Press "Enter" to skip to content

Spesialpedagogikk tidsskrift

Abonner på Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet som formidler stoff fra det spesialpedagogiske fag- og forskningsområdet. Bladet har åtte utgivelser per år og består hovedsakelig av fagartikler, men har også innstikk/kronikker, debattinnlegg, reportasjer, bokmeldinger og presentasjon av nye bøker. I tillegg publiserer Spesialpedagogikk ca. en fagfellevurdert forskningsartikkel per nummer.

Utdanningsnytt.no er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk. Nyheter innen utdanningssektoren og artikler hentet fra medlemsbladet Utdanning og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole og Yrke publiseres fortløpende. I tillegg består nettstedet av aktuelle debattsider og omtaler av undervisningsbøker.

I dette prosjektet undersøker vi tidligere studenters erfaringer med sin utdanning i spesialpedagogikk. Et sentralt spørsmål er relevansen av utdanningen i forhold til nåværende arbeid både i og utenfor spesialpedagogikkfeltet. Det stilles også spørsmål om hvor spesialpedagoger arbeider og hva de gjør i sin praktiske hverdag. Prosjektet inkluderer en komparativ studie der data vil bli sammenlignet med funn fra en tilsvarende svensk undersøkelse. Resultatene er planlagt formidlet gjennom artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift (f.eks. Spesialpedagogikk) og her på vår nettside.

Kontaktinformasjon

Følgende er en oversikt over informasjonskapslene nettløsningen bruker for å kunne foreta bruksanalyser. Dataene brukes for å optimalisere og forbedre nettsidene. Samtykket ditt vil hjelpe oss med å fortsette arbeidet med å bygge og utvikle en relevant og intuitiv nettløsning. Takk!

Postadresse

Føresetnader for å kunne få opptak til denne eininga er at studenten: – har fullført og bestått P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblem. Oppsedings- og undervisningslære. Pedagogisk psykologi. Pedagogisk sosiologi (40stp) eller tilsvarande. eller – har fullført og bestått lærar- /barnehagelærarutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærarutdanninga er fireårig, kan studentar takast opp på P263 etter å ha fullført tre år av utdanninga.

Spesialpedagogikk blad Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig

Bonesrønning, H., J.M. Vaag Iversen og I. Pettersen (2010): Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet: Med spesielt fokus på økt bruk av spesialundervisning. SØF-Rapport 07/10. Trondheim: Senter for økonomisk Forskning

Engen, T.O. (2015). Tospråklig eller enspråklig opplæring? Har kritikken fra Melby-Lervåg og Lervåg svekket det forskningsmessige grunnlaget for en flerkulturell pedagogikk? I: I. M. Lindboe, G. T. Randen, T.-A. Skrefsrud & S. Østberg (red.), Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Vallset: Oplandske Bokforlag.

Om bladet. Spesialpedagogikk er et forum for fagstoff på det spesialpedagogiske området. Leserne er spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og. sep Her finner du eldre utgaver av Spesialpedagogikk som pdf. Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift som dekker hele skoleløpet fra Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift som tar for seg ulike.

Snakk med oss

Karianne er emneansvarlig for  Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15stp) og Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15stp ) som går 2. året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og masterstudiet i Barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring. 

Bjørg Mari Hannås

spesial pedagogikk Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt. Tidsskriftet har en sentral rolle i formidlingen av forskningsresultater og utvikling på det spesialpedagogiske virkefelt. Målgruppen er spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivningstjenester, skoleadministrasjon, studenter, institusjoner, barnehagelærere, lærere, offentlige etater og samfunnspolitiske miljøer.