Press "Enter" to skip to content

Rakennukset jotka ei tarvitse rakennuslupaa

Mitä omalla pihalla saa rakentaa ilman lupaa? Palju ja leikkimökki käy, terassin kate ei

Omakotitalon omistajalla on velvollisuus pitää talonsa kunnossa. Moni voisi kuvitella, että omalle talolle ja pihalle voi tehdä mitä vain, mutta asia ei kaikissa tapauksissa näin ole. Eri kuntien säännöt rakentamisesta poikkevat toisistaan, joten ne kannattaa selvittää oman rakennusvalvonnan tai teknisen toimen kanssa.

Mitä lupia ja suunnitelmia oman kotinsa remontoija tarvitsee?

Piha-aitojen rakentamista koskevat omat määräyksensä. Kadun vastainen aita tukimuureineen saa olla enintään 120 senttimetriä korkea. Muutoin ilman toimenpidelupaa saa rakentaa tukimuureineen enintään 160 senttimetriä korkean aidan. Näitä korkeamman aidan toimenpidelupa edellyttää myös naapuritontin omistajan tai haltijan puollon. Jos rