Press "Enter" to skip to content

Räystään rakenne

Käytettyjä korjausratkaisuja

Tuloksena on teräksestä tehty paloturvallinen ratkaisu. RIPRAP-räystääseen ei synny kosteusvaurioita, mikä takaa pitkän elinkaaren. Ja mikä tärkeintä RIPRAP-räystäs on tyylikäs, eikä räystäspelti tarvitse otsastaan ruuvikiinnitystä vaan se tulee nopeasti piilokiinnitteisenä. Riprap on lopputulokseltaan aikaa ja rahaa säästävä ratkaisu sekä laadultaan korkeatasoisin nykyisistä räystäsratkaisuista.

Sisällysluettelo

OPTIMA -järjestelmät valmistetaan mittatilaustyönä. Räystäsjärjestelmän ehdottomina etuina on asennusnopeus. Muita etuja ovat aika säästöt puisiin rakenteisiin ovat moninkertaiset. Tuuletus ja vedenpitävyys, ruostumattomuus, paloturvallisuus ja suora rahallinen säästö puhuvat OPTIMAN puolesta. OPTIMA-järjestelmään kuuluu räystääseen kiinnitettävä turvakaide takaamaan työaikaisen työturvallisuuden.

Icopal Green –viherkattojen suunnitteluohjeet loiville katoille

Korjausrakentamisen yhteydessä havaittiin, että aluskate päättyi räystäällä ulkoseinän kohdalle eikä ulottunut ulkoverhouksen ulkopuolelle. Kostuessaan aluskate oli venynyt ja painunut, jolloin räystäällä aluskatteen reuna oli edelleen siirtynyt sisäänpäin. Tämän seurauksena aluskatetta pitkin valunut vesi valui ulkoseinärakenteen sisälle eikä oikeaoppisesti sen ulkopuolelle.

Turvekatto

Turvekaton sopivin kaltevuus on 1:3–1:10. Jyrkemmissä katoissa kuin 1:3 tulee ongelmaksi turpeen pysyminen valumatta katolla (valumista voidaan estää esim. puisella ritilällä turpeen alla tai seassa) ja mahdollisen salaojitussingelin valuminen työn aikana alaräystäälle. Loivemmilla katoilla kuin 1:10 turvekatto ei juurikaan näy, paitsi jos maasto-olosuhteet ovat suotuisat. Teknisesti minimikaltevuus on 1:80. Tuuletusraon pitää olla sitä suurempi, mitä loivempi katto on, koska loivalla katolla tuuletus ei toimi painovoimaisesti yhtä hyvin kuin jyrkällä katolla.

Olen kysynyt, miksi Espoo rakentaa tasakattoa ja räystäätöntä, mutta en ole saanut virkamiehiltä vastausta kolmeen kuukauteen. Esitin, että mielestäni voi vastata rehellisesti vaikka niin (jos asia on niin), että eipä ole tullut kiinnitettyä asiaan riittävästi huomiota; valitettavasti, täytyy myöntää. Niinhän se on varmaan suuressa osassa Suomea. Poikkeus tähän voi olla ehkä suurten kaupunkien ulkopuolella, jossa maalaisjärkeä on enemmän, ja rahaa vähemmän, ja siksi valitaan varmempia ratkaisuja.

Katteesta riippumatta alusrakenteiden kunto pitää tarkistaa ennen uuden katteen asennusta. Taipuneet ja painuneet kohdat kannattaa oikaista ja poistaa lahot tai kosteusvaurioista kärsineet osat uusilla terveillä rakenteilla. Jos rakenteet ovat oleellisesti kärsineet, on aiheellista vahvistaa niitä ja pyytää asiantuntija paikalle arvioimaan vahingot ja teettää jopa uudet lujuuslaskelmat. Samalla on syytä selvittää mistä syystä vauriot rakenteisiin ovat syntyneet ja poistaa nämä tekijät ennen uuden katteen asennusta.

Terassin tolpat

Ensimmäinen haaste ja muutos suunnitelmissa koski tolppia. Hirrenveistoprosessin aikana oli syntynyt kunnianhimoinen idea käyttää veistämiseen liian suuria hirsiä terassin pystytolppina. Nämä halkaisijaltaan yli 35 cm paksut hirret alkoivat kuitenkin rakennuspaikan tienoilla tuntua liian suurille. Hirret painoivat myös reilusti toista ellei kolmatta sataa kiloa, mikä teki niiden käsittelystä vaikeaa. Terassin kapeampi osa oli mitoitettu vain 130 cm leveäksi ja hirsi olisi tukkinut sen pahoin.

10 9 (12) Kuva 4. Palon leviämistä hidastavan ja normaaliolosuhteissa tuulettuvan räystään periaate . a) EI 30 -rakenne b) Kuva 5. Eräs ratkaisumalli tuulettuvasta räystäästä: a) periaate ilman sisäänotosta alapuolelta EI 30 suojatulla räystäällä ja b) ilmavirtauksen kääntyminen ulospäin palotilanteessa. Lähde: Puuinfo, Tekninen tiedote, Paloräystäs.

Kun vakuumikatto altistuu tuulivoimalle, katteen ja ilmatiiviin kantavan alusrakenteen väliin muodostuu alipaine. Siksi vakuumikattomme soveltuukin erinomaisesti ääriolosuhteisiin. Katteen kiinnittämiseen ei tarvita mekaanisia kiinnikkeitä, joten höyrynsulkuun ei myöskään synny reikiä. Kate asennetaan käyttäen kahden tai neljän metrin levyisiä kermejä. Kate tiivistetään ilmatiiviiksi räystäiden ja läpivientien osalta.   

Kattotyöt Louelta – myös piiput ja kourut

Jokivarren Pelti on kattotöiden ja kourujen ammattilaisyritys palveluksessasi! Yrityksemme sijaitsee Louella, Oulun ja Rovaniemen välimaastossa. Olemme olleet toiminnassa vuodesta 2012 asti. Tuotamme laadukasta palvelua Lapin alueen asukkaille räystäiden asennuksen, piippujen pellityksen ja kattoturvatuotteiden parissa. Palvelemme kaikkia kiinteistöjä ja koteja katolle kuuluvien rakenteiden asentamisessa. Parhaat kotimaiset räystäät, raput ja kokonaisvaltaiset kattotyöt Louella saat Jokivarren Pelliltä!