Press "Enter" to skip to content

Sijoittaja etf

ETF-sijoittamisen ydin

Sijoittaja voi jokaisena pörssipäivänä kirjautua verkkopankkiin, etsiä ETF-rahaston ja ostaa sitä. Näin sijoittaja saa valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun huomattavasti perinteistä rahastosijoittamista alhaisemmilla kuluilla. Tässä on ETF-sijoittamisen ydin. Sijoittaja tietää jokaisena pörssipäivänä, mihin arvopapereihin rahat on sijoitettu ja mikä on sijoituksen arvo. Kulut ovat edulliset ja hajautuksen saa rakennettua helposti. Lisäksi ETF-sijoituksen voi muuttaa rahaksi milloin tahansa.

ETF seuraa usein indeksiä

Markkina-arvoperusteinen indeksi on tunnetuin tapa muodostaa osakeindeksi. Sijoittajan kannalta ongelmallista on se, että suuret yhtiöt ovat markkina-arvoindeksissä suurimmalla painolla. Useilla markkinoilla tietyt yhtiöt ja toimialat dominoivat markkinaindeksiä. Esimerkiksi Nokian ja muun IT-sektorin paino oli vuosituhannen vaihteessa reilusti yli 50 % Helsingin pörssistä. Monilla markkinoilla vastaavasti pankkisektorin osuus markkinaindeksistä on suuri.

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

Edistyksellisimpien strategia-ETF-rahastojen sijoitusstrategiat ovat sijoitustutkimuksissa hyväksi havaittuja, ja ne on hajautettu valmiiksi maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti. Tällöin sijoittajan tehtäväksi jää vain miettiä itselle parhaiten sopiva strategia ja valita tähän tehokas ETF. Esimerkiksi osakesijoittajalle on tarjolla laadukkaisiin osinkoyhtiöihin sijoittavia ETF:iä.

Suosituimmat artikkelit

ETF:ien avulla voi sijoittaa lähes mihin vain, sillä ETF:iä on tarjolla lukematon määrä. Niitä on tiettyyn maailman kolkkaan sijoittavia tai esimerkiksi tietylle toimialalle sijoittavia ja erilaisia yhdistelmiä näistä. ETF:n kautta voi sijoittaa myös korkoihin tai raaka-aineisiin. Ne voivat olla myös käänteisiä, jolloin ETF:n arvo nousee, kun osakemarkkinat laskevat, tai vivutettuja, mikä tarkoittaa, että ETF tavoittelee esim. kaksinkertaista tuottoa kohdeindeksiin verrattuna.

Mikään alla esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Viisasten Klubi

Pörssilistattujen ETP (Exchange Traded Product) -tuotteiden valikoima on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti. Kasvavan valikoiman myötä sijoittajan on aikaisempaa haasteellisempaa tietää, minkälaisen riskin hän ottaa sijoittaessaan tiettyyn tuotteeseen. Oheisena on kuvattu yleisimpiä ETP-rakenteita – eli ETC, ETF ja ETN -rakenteita sekä niiden ominaispiirteitä, etuja ja riskejä.

– Esimerkiksi Helsingin pörssissä noteerattavan Seligson OMX Helsinki 25 ETF indeksiosuusrahaston koostumus on sama kuin OMX Helsinki 25 -osakeindeksin koostumus. Toisin sanoen, rahasto-osuuden hankkiva sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen yhdellä pörssikaupalla, kertoo rahaston salkunhoitaja Jani Holmberg.

Vaikka pyrimme varmistamaan sivustomme tietojen oikeellisuuden, emme vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista.
Emme myöskään vastaa ulkoisten palveluntarjoajien tuottamien tietojen oikeellisuudesta. Sivustolla oleva sisältö on tuotettu ainoastaan viestinnälliseen tarkoitukseen eikä sitä pidä tulkita suositukseksi ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja.

Jukka Oksaharju: ”Passiiviset indeksirahastot varma valinta”

Jotta tili ei ylittyisi, tulee huolehtia, että tilillä veloitushetkellä on tarpeeksi katetta. Eurooppalaisen pörssikaupan maksu veloitetaan kahden pankkipäivän kuluttua (t+2) ja pohjois-amerikkalaisen kolmen (t+3) pankkipäivän kuluttua kaupan tekemisestä. Nyrkkisääntönä kannattaa pitää, että rahat ovat tilillä veloitusta edeltävänä iltana.

