Press "Enter" to skip to content

Sähköliittymä laki

Käyttöehdot

Avoin toimittaja, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön, on velvollinen ilmoittamaan avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä toimituksen toisen osapuolen taseselvittäjälle. Ilmoitus on tehtävä lisäksi jakeluverkkoon liittyneen osapuolen verkonhaltijalle, jos tämä ei toimi osapuolen taseselvittäjänä. Jos avoimella toimittajalla ei ole ollut aikaisemmin toimitusta kyseiseen jakeluverkkoon, ilmoitus on tehtävä myös toimittajan omalle taseselvittäjälle.

Sähköliittymä

Perinnönjako jutuista en tiedä mutta sähkömääräyksistä olen tullut tietämään että jokaiselle kiinteistölle on tehtävä oma liittymä eikä sahköä saa vetää kotiltilan liittymän takaa tontirajan yli. Tämä johtuu perimmältään turvallisuusasioista koska muuten linjat poukkoilisivat tonteilta toisille eikä kukaan tietäisi mistä sähköt katkeaa kun pääkatkaisijasta kiertää. Kukin kiinteistö vastaa ja hallinnoi omaa liittymäänsä. Sähkölaitokselta saa asiasta parhaat tiedot.

Tilaa uusi Sähköliittymä meiltä

Huom. Alle 3x80A sähköliittymille, joille tulee yksi sähkönkäyttöpaikka ja joihin Caruna rakentaa sähköverkkoa, ei tarvitse tilata mittauskeskusta. Toimitamme tontille yhdistelmäkaapin, jota voit käyttää talonrakennuksen aikana sekä rakentamisen jälkeen mittauskeskuksena. Yhdistelmäkaapista on mainittu sähkön liittymissopimuksessa. Mikäli tontillesi tulee yhdistelmäkaappi, sähköurakoitsijan on hyvä tietää, ettemme tarvitse häneltä yleistietolomaketta.

Hakulomake

Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti yhtä päteviä kuin perinteiset paperisopimusasiakirjaan käsin tehdyt allekirjoitukset. Tämä on vahvistettu virallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sähköisiä allekirjoituksia koskevassa 30.11.1999 annetussa ja 19.1.2000 voimaantulleessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön Suomessa 24.1.2003 annetulla lailla sähköisistä allekirjoituksista (14/2003). Vuonna 2009 se korvattiin uudella lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009).

Päätin kuitenkin perussuomalaiseen tapaan, että tämä leikki ei ole vielä leikitty loppuun. Aion vielä lähettää tästä tarkempaa informaatiota karttoineen päivineen energiamarkkinoita valvovaan virastoon sekä kuluttaja-asioita hoitavalle taholle. Laitan asian vielä tiedoksi meidän omille kansanedustajillemmekin, jotta kansanedustuslaitoksessa tiedetään, kuinka noinkin merkittävä taho kuin sähköverkon omistaja rikkoo kansanedustajiemme säätämää lakia. Perästä kuuluu…

Sähkön käyttäjänä maksat aina kahdesta asiasta: kulutetusta sähköstä sekä siitä, että sähkö toimitetaan kotiisi. Sähkön toimitusmaksu eli laskussa näkyvä verkkomaksu maksetaan aina paikalliselle sähköverkkoyhtiölle, eli sille, joka omistaa verkon ja huolehtii sen toimivuudesta. Siksi maksat verkkomaksu-osuuden Porvoon Sähköverkolle, vaikket Porvoon Energian kuluttaja-asiakas enää olekaan.

Murupolku

Oulun Seudun Sähkö on sitoutunut noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, 25.5.2018 alkaen sovellettavaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Sähkölaitteistojen maadoituksilla ja potentiaalintasauksilla on tärkeä rooli sähköasennusten turvallisuuden, toiminnan ja häiriöttömyyden varmistamisessa. Maadoituksia tarvitaan vikasuojauksen (kosketusjännitesuojauksen) toteutukseen, ukkos- ja ylijännitesuojaukseen ja sähköasennusten häiriösuojaukseen. 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt oikeutensa osuusmaksuun, on vapaa liittymismaksun suorittamisesta. Jäsenen liittymismaksun siirrossa noudatetaan lisäksi niitä ehtoja, joita kulloinkin voimassa olevassa sähkömarkkinalaissa ja siihen liittyvissä asetuksissa sekä osuuskunnan hallituksen hyväksyttämissä liittymis- ja verkkopalveluehdoissa on sanottu.

