Press "Enter" to skip to content

Sporveien teknisk regelverk

Operatørenheter

 Enheten Infrastruktur og prosjekter er avgjørende for å løse Oslos behov for skinnegående kollektivtrafikk både i dag og årene fremover. I tillegg til skinnegående infrastruktur, forvalter enheten verksteder og andre tekniske bygg for trikk og T-bane. I 2017 overtok enheten ansvaret for alle buss- og trikkeholdeplasser fra Bymiljøetaten.

Teknisk regelverk Byspor/forstadsbaner Prosjektering, bygging og vedlikehold Felles bestemmelser

Tilnærming
Siden det var 4 år siden evalueringen av Metrohåndboken var gjennomført, var det behov for å få frem oppdaterte behov og erfaringer om Metrohåndboken og rundt stasjonsutforming generelt. Første trinn ble derfor å gjennomføre en høringsrunde i innledende fase blant aktuelle aktører i Sporveien og Ruter, høsten 2015. Nye høringsgrunder (med avklaringsmøter) ble gjennomført med de samme gruppene høsten 2016, da revidert utgave av Metrohåndboken forelå. Disse høringene dannet grunnlaget for endringene som ble gjort i håndboken.

Våre avdelinger

ECT utarbeider krav til kontaktledningsanleggets mekaniske design i form av tekst, tegninger og henvisninger til standardverk. Oppdraget omfatter også levering av 3D-modeller av anleggets komponenter, samt å utrede om det finnes programvare som kan være nyttig i prosjekteringen av sporveien.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Stasjonshåndboken – et verktøy

Kollektivtransportproduksjon AS        

Til:
Bærum Kommune plan og trafikk V/Tom Linderud
FAU Gjettum Skole V/Ola Norderhaug
FAU Løkeberg Skole v/Andrea Kilen (Kirsti Saga)
Avløs Vel V/Gunvor Hilde og Marika Stojcevska 
Avløskollen Boligsameie v/Martin Skilbrei
Aas-Jakobsen AS V/Per Erik Medhus
SporveienV/ Arnt Jørstad, Øystein Afdal
Fra:
Paul K. Kristiansen

Forskrift om krav til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (kravforskriften).

Den som driver jernbanevirksomhet skal i nødvendig omfang fastsette interne krav for å ivareta trafikksikkerheten for den aktivitet som drives. De interne kravene skal utfylle kravene i jernbaneloven med forskrifter.

Driftsingeniør nettverk & automasjon

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.