Press "Enter" to skip to content

Seurakuntavaalit 2018 ehdokasasettelu

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Jos seurakunta on itsenäinen eli ei kuulu seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.  Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.

Kiitos kaikille äänestäjille ja ehdokkaille! Lämpimät onnittelut valituille, uusille luottamushenkilöille!

Ehdokkaat seurakuntaneuvostoon: Ahokas Pirjo, Ali-Hokka Aaro, Junttila Raimo, Kallioinen Martti, Kaski Bia, Keiholehti Esko, Koivuniemi Eija, Kostin-Harjamäki Eija, Läntinen Reijo, Pekola Antti, Peltomäki Lea, Raitala Reijo, Ruusunen Pirjo-Riitta, Ruuhikorpi-Mäki Teija, Santala Heikki, Sjosten Marju, Tarvainen Timo, Viljanen Kristiina, Viljanen Raija.

Espoon seurakuntayhtymä

”Tarjoamme verkkosivuillamme paikan, jossa seurakunnassa vaikuttamisesta kiinnostuneet henkilöt ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen kokoajat voivat kohdata toisensa. Mielikuva seurakuntavaalien ehdokasasettelusta on ollut paikoin aika suljettu. Halusimme tuulettaa tätä asetelmaa ja luoda uudenlaisen mahdollisuuden tutustua valitsijayhdistyksiin”, vaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira kertoo.

Minkälainen on sinun kirkkosi?

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018 teemalla Minun kirkkoni. Vaaleissa valitaan Kajaanin kirkkovaltuustoon 33 luottamushenkilöä vuosiksi 2019–2022. He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään, mihin seurakunnan rahoja käytetään ja myös siihen, ketä maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen valitaan.

Kirkko on yhteisö, joka merkitsee eri ihmisille eri asioita. Millainen on sinun kirkkosi? Miten sinun seurakuntasi toimii – mikä on hyvin, minkä toivoisit vielä muuttuvan? Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit.

Rauman kirkkovaltuustoon valitaan yhteensä 33 jäsentä marraskuun seurakuntavaaleissa. Ehdokaslistoja jätettiin kolme. Ehdokaslistoja jättivät ryhmät Kotiseurakunta, Sosiaalidemokraatit kotikirkon parhaaksi sekä Yhteinen seurakuntamme. Nykyisistä kirkkovaltuuston jäsenistä 21 hakee jatkokaudelle.

Valitsijayhdistysten perustamiasiakirjojen vastaanotto päättyi 15.9.2010 klo 16 kirkkoherranvirastossa. Vaalilautakunta kokouksessaan 15.9.2010 hyväksyi valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistat.
Määräaikaan mennessä Uudenkaupungin kirkkoherranvirastoon toimitettiin seuraavien kolmen valitsijayhdistysten listat: 

Ehdolle asettuvan tulee olla täysi-ikäinen, konfirmoitu kirkon jäsen. Edokasasettelu päättyy 17.9.2018 klo 16.  Valitsijayhdistys kokoaa ehdokaslistan eli jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta ota yhteyttä sinulle sopivimpaan valitsijayhdistykseen tai perusta oma valitsijayhtistys. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotta ehdokaslista on lainvoimainen.

Kirkkoherrana johdan seurakunnan toimintaa ja valvon seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Velvollisuutenani on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Vastaan myös kirkkoherranviraston toiminnasta ja olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Tehtävän hoidossa tarvitsen sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä, mutta myös seurakuntalaisia. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön kännykkääni. Vapaapäiväni ovat yleensä viikonlopun tietämissä.

Seurakuntavaaleilla valitaan Saarijärven seurakunnan kirkkovaltuustoon 23 jäsentä 48 ehdokkaasta. Uudet luottamushenkilöt päättävät, mihin seurakuntamme tulevaisuudessa panostaa, miten varat jaetaan ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi seurakuntatyötä lasten, nuorten, perheiden ja vanhusten parissa, hautausmaiden hoitoa ja kiinteistöjen ylläpitämistä, korjaamista tai myymistä.

Suurten kaupunkien ehdokasmäärätilanne

Alustavien ja vahvistamattomien tietojen mukaan Hämeenlinnan seudulla ehdokkaiden määrä pysyy viime vaalien tasolla. Sen sijaan Turun ja Kaarinan sekä Tampereen seurakuntayhtymässä ja Jyväskylässä ja Rovaniemellä ehdokkaita on noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa. Helsingissä ehdokkaita on noin seitsemän prosenttia edelliskertaa vähemmän. Myös Joensuussa ehdokkaita on merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Oulussa ehdokkaita on nyt hieman vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Kangasalan seurakunta

Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenkilöt seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin. Luottamushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu on jokainen 16-vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen ehdokkaaksi jokainen 18-vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa asuu. Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018. Ennakkoäänestys järjestetään 6.-10.11 ja virallinen vaalipäivä 18.11. Helsingin demareita on runsaasti ehdolla.

”Partiolle tärkeitä teemoja ovat osallisuuden lisääminen – haluamme erityisesti lasten ja nuorten äänen kuuluviin seurakunnissa. Kirkon tulevaisuuden kannalta on kiinnitettävä huomiota, että lasten ja nuorten toiminta on mielekästä ja oikein resursoitua. Mielestämme myös seurakuntien päätöksenteon tulee olla kestävää, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Vaaliteemoja mietittiin yhdessä eri puolilta Suomea toimivien partiolaisten kanssa”, kertoo Suomen Partiolaisten seurakuntavaalikampanjasta vastaava Jari Nieminen.

Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa valitaan syksyn seurakuntavaaleissa luottamushenkilöitä seurakuntaneuvostoon (16 paikkaa) sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon (41 paikkaa, jossa suomalaisesta seurakunnasta 31 edustajaa ja ruotsalaisesta seurakunnasta 10 edustajaa). Molempiin luottamuselimiin on ehdokkaita neljältä eri ehdokaslistalta: Armon vihreät, Nuoret apostolit, Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat sekä Seurakuntaväki yhdessä.

Seurakuntavaalien 2018 tulokset

Henkilöiden vaihtuvuus tulee vaalien myötä olemaan joka tapauksessa suuri, sillä nykyisistä 27 kirkkovaltuutetusta ehdolla on vain 12 ja nykyisistä kirkkoneuvoston jäsenistä kaksi. Vaalien nuorimmat ehdokkaat ovat molemmat 18-vuotiaita ja vanhin 79-vuotias. Ehdokkaiden keski-ikä on 53 vuotta. Ehdokkaiden sukupuolet jakautuvat varsin tasaisesti, sillä naisia on 26 ja miehiä 25.

Kahdet sopuvaalit
Pielaveden ja Varpaisjärven seurakunnissa on tänä vuonna sopuvaalit. Molemmissa seurakunnissa määräaikaan mennessä jätettiin vain yksi hyväksytty valitsijayhdistyksen ehdokaslista, joissa oli molemmissa vaadittava määrä jäseniä sekä varajäseniä seurakuntaneuvostoihin ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien päättäjät ovat listalla olevat henkilöt.