Press "Enter" to skip to content

Sokkelipalkki hinta

Perustusten hinta

12 12 ANTURA- JA SOKKELIMUOTIT EM25 EM26 EM27 EM28 EM29 EM30 Malli Koodi Muotin ulkomitat (mm) h x b x l Paino (kg) Laskennallinen betonimenekki (l/m) Hinta ( /m) (alv 0%) Hinta ( /m) (alv 22 %) EM25 S100EHV B80/145H75V50UK 1000 x 475 x ~,41 67,60 EM26 S100E B225+LP100x x 400 x ~,84 57,15 EM27 S100EHV B80/145H75V100UK 1000 x 475 x ~,33 67,50 EM28 S80EHV B120/195H75V x 540 x ~,11 58,70 EM29 S100E B x 415 x ~,46 51,80 EM30 S80E B225+2LP50x x 370 x ~,47 48,15

Parma, soklex vai perinteinen?

Meillä tehdään Soklexista. Ei liioin saatu kokonaishintatietoja mistään eikä laskuristakaan ollut apua. Onneksi isäni, rakennusalan ammattilainen laski meille hintaeron soklexin ja harkko-perustuksen välillä. Tulee loppupeleis samoihin hintoihin. Etuja soklexissa on esim kestävyys/lujuus. Tämän päivän ns. uudet ammattirakentajat käyttävät kuulemma juuri Soklexia. Meillä kerrosala 222 ja räjäytelty on isommat kivet ja sit täyttöä melkoisesti.

Asunto Oy Ristikuja, kuntoarvio 2012  

Joissakin tapauksissa maaperän laatu ja sille soveltuvat perustamisratkaisut voidaan määritellä silmämääräisesti. Yleensä suunnittelijan tulee kuitenkin rakentajan ja rakennuttajan kanssa huolellisesti selvittää rakennuksen, maapohjan, maastonmuodon ja perustamistavan keskinäinen riippuvuus. Tarvittaessa tehdään perusteellinen pohjatutkimus.

Perustukset, sokkeli ja julkisivu – tietoa rakentajalle

Noin kolmannes omakotitalorakentajista joutuu ottamaan huomioon radonriskin. Rakennuspaikan maaperästä sisäilmaan vapautuvan radonin pääseminen sisätiloihin on estettävä. Yksinkertaisimmin se tapahtuu tuulettuvan alapohjan avulla. Alapohjan rakenteet voidaan myös tiivistää kaasutiiviiksi tai alapohjan alla oleva soratila voidaan tuulettaa koneellisesti.

Mitkä kivi- ja maa-ainekset soveltuvat salaojituksen tekemiseen?

Salaojituskerrosmateriaalina käytetään esimerkiksi salaojasoraa, sepeliä tai pestyä singeliä. Salaojiin käytettävän kivi- ja maa-aineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee veden vaivatta, mutta kuitenkin suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä. Kun käytetään hyvälaatuista normien mukaista salaojasoraa tai muuta tarkoituksenmukaista materiaalia, varmistetaan salaojan moitteeton toiminta.

Yksityiset

Teräspaalutus mahdollistaa rakentamisen pehmeälle maaperälle. Käytämme paalutuksessa vain laadukkainta terästä, joka soveltuu pohjoismaiseen maaperään. Suoritamme työt huolellisesti ja aikataulussa pysyen. Paalujen katkaisu, koneiden rahti ja tavaroiden kuljetus kuuluvat olennaisena osana kokonaisvaltaiseen palveluumme. Yhteistyökumppaneidemme kautta saat myös mittaus- ja maanrakennuspalvelut helposti ja vaivattomasti.

OK- talon perustukset Puistolaan

Paalutettavan kohden sokkelipalkin teko. Valumuottien asennus tilaaja toimittaa muottimateriaalit(filmivaneri ja puutavara), rautoitus, valu, ontelolaatojen asennus, sauma ja reunavalu, vaaka ja pystyeristeet ryömintatilaan. Noin 40jm. sokkelipalkki-350(korkeus 1200), keskilinja 200mm.-10jm(korkeus 800).Sen lisäksi sisääntulokuistin ja terassin perustus -14 valuharkko pilaria h=1000+ paaluanturat. Autotallin 7000*4000 reunavahvistettu laatta. Rakennekuvat ja mittapiirustus tulossa ensi viikolla.

Kuukauden tarjoukset

Hirsitalot ovat tulleet jäädäkseen taajama-alueille. Ulkonäöltään ne vastaavat muita puutaloja ja arkkitehtuuriltaan ovat yhdenvertaisia kivitalojen kanssa. Tätä rakennusta suunnitellessaan Luontotalo Oy kehitti paksuun lamellihirteen uuden lyhytnurkkaratkaisun, missä liitos on jiiriin sahattu. Hirret on työstetty Finnlamellin Alajärven tehtaalla. Uusi nurkkaratkaisu on nyt saatavissa vaihtoehtoisena kaikkiin Luontotalon hirsitaloihin.

Luja sokkeli valuharkoista

Kun halutaan yhdistää teräsbetonisokkelin lujuus ja harkkorakentamisen helppous, voidaan sokkeli toteuttaa valuharkoista. Tällöin ontelolliset betoniharkot ladotaan anturan päälle ilman muurausta. Ladonnan yhteydessä rakenne raudoitetaan ja siihen asennetaan tarvittavat tartunnat alaohjauspuuta varten. Lopuksi rakenne valetaan täyteen betonia pumppuvalulla. Näin syntyy luja ja yhtenäinen teräsbetonisokkeli, joka kestää hyvin maanpainetta ja talon kuormia. Valuharkoilla voidaan toteuttaa sekä maanvarainen että tuulettuva sokkeli.

Salaojitus ja sadevesijärjestelmä – rakenneleikkaus

Sadeveden poisto on mukavuustekijä, sillä oikein toteutettuna se pitää tontin kuivana. Rakennuspohjan kuivanapitojärjestelmän osat koostuvat suodatinkerroksesta ja -kankaasta, salaojitussorasta ja salaojista. Tarkempia tietoja salaojituksen suunnitteluun on nähtävissä koko järjestelmää koskeviin periaatteissa, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti ohjeessa RIL 126-2009.