suomalaisen peliyhtiö Grand Crun saaneen 8,5 miljoonaa euroa rahoitusta mm. Qualcomm Venturesilta ja Nokia Growth Partnersilta. Mielenkiintoiseksi uutisen tekee se, ettei yhtiö ole vielä kehittänyt yhtäkään valmista tuotetta eli peliä valmiiksi. Lisäksi Grand Crulla oli jo 12 miljoonan euron rahapotti takataskussa.

Verkkokoulutus

Tällaisissa tilanteissa omistuksen siirtämiseen usein liittyykin tosiasiallisesti tahtotilaa siirtää varallisuusarvoja markkinaehtoista hintaa alhaisemmin arvoin ja siten verotuksellinen hyväksyttävyys on syytä varmistaa ja asiaan liittyvät veroriskit tunnistaa. Ali- tai ylihinnan verotus voi toteutua peitellyn osingonjaon, lahjaverotuksen, ansiotulon tai luovutus­voittoverotuksen muodossa.

Yrityksen arvo on vain harvoin sama kaikille ostajille. Toteutunut yrityskauppa ratkaisee hinnan. Kumpi olisi valmis maksamaan Outokummusta enemmän, Rautaruukki vai UPM? Rautaruukille kaupasta voisi olla strategista arvoa, mutta täysin toiselta toimialalta olevalle ostajalle puhuttaisiin korkeintaan hinnasta, joka saataisiin transaktiokulujen jälkeen, kun omistus realisoitaisiin välittömästi. Yrityksen arvo on usein myös eri ostajalle kuin myyjälle.

Kauppalehden analyytikko Ari Rajala kävi läpi 58 joukkorahoitettua yritystä. Vain muutama niistä on yltänyt voitolliseen nettotulokseen. Joukkorahoituskampanjassa liikkeelle laskettujen osakkeiden perusteella laskettu arvostus on silti yleensä vähintään miljoonan euron arvoinen. Korkeimmillaan yritykset ovat arvottaneet itsensä useamman kymmenen miljoonan euron arvoiseksi, vaikka nettotulos lasketaan korkeintaan parissa sadassa tuhannessa.

Arvonmääritykseen liittyy myös enkelisijoittajan tyypillinen osakassopimusehto eli ns. liquidation preference, jonka tarkoituksena on määritellä eri osakkaiden välinen ”nokkimisjärjestys” irtautumistilanteessa (exit) ja enkelisijoittajalle oikeus saada kauppahinnasta muita ennen tietty osa, esimerkiksi sijoittajan alkuperäinen sijoitus kerrottuna kahdella, jonka jälkeen loppukauppahinta jaetaan muille osakkaille omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Yritykselle tehtävällä arvonmäärityksellä tarkoitetaan yritykselle laskettavaa arvoa esimerkiksi myyntitilanteessa, tai kun liikkeelle lasketaan uusia osakkeita. Greenstep auttaa yrityksen arvonmäärityksessä antamalla ulkopuolisen näkemyksen siitä, minkä arvoinen yritys on. Greenstep laatii ensin talousmallinnuksen, jonka jälkeen arvioidaan riskit. Tämän perusteella tehdään arvonmäärityslaskelma.

Nordic Business Forumin resepti yrityksen arvonmääritykselle

Pääsin vierailemaan ensimmäistä kertaa äärimmäisen suosion saavuttaneeseen Nordic Business Forum (NBF) -tapahtumaan. Ennakko-odotukseni tapahtumasta olivat ristiriitaiset, koska olin kuullut siitä normaalijakauman häntiin sijoittuvia ylistäviä ”tämä on elämää muuttava kokemus” -kommentteja että alistavia ”mieluummin jään töihin enkä hukkaa aikaani” -kommentteja.

Aiheeseen liittyviä koulutuksia

Harri Seppänen on Suomen johtavia taloudellisten analyysien sekä suorituksen mittauksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Seppänen on toiminut kouluttajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa, University of Texas at Austin, University of South Africa ja Estonian Business Schoolissa. Harrilla on myös kokemusta kansainvälisestä investointipankkitoiminnasta, ja hän toimii aktiivisesti erilaisten yritysanalyysi- ja arvonmääritysprojektien toteuttajana.

