Press "Enter" to skip to content

Remontti ilmoitus naapureille malli

REMONTTIJÄTTEET JÄTTEENKERÄYKSEEN

Oman kodin remontti on kiva ja odotettu tapahtuma. Naapuruussuhteet saattavat kuitenkin joutua koetukselle remontin aiheuttaman häiriön takia. Remonteissa riittää ”riideltävää”, mutta yleisin huomauttamisen aihe on kuitenkin ilmoittamatta jättäminen. Lain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee niin taloyhtiötä kuin naapureitakin. Huolehdi, ettei oma remontti häiritse muiden elämää kohtuuttomasti.

Remontti-ilmoitus

Taloyhtiö joko hyväksyy osakkaan ilmoituksen tai asettaa työlle perusteltuja ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi. Taloyhtiö voi kieltää osakkaan suunnitteleman työn, jos yhtiö osoittaa työn haittaavan kohtuuttomasti yhtiötä tai toista osakkeen omistajaa tai työ ulottuu huoneiston ulkopuolelle. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan teettämät remontit toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan.

A. Pyydämme ystävällisesti huoneistoremonttien yhteydessä huomioimaan seuraavat ohjeet:

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut lakimuutos (798/2015) määrää asbestikartoituksen kaikista purettavista rakenteista, jotka on rakennettu vuosina 1922‒1993. Kartoituksesta on esitettävä pöytäkirja taloyhtiön asettamalle valvojalle ennen purkutöiden aloitusta. Asbestikartoituksen kustannuksista vastaa remontin tilaaja.

Pääuutiset

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on pitää rekisteriä huoneistoissa tehdyistä remonteista. Huoneistosta tehtyjen muutosilmoitusten ajankohdat näkyvät myös isännöitsijäntodistuksessa ja kopiot ilmoituksista voivat saada ne, joilla on oikeus tilata isännöitsijäntodistus. Tämä oikeus on asunnon omistajalla, asunnon osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävällä tai asuntoa myyvällä tai vuokraavalla välitysliikkeellä.

Taloyhtiö vastaa riittävästä äänieristyksestä

Häiriötilanteet ratkotaan parhaiten oikeita käytäntöjä seuraamalla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos asukkaat tuntisivat toisensa paremmin, monet kinat jäisivät käymättä. Vai hermostuisitko yhtä helposti, jos tietäisit, että naapuri käy yöllä suihkussa vuorotyönsä takia, ei ilkeyttään? Kannattaa siis tutustua naapureihinsa esimerkiksi vaihtamalla kuulumisia rappukäytävässä ja osallistumalla taloyhtiön järjestämään toimintaan, kuten talkoisiin.

Yhtiö voi asettaa remontille ehtoja

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä eli arkikielellä remontoida huoneistoa. Ennen remontin aloittamista osakkaan tulee tehdä taloyhtiölle kirjallinen remontti-ilmoitus aina kun työ voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai muihin huoneistoihin. Erilaisia listoja siitä, mistä pitää ilmoittaa, löytyy runsaasti. Usein myös taloyhtiöillä on hyvät ohjeet ja valmiit lomakkeet ilmoitusta varten.

Sidebar extra menu

Älä valita. Jos nyt valitat, he valittavat sitten kaikista äänistä, jotka teiltä kuuluu… Ole onnellinen että aloittavat tosiaan vasta klo 8 aamulla. Rivitalossakin pitäisi informoida naapureita remontista, mutta eivät uudet asukkaat tätä välttämättä tiedä. Ja mekin unohdettiin kun omaa tehtiin. Ja kun itse tehtiin, niin ei oltais osattu edes ennakoida että milloin tulee meteliä…

Asumisongelmia

Remontin tekijä kannattaa tavata ennen sopimuksen tekemistä henkilökohtaisesti. Usein hyvän remonttimiehen löytää tuttavien ja ystävien suositusten perusteella. Varmista saamasi suositukset yhteydenotolla edellisiin asiakkaisiin. Olet riitatilanteessa heikoilla, jos valitset remonttiyrittäjän, joka on ”kuulemma tehnyt naapurin pikkuserkulle joskus hommia”, et sovi lopullista hintaa etkä valmistumisaikaa kirjallisesti ja sovit maksavasi ”ilman korttia”.

Sinun kuuluu saada hyvitystä oman kylpyhuoneen remontin osalta, elikkä periaateessa sinulle ei pitäisi tulla laskua remontista ollenkaan, koska sinun kypyhuoneeseen ei tehdä mitään ja näin ollen se vähentää osuudellaan taloyhtiön kustannuksia. Ainut mistä sinä ehkä joutuisit osallistumaan remonttikustannuksiin on se osuus jonka sinä perit taloyhtiöltä, mutta samalla pitäisi muittenkin jo remontin tehneitten kohdalla ottaa tämä huomioon.

Huoneistoremontteihin liittyviä muita remontteja:

Käyttökustannuksiltaan eri viilennysmenetelmät ovat melko tasaväkisiä, viilennysasiantuntija
Matti Perkkiö LämpöYkkönen Oy:stä laskee. Useimmiten maaviileä on niukasti edullisin. Kaukoviileän pulma on, että sen hinta vaihtelee paikkakuntakohtaisesti eikä kuluttaja voi vaikuttaa hintaan. Maaviilennyksen ja ilmalämpöpumpun käyttökustannukset muodostuvat pääosin pumpun pyörittämisen sähkölaskusta.

Ennen luvan hakemista pitää tehdä suunnitelma, jonka on laatinut pätevä suunnittelija. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon ainakin kaava, rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet. Suunnitelmalle pitää olla pätevä nimetty rakennussuunnittelija. Rakennusvalvonta ratkaisee suunnittelijan kelpoisuuden hankkeen vaativuuden, suunnittelijan koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Suunnitelmien pitää olla pääpiirustustasoiset ja arkistointikelpoiset (A4-kerrannaiset paperikopiot, ei teipattuja piirustuksia) nimiösivulla ja seläkkeillä varustettuna.