Press "Enter" to skip to content

Refusjon tannregulering nav

Behandlingsplan med kostnadsoverslag

Størrelsen på stønaden varierer fra 40 til 100 prosent avhengig av hvor alvorlig feilen ved bittet ditt er. Det er imidlertid viktig å være klar over at behandlingskostnaden er høyere enn de offentlige refusjonene. Forskjellen utgjør den egenandelen som pasienten må betale selv. Det betyr at også de som får full refusjon (100%) får en egenandel å betale.

Arbeid

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesykepleier eller kontakte tannklinikken.

Det gjelder blant annet tannskader som er godkjent som yrkesskade, tannskader ved ulykke som ikke er yrkesskade, tannkjøttsykdommen periodontitt, medfødte tannutviklingsforstyrrelser, svulster i munnhulen, hyposalivasjon (munntørrhet) og en del sjeldne medisinske tilstander.

Still spørsmål

De som har svært alvorlige avvik slik som leppe-, kjeve- og ganespalte får dekket alle kostnader. De øvrige som har avvik av enn viss alvorlighetsgrad, får enten 75 eller 40 % refusjon. Det finns en nøyaktig beskrivelse av hvilke feil som bestemmer hvilken refusjonsgruppe den enkelte tilhører.

Tannhelsesykdommer

– Barn og unge, samt andre prioriterte grupper får kostnadsfri behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hovedregelen er at voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader, sier president Camilla Hansen Steinum i Den Norske Tannlegeforening.

– Krev kostnadsoverslag

Skodje har eksamen i odontofobi og er spesialtannlege med lystgasslisens. Han behandler ofte pasienter med tannbehandlingsangst. Mange av dem har svært slitte tenner og skadde fordi de har gått lenge uten å få behandling. De er blant de som får hjelp til å søke om stønad for å få nye tenner.

Du vil legge merke til at terskelen er ganske høy for at stønad skal kunne gis. Derfor er det også viktig at du er påpasselig med tannhygienen og at du regelmessig får tennene dine kontrollert av tannlegen din. Vår forsikring dekker de fleste utgifter som det ikke gis stønad for, men det er en grunnleggende forutsetning for oss at du går regelmessig til kontroll hos tannlegen din. I Forsikringsvilkårene vil du se detaljert hva vi dekker og de tilfeller vi ikke utbetaler erstatning.

helfo og refusjon tannlege

HELFO regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Våre priser ligger over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.