Toiminnassamme kohtaamme usein alkuvaiheen startup-yrityksiä, jotka ovat suunnittelemassa ensimmäistä rahoituskierrosta tai ovat jo etsimässä sijoittajia sitä ajatellen. Jos ja kun oikea sijoittajataho, olkoon se pääomasijoittaja taikka enkelisijoittaja, on vihdoin löytynyt, on aika ryhtyä sopimaan tulevan sijoituksen pääasiallisista ehdoista. Tällöin startup-yrityksen ja sijoittajan välinen – alustava – yhteisymmärrys kirjataan useimmiten ns. term sheet -asiakirjaan.

Uuden omistajan saama prosentuaalinen omistusosuus lasketaan omistusjärjestelyn jälkeisestä valuaatiosta. Eli jos uuden omistajan sijoitus on arvoltaan yhteensä esimerkiksi 4 rahaa ja yhtiön valuaatio (=pre money valuaatio) on ollut 6 rahaa, niin omistusjärjestelyjen jälkeiseksi valuaatioksi (post money valuaatio) tulee 10 rahaa. Tämä tarkoittaa, että uusi omistaja saa yhtiöstä 4/10 = 40 % omistusosuutta vastaavan määrän yhtiön osakkeita. Ja mikäli tehdään osakeanti, niin kappalemärääisesti matemaattisen kaavan kautta:

Archives

Huolehdi ensivaikutelmasta. Yrityksestä kannattaa tehdä myyntiä varten mahdollisimman selkeän näköinen. Lindholm neuvoo putsaamaan sen siihen kuntoon, että mukana on mahdollisimman vähän varsinaiseen liiketoimintaan kuulumatonta. Ensivaikutelmaan vaikuttavat lukujen lisäksi monet muutkin asiat: esimerkiksi sopimukset pitää olla kirjallisina, hallinto hyvin hoidettu, nettisivut ja markkinointimateriaalit hyvännäköisiä.

Asiaa seudusta

Proakatemialla on enemmänkin sääntö kuin poikkeus lähteä soitellen sotaan – ainakin mitä tulee liiketoiminnan lukujen kautta johtamiseen. Saatetaan lähteä vain tekemään tohinalla, kun oma idea nyt vaan tuntui niin hyvältä ja meinaa pelihousut revetä jalasta, jos ei heti pääse suorittamaan. Mikäli homma sitten ei otakaan tuulta alleen, ihmetellään mistä ihmeestä voisi olla kyse, kun maailma ei ostanutkaan tuota suurenmoista ideaa.

Ennen rahoituksen hakemista on hyvä laatia hankesuunnitelma, josta ilmenee yritysjärjestelyn rakenne sekä tulosennuste (tulos, tase ja kassavirta) hankkeen jälkeen. Lisäksi rahoitusneuvotteluissa tarvitaan päivitetty liiketoimintasuunnitelma sekä  myytävän/ostettavan yrityksen tilinpäätökset kolmelta tilikaudelta ja tilinpäätöksen väliajot, jos edellisestä tilinpäätöksestä on yli 6 kuukautta.

Ota meihin yhteyttä

Kun työntekijä halutaan ottaa työnantajayhtiön osakkaaksi, on käytettävissä lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa: työntekijä voi hankkia osakkeet merkitsemällä ne suunnatussa osakeannissa taikka yhtiön omistajat ja työntekijä voivat tehdä osakekaupan. Lisäksi työntekijälle voidaan antaa optioita, eli oikeuksia myöhemmin merkitä työnantajan osakkeita. Käsittelen tässä artikkelissa näiden eri vaihtoehtojen eroavaisuuksia ja toteutustapoja.

Jätä yhteydenottopyyntö

Omistajanvaihdoksen yhteydessä tehdyllä yrityksen uudistamisella ja toiminnan selkeyttämisellä on merkittävä vaikutus yritysten menestymiseen dynaamisessa liiketoimintaympäristössä (Capron – Mitchell 2009; Smith – Binns – Tushman 2010; Tall 2014). Omistajanvaihdosprosessi tarjoaa mahdollisuuden kehittää yritystä kasvu-uralle ja auttaa yritystä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Yrityksen elinkaaren kypsempään vaiheeseen ehtineiden, tuottavien yhtiöiden arvostaminen laskennallisesti onnistuu startup-yrityksiä helpommin. Yhtiöillä on näyttää liikevaihtoa ja kannattavuutta vuosien ajalta, joten erilaisia matemaattisia metodeja hyväksikäyttämällä voidaan määritellä yhtiön arvo. Seuraavassa käymme läpi muutaman arvonmääritysmetodin koskien nimenomaan kypsän kehitysasteen yhtiöitä.