Sähkön siirron perusmaksu on noin 30 euroa kuukaudessa. Käytännössä maksat euron päivässä siitä, että sinulla on mahdollisuus käyttää sähköä. Mitä sitten saat tällä eurolla? Kokosin muutamia olennaisia lukuja kertomaan, mitä vuoden aikana teemme, jotta sinulla on sähköt käytettävissä aina kun niitä tarvitset.

Rakentajalle

Liittymissopimuksessa sovittu liittämiskohta on sähköverkkoyhtiön ja liittyjän sähköasennusten välinen raja. Kymenlaakson Sähköverkko Oy vastaa sähkön jakelusta ja sen laadusta liittämiskohtaan saakka. Tästä eteenpäin olevien johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito kuuluvat sähköliittymän omistajalle. Sähköasennuksia voi tehdä vain sähköasentaja, jolla on tarvittavat urakointiluvat. Liittämiskohta on ilmajohtoverkossa pylvään latvassa olevat liittimet tai tontin raja, maakaapeliverkossa tontin rajalla oleva jakokaappi tai tontin raja.

Jos mökillä ei ole tiedossa sähkön tarvetta lainkaan, liittymän voi tietysti irtisanoa, mutta samalla mökin myyntiarvo saattaa vastaavasti laskea. Liittymän voi myös ottaa pois käytöstä tilapäisesti, mutta asiakas joutuu tällöin maksamaan verkosta irrottamisen kulut ja sen jälkeen liittymän ylläpitomaksua, joka on sulakekoon mukaisen perusmaksun suuruinen. Eli kulujen pienentämiselle ei valitettavasti ole oikein helppoa patenttiratkaisua, jos sähkönkäyttömahdollisuuden haluaa pitää voimassa.

Energia vie tulevaisuuteen

 Latauslaitteisiin voidaan asentaa käyttäjän tunnistusmenetelmä, kuten lukitus tai korttitunnistus ja sähkön mittaus. Julkiset latauspisteet suositellaan varustettaviksi älykkäällä sähkönenergian mittauksella  (ks. Laki 478/2017). Mittarointeja tehtäessä otetaan huomioon Valtioneuvoston asetus 66/2009 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Sähköauton lataamisen käytetyn laskutettavan sähköenergian mittaamisessa on otettava huomioon mittauslaitelain (707/2011) vaatimukset mittauksille.

Makupaloja asiakaseduistamme

Sähköenergian mittaus sijoitetaan mittauskeskukseen eli pääkeskukseen. Pääkeskuksen sekä liittymisjohdon hankkii asiakas. Mittauskeskus tulee omakotitaloissa asentaa ulkotiloihin, johon on aina vapaa pääsy. Rivi- ja kerrostaloissa mittareille tulee olla aina vapaa pääsy esimerkiksi putkilukossa olevan kiinteistön yhteisten tilojen avaimen avulla. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia esteetön pääsy sähkömittarille. Liittymisjohdon tyyppi on omakotitaloissa tavallisesti AXMK 4×25. Liittymisjohdon poikkipinnan määrittelee sähkösuunnittelija.

Yksi tapa vähentää myrskytuulten ja ukkosten vaikutuksia sähköverkkoon on muuttaa ilmajohtoja maakaapeleiksi. Kaapelointeja tehdäänkin Vaasan Sähköverkon alueella ripeään tahtiin. Näillä töillä on ollut selkeä vaikutuksensa sähkön toimitusvarmuuteen, sillä keskeytysajat ovat viiden vuoden aikana verkkoalueella jopa puolittuneet.

Lähteet

Jos tietoliikenneyhteys mittarille ei jostain syystä toimi emme saa kulutustietoja mittarilta. Tällöin meidän on arvioitava kulutus. Asiakkaalle pyritään saamaan mahdollisimman oikeanlainen lasku siitä huolimatta että lukemia ei ole juuri silloin ollut saatavilla. Todelliset lukemat varastoituvat mittariin ja ne kerätään sieltä kun tietoliikenneyhteys jälleen toimii. Arvioidut energiat tasataan seuraavassa sähkölaskussa.