Press "Enter" to skip to content

Seinäjoki uusi sairaala

Pula pelastajista kiusaa pieniä paloasemia – sisäministeri lupaa, että kattava paloasemaverkosto pidetään yllä

”Seinäjoen keskussairaala on hyvin pidetty sairaala, kantasairaalan tiloista 60 prosenttia on saneerattu. Kaikki remontit, jotka täällä on tehty ja tehdään, lähtevät toiminnallisuudesta. Emme saneeraa tilojen takia, vaan peruskorjaus käynnistyy aina toiminnan ehdoilla”, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tukipalvelujen toiminta-aluejohtaja Jari Hakala sanoo.

Marjapuurokoulu yritettiin polttaa Isossakyrössä – Palomestari: ”Valistunut arvaukseni kallistuu ilkivallan puolelle”

Rakennuttaja oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja arkkitehdiksi valittiin Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy. Hankemuoto oli ei määriteltyja rakennusurakoitsijana toimi Rakennus K.Karhu Oy. Jos tarkastelemme toisia yrityksiä jotka ovat liitettynä hankkeisiin FaktaNet Livessä löydämme esimerkiksi Contria Oy:n joka on toiminut rakennesuunnittelijana., ilmastointiurakoitsijana toimi Are Oy ja Are Oy valittiin LV-urakoitsijaksi. Sähköasennukset teki Caverion Suomi Oy.

Toimituksen poiminnat

 Perustuslakivaliokunnan kannanoton sanamuoto jää monitulkintaiseksi. Tietenkään ruotsinkielisten suomenkielisellä alueella saamaa viranomaispalvelua ei pidä verrata suomenkielisten suomenkielisellä alueella saamaan palveluun vaan suomenkielisten ruotsinkielisellä alueella saamaan palveluun. Ja jos kerran Seinäjoelle perustetaan vielä erillinen ruotsinkielinen palveluyksikkö, niin miten mitään enempää voidaan enää vaatia? 

Vastuullisuus

Henkilö- ja tavaravirtojen sujuvuus, turvallinen ja tehokas toiminta sekä hyvän hoidon näkökulmat ovat korostetusti ohjanneet ratkaisuja. Rakennuksessa käytetään myös älykkäitä talo- ja kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus-, paikannus- ja viestintätekniikkaa sekä varastoautomatiikkaa.

Silloin kun todellisuus ei riitä, tarvitaan jotain lisää. Lisätyn todellisuuden avulla voit tuoda perinteisen printin tueksi sähköisen median mahdollisuudet. Tekniikan avulla voit herättää kuvat eloon ja lisätä mainoksen informaatioarvoa innovatiivisella tavalla. Ja kun sekään ei riitä, voidaan astua virtuaalitodellisuuteen! Siellä vain mielikuvitus on rajana. Valakia kehittää sovelluksia Oculus Rift ja HTC Vive -laitteille. Tule kokeilemaan!

Sisällysluettelo

NewIcon on toimittanut aikaisemmin vastaavanlaisen älylääkekaappien kokonaisuuden Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaalaan. Kaappeja on ollut myös koekäytössä useissa sairaaloissa Suomessa ja ulkomailla. Keski-Suomen keskussairaalassa on käytössä myös NewIcon Oy:n vuonna 2016 toimittama IV ICON -robotti, joka saattaa käyttökuntoon sairaala-apteekissa suonensisäisiä antibioottiannoksia.

Kohteeseen Seinäjoen keskussairaala matkustaminen on tehty helpoksi, minkä vuoksi yli 460 miljoonaa käyttäjää, mukaan lukien käyttäjät kaupungissa Seinäjoki, luottavat Moovitiin parhaana joukkoliikennesovelluksena. Sinun ei tarvitse ladata erillisiä bussi- tai junasovelluksia, sillä Moovit on all-in-one-joukkoliikennesovellus, joka auttaa sinua löytämään parhaat bussi- tai juna-aikataulut.

Uusi sairaala kokoaa myös yhteen alueen erilaiset koulutusyhteisöt ja tieteenalat yhteiseksi koulutus- ja tutkimuskeskukseksi. Sairaalakoulu tulee olemaan myös kiinteä osa sairaalan toimintaa. Sen tarkoituksena on tuottaa hoitoa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana puhuttu paljon tietojohtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Terminologia on monin paikoin häilyvää, mutta yhteisenä pyrkimyksenä on tiedon tehokkaampi käyttö. Keskustelu on keskittynyt voimakkaasti päätöksenteon tietopohjan parantamiseen ja tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen. Tämä on olennaista, mutta tärkeitä näkökulmia on muitakin.

– On arvioitu, että vanhan korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista kustannuksellisesti eikä siitä saada toiminnallisesti nykyisiin tarpeisiin järkevää kokonaisuutta. Hanke on tarpeellinen ja välttämätön. 

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Sairaalan henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Potilastietoja ei anneta ilman potilaan lupaa, vaikka kyseessä olisi lähiomainen. Jos potilas ei itse kykene päättämään asioistaan, potilastietoja annetaan lähiomaiselle. Jos potilas ei halua omaisten ja tuttavien tietävän sairaalassaolostaan, asiasta on ilmoitettava etukäteen tai mainittava siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

ARO SYSTEMS OY

Arabianrantaan rakennettava Flooranaukio on ATT:n vuokra- ja Hitas-kohde. Kantikkaan U:n muotoisen talon julkisivu on teollisuuskaupunginosan muistoksi punatiiltä ja sisäjulkisivuelemnttien mosaiikkiornamenttikuviot ovat Arabian tehtaiden jäteposliinisilppua. Arkkitehdin mukaan julkisivu on avoin kunnianosoitus espanjalaiselle Antonio Gaudille. Kohteen suunnittelusta järjestettiin aikanaan arkkitehtikilpailu.

”Yhteistä mandatumlifelaisille on halu onnistua, menestyä ja saada aikaan jotain merkittävää. Työtä tehdään hyvällä energialla, ilolla ja toisia tukien. Luottamus ja välittäminen luo vapautunutta ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokainen voi vaikuttaa niin työhönsä kuin yhteisiinkin asioihin.»

Wiiste Wireless -kosteusmittausjärjestelmän käyttäjiä

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Viikonloppuna vietetään herättäjäjuhlia – Seinäjokelaiset Pentti ja Maija Haapakoski ovat perheenä vierailleet juhlilla jo vuodesta 1976 lähtien: ”Herättäjäjuhlat ovat tuttu ja turvallinen tapahtuma”

Erinomaisten kulkuyhteyksien päässä olevat uudet avarat tilat on suunniteltu asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan lähtökohdista. Tilat ovat esteettömät ja hyvien yhteyksien päässä. Myös parkkitilaa on lähellä ja myöhemmin syksyllä avautuvasta parkkihallista pääsee hissillä suoraan Mehiläiseen. Marraskuussa palvelut laajenevat myös suun terveydenhuoltoon.

Oululainen arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy on ostanut niin ikään oululaisen Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy:n liiketoiminnan. Toimistot ovat useiden vuosien ajan tehneet läheistä yhteistyötä. Toissa vuonna ne jo yhdistivät voimiaan solmimalla yhteistyösopimuksen, joka koski ennen kaikkea suuria aluekehityshankkeita.