Press "Enter" to skip to content

Remontti-ilmoitus vuokralaiselle

Kun vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samat ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäisellä vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lainmukaiset ilmoitusajat eivät sido asuntoosakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan.

Vuokranantajan suorittamat remontit

Vuokranantajan tulee remonttia tehdessään huolehtia siitä, että vuokralaisen asumiselle aiheutuu remontista mahdollisimman vähän haittaa. Hyvän vuokratavan mukaista on, että vuokranantaja pyrkii jo remontista ilmoittaessaan ohjeistamaan vuokralaista huoneistoon mahdollisesti jäävien tavaroiden järjestämisestä, sijoittelusta ja suojauksesta sekä siitä, miten remontin jälkeinen siivous on vuokranantajan toimesta järjestetty ja muista käytännön toimenpiteistä.

Paljonko maksat vuokraa?

Jos vuokranantaja on asunto-osakeyhtiö, on yhtiöllä omia vuokralaisiaan kohtaan samanlaiset ilmoitusvelvollisuudet kuin yksittäiselläkin vuokranantajalla. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetut lainmukaiset ilmoitusajat eivät kuitenkaan sido asunto-osakeyhtiötä silloin, kun osakas toimii vuokranantajana. Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle välittömästi niistä tiedon saatuaan. Ilmoituksessa tulee mainita yhteyshenkilö, remontin laajuus, aloitusajankohta sekä arvioitu kesto.

Kiinteistön hyvä kunnossapito edellyttää, että rakennusta korjataan aika ajoin. Korjaustoimenpiteet voivat kestää muutamista päivistä kuukausiin ja ne voivat kohdistua rakennuksen ulkopuolisiin osiin kuten julkisivuremontissa, tai itse asuinhuoneistoihin kuten putkiremontissa. Taloyhtiön teettämistä remonteista aiheutuu usein asumishaittaa taloyhtiön asukkaille. Esimerkiksi julkisivuremontin aikana rakennus saattaa olla huputettu, jolloin ikkunoista ei näe ulos ja huoneiston ilmanvaihto heikkenee. Putkiremontin aikana taas koko asunto saattaa olla ainakin jonkin aikaa asuinkelvoton.

Remonteista ilmoittaminen vuokralaiselle

Esimerkiksi saniteettitiloja tai keittiötä remontoitaessa asumisolosuhteet heikkenevät olennaisesti siitä, mitä vuokrasopimukseen on kirjattu, jolloin vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen vuokranalennukseen. Yksiselitteistä ohjetta alennuksista ei ole kuitenkaan olemassa, joten vuokranantajan on yhdessä vuokralaisen kanssa määriteltävä haitat ja niiden vaikutus asumiseen. Suositus vuokran alennuksen määrästä on 15-30 prosenttia siltä ajalta kun remontista on haittaa.

Alkuvuodesta sain yllättäen postiluukusta lappusen, jossa ilmoitettiin isännöitsijän sekä urakoitsijan toimesta kylpyhuoneen ja keittiön purkutöiden alkavan vajaan kolmen viikon kuluttua. En ollut tästä tietoinen, silloinen vuokraisäntäni ei ollut missään vaiheessa maininnut mitään kylppäriremontista. Varsinkin kun en juurikaan ole tekemisissä taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa, en ollut mitenkään saanut edes muilta tietoa tällaisesta.

Leef USB 3.0 Bridge Mobile OTG 32GB

”Laissa ei ole silti määritelty alennusprosentteja eikä käräjäoikeuksistakaan ole tullut selkeää linjausta. Kuitenkin pientä vakiintuneisuutta on löydettävissä käräjäoikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan päätöksistä. Niistäkään ei toki löydy esimerkiksi sellaista suositusta, että aina kun putkiremontti, vuokraan on annettava 60 prosenttia alennusta. Tilannetta joudutaan aina peilaamaan siihen, millainen asunto on ja millainen on haitan määrä”, Viita kertoo.

Taloon tulee putkiremontti joskus loppuvuodesta. Omistan talosta pienen vuokra-asunnon jonka olen vuokrannut yksityishenkilölle. Millä tavalla minun pitää ilmoittaa tulevasta remontista? Pitääkö minun irtisanoa vuokralainen vai saako hän asua putkiremontin seassa jos pystyy. Tietysti annan vuokrasta alennusta jos työ haittaa asumista mutta voiko vuokralainen estää putkiremontin alkamisen jos hänelle ei asiasta ole 6kk etukäteen ilmoitettu todisteellisesti? Vuokrasuhde on kestänyt jo useita vuosia ja putkiremontistakin on keskusteltu jo usean vuoden ajan.

Miten selvitä vuokralaisen kanssa putkiremontista

«Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Myös hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämisessä, saadaan suorittaa edellyttäen, että vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.»

Vuokra-asunnon remontit

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Kevään yhtiökokouksissa päätetään monessa taloyhtiössä suurista putkiremonteista. Mitä asunnonomistajan pitäisi tietää putkiremonteista valmistautuessaan yhtiökokoukseen? Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat kokosivat vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Lisää voit kuulla Kysy asumisesta -tapahtumassa Kampin kauppakeskuksessa tänään klo 8-18.30.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Kostin vinkki

Mikäli muutos- ja korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin, on siitä lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle. Tällaista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön suostumusta. Joissain tapauksissa taloyhtiö voi asettaa muutoksille ehtoja. Jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta, aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille osakkaille tai tuottaa asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi taloudellista haittaa, hallitus voi kieltää muutostyön tekemisen.

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus tehdä välittömästi sellainen korjaus- tai muutostyö tai hoitotoimenpide, jonka suorittamista ei voida siirtää vahinkoa aiheuttamatta. Välitön korjausoikeus on vuokranantajan kannalta välttämätön esimerkiksi silloin, kun rakennuksessa on tapahtunut vesivahinko. Vaikka osapuolet olisivat sopineet, että muutos- ja korjaustyöt ovat vuokralaisen vastuulla, vuokranantaja saa aina käyttää välitöntä korjausoikeuttaan. Tämä perustuu siihen, että kyseessä on vuokranantajan omaisuus ja sen säilyttäminen.

Vuokra-asuntomarkkinat ovat siirtyneet suurimmilta osin verkkoon ja vuokralaisista on tullut entistä laatutietoisempia. Vuokralaisten on nykyään myös helpompi kartoittaa kohteita, sillä ilmoitukset on koottu muutamalle eri sivustolle. Asuntoja on nykyään myös helpompi vertailla ja siitä johtuen ilmoituksen laatu korostuu entisestään. Miten siis löytää hyvät vuokralaiset?