Press "Enter" to skip to content

Rasitustodistus kiinnitys

Perustiedot

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

– Jos ostaja ei halua käyttää talokaupoissa kiinteistövälittäjän tai juristin apua, pitää itse selvittää kiinteistön kiinnitykset ja rasitukset. Jo sillä pääsee pitkälle, että tilaa maanmittauskonttorista lainhuutotodistuksen ja mahdollisimman tuoreen eli korkeintaan viikon ikäisen rasitustodistuksen, neuvoo Järvensivu.

Social links

Jokaisesta kiinteistöstä annetaan rasitustodistus erikseen. Jos kuitenkin pyydetään yhteistä rasitustodistusta kahdesta tai useammasta samassa tuomiopiirissä olevasta kiinteistöstä, jotka kuuluvat samalle omistajalle, on sellainen annettava, ja voidaan muissakin tapauksissa yhteinen rasitustodistus harkinnan mukaan antaa. Tilaajan pyynnöstä tai suostumuksin rasitustodistus voidaan antaa myös määrätynlaisista rasituksista.

Kiinteistöä tai sen osaa (määräosa tai määräala) ei voi sellaisenaan käyttää lainan vakuutena, vaan siihen on haettava kiinnitys. Samaan kiinteistöön voi kohdistua useita kiinnityksiä jolloin niillä on keskinäinen etusijajärjestys. Kiinteistön lisäksi myös (kiinnityskelpoisen) vuokraoikeuden voi kiinnittää. Tällöin puhutaan ns. laitoskiinnityksestä. Tyypillisin tilanne on kaupungin tai kunnan vuokratontilla oleva omakotitalo.

Tilanneviesti

Kiinnitykset eivä ole velkaa eikä mitään negatiivista. Jos talossa ei olisi kiinnityksiä laisinkaan, maksaisi niiden hakeminen 100-500 e (riippuu mitä kautta). Ilman kiinnityksiä teillä ei voi olla asuntolainaa ko. asuntoon. Tietysti jos omaa rahaa on niin pajon, että lainaa ei tarvita, ei kiinnityksillä ole mitään merkitystä, ellette halua jostain syystä käyttää jossain kohtaa taloa vakuutena, jolloin kiinnitykset tuleva sitten kyseeseen. 

Kun kiinteistövälittäjä hoitaa kaupat on hänen tehtävänään selvittää tarvittavat tiedot. Voit itse yksityishenkilönä tilata Maanmittauslaitokselta kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisteriotteen. Näin saat selvitettyä kiinteistön mahdolliset rasitteet. Asunto-osakkeiden osalta nämä tiedot tulevat ilmi isännöitsijätodistuksesta.

Viranomaisen antama todistus kiinnitysrekisteriin (ks. myös «lainhuuto») merkityistä kiinteistön kiinnityksistä. Siitä käyvät ilmi kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja erityiset oikeudet, kuten hallinonjakosopimukset. Esimerkiksi haluamasi talo voi olla panttina naapurin rannan hienolle venevajalle tai jopa ulkomaankiinteistölle tietämättäsi, jos rasitustodistusta ei ole. Rasitustodistus on yhteenveto kiinnityksistä tai panteista, jota haluamaasi taloon on rekisteröity. Rasitustodistus on tärkeä osa kiinteistökauppaa.

Kiinnitys voidaan hakea kiinteistöön, sen määräosaan (murtoluvun suuruinen osuus kiinteistöstä) tai määräalaan (rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä) sekä kirjaamisvelvollisuuden alaiseen maanvuokraoikeuteen. Kiinnitystä voi hakea kiinteistön omistaja maanmittauslaitokselta joko kirjallisesti tai sähköisesti. Hakeminen etenee seuraavasti:

Kirjallisten panttikirjojen osalta panttikirjat ovat olleet yleensä panttioikeuden haltijan, eli useimmiten rahoituslaitoksen, hallinnassa.  Sähköisten panttikirjojen haltija kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja tieto pantinhaltijasta näkyy kiinteistön, määräalan tai kirjatun maanvuokraoikeuden rasitustodistuksesta. Kirjallisten panttikirjojen haltijaa ei ole ollut pakko merkitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joten muutos lisää myös rekisteristä saatavilla olevia tietoja.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Jos kyseessä on yhteiskiinnitys, kuolettamisessa kiinnitys poistetaan kokonaan tai osittain kaikista yhteiskiinnityksen kohteista. Yhteiskiinnitys ei voi jäädä eri suuruisena rasittamaan eri yhteiskiinnityksen kohteita. Yhteiskiinnityksen kuolettamista voi hakea joku yhteiskiinnityksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajista. Muiden yhteiskiinnitettyjen kiinteistöjen omistajien suostumusta ei tarvita.

Virhetilanne, pahoittelut..

Tämä on yksikertainen tiivistelmä, joka ei kuvaa kaikkia tapauksia kiinteistön myymisessä. Tässä on tarkoitus kuvata sinulle normaalin omakotitalokiinteistön myymistä itse yksiosaisilla kaupoilla. Kiinteistöä eli tonttia talolla tai ilman ei yleensä suositella itse myymään ilman kokenutta kiinteistönvälittäjää. Tämä johtuu siitä, että kaupan on noudatettava tarkasti lainsäädäntöä, ns. Maakaaren säännöksiä. Eteen voi tulla erikoisuuksia ja yksityiskohtia. Jos ryhdyt itse myymään, huomioi ainakin seuraavaa:

– Rakentamattoman kiinteistön ostamisessa on aika paljon selvitettävää. Tarkkana on oltava, jos ostaa yksityiseltä vaikkapa määräalan rantapaikaksi. Tämä ei tarkoita, että yksityiset myyjät olisivat huijareita. Mutta myyjätkään eivät välttämättä tiedä riittävästi kauppaan vaikuttavista seikoista. Tilanne on toinen, kun myyjänä on esimerkiksi metsäyhtiö. Metsäyhtiöiden rakennuspaikat ovat yleensä valmiiksi kaavoitettuja ja lohkottuja, tietää Nevala.

Metsänparannuslainojen (lainaryhmät 4071 ja 4171) korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus 6, 8, 12 tai 20 % sopimuksesta riippuen. Eräpäivä on vuosittain 15.5., mutta korko lasketaan 31.5. saakka. Lainan hoitomaksu on 10 euroa vuodessa, ja se peritään kerran vuodessa eräpäivän yhteydessä tai muuna aikana suoritetun loppuunmaksun yhteydessä.

Päävalikko

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.