Indeksisijoittamisen periaate on yksinkertainen. Sijoitusmarkkinoiden eri osa-alueiden kehitystä mitataan indeksien avulla: indeksi kertoo kunkin osa-alueen kehityksestä ilman sijoittamiseen liittyviä kustannuksia. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi kertoo Helsingin pörssissä noteerattujen osakkeiden keskimääräisen kurssikehityksen. Indeksisijoittaja sijoittaa markkinaindeksin mukaisesti koriin, joka on mahdollisimman tarkka kopio indeksistä. Yhdellä sijoitusinstrumentilla sijoittaja voi siis lisätä salkkuunsa kokonaisen markkinan tai toimialan.

ETF:n valinta lähtee siitä, mikä on tavoitteesi sijoittamisen suhteen. Säästätkö pitkälle hamaan tulevaisuuteen esimerkiksi eläkettä varten vai haluatko laittaa sijoitusten tuotot heti kulutukseen? Säästätkö ehkä lapselle tai lapsen lapselle? Haluatko säästää passiivisesti yleisiin indekseihin vai haetko kenties parempaa tuottoa ja suurempaa riskiä hieman erikoisemmilla ETF:llä? Kaikki nämä asiat tulee huomioida ja säästösuunnitelma sekä tavoitteet kannattaa kirjoittaa jo ennen aloittamista johonkin ylös.

Hoivaa, kyberturvaa ja kiertotaloutta

Sijoitusklassikossaan Common Stocks and Uncommon Profits Philip A. Fisher kertoo kiinnostavan esimerkin megatrendisijoittajan kannalta. Vuonna 1974 Fisherin pankkiiriystävä analysoi televisiotoimialaa, joka oli silloin kovassa kasvussa. Analyysiä tehdessään hän huomasi, että kasvua rajoittava tekijä oli kuvaputkiin tarvittavien lasikupujen saatavuus. Lasikupuvalmistajien ykköseksi osoittautui Corning Glass Works -niminen yhtiö, joka osoittautuikin menestykseksi. Televisiovalmistajat kamppailivat verisesti, alihankkija kukoisti.

Viime vuosina passiiviset sijoitusmenetelmät, kuten ETF (Exchange Traded Fund), ovat vallanneet valtavasti markkinoita. Jotkut rohkeimmat ovat puhuneet jopa aktiivisen sijoituspalvelun tarjonnan kuolemasta. ETF:t mielletään yleisesti kustannustehokkaiksi markkinapeesaajien työkaluiksi. Suurin osa ETF:stä seuraakin jotain indeksiä. Koska ETF on pörssinoteerattu rahasto, niin sijoittaja voi käydä sillä kauppaa pörssissä aivan samalla tavalla kuin osakkeella.

Sijoittajat ovat jo pitkään käyneet kauppaa mobiililaitteillaan, ja varainhoitoakin on automatisoitu. Kuitenkaan ratkaisuja, jotka tarjoaisivat sijoittajalle aidosti digitaalisesti neuvoja omien sijoituspäätösten tekemiseen, ei ole ollut. Danske Bank tuo nyt sijoitusneuvojan suomalaisten älypuhelimiin. Sijoittaja saa reaaliaikaisesti ja omaan sijoitusprofiiliinsa perustuen neuvoja, kun tapahtuu hänen salkkuunsa vaikuttavia muutoksia.

Tonni ylimääräistä rahaa – mitä aloittelevan sijoittajan kannattaa ostaa?

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

Olet täällä

Alkuperäinen suora pörssinoteerattu rahasto sijoittaa fyysisesti kohdeindeksin mukaisesti samaisella panoituksella, nämä ovat niin sanottuja suoria ETF:iä. Tälläinen rahasto on turvallinen sijoituskohde, vaikka liikkellelaskija menisi konkurssiin, omistaa sijoittaja silti kohteena olleet osakkeet. Teknisempi synteettinen rahasto sen sijaan vakuuttaa sijoituksensa sijoituskoriin jolloin liikkeellelaskija tekee tuotonvaihtosopimuksen jonkun kolmannen vastapuolen kanssa jolloin mukaan astuu ns. SWAP-riski. Synteettisten rahastojen etuna on todella tarkka kohdeindeksin seuraus.

Kommentit

Tuloslaskelma – ylärivi ja alarivi ratkaisevat
Kassavirta kertoo rahan todellisen liikkumisen
Tase on omaisuuden peili
Sijoittajan sixpack
Tomi Salo
Sijoittajan sixpack
Tunnuslukuanalyysi – heijastuksia sixpackistä
– Case: Tallink
Arvonmääritys perustuu tunnuslukuihin
– Case: Applen arvonmääritys
Liiketoiminnan ymmärtäminen – mistä raha tulee
– Case: Ponsse
– Case: Kesko
– Case: Laatuyhtiöiden arvostus Suomessa kesällä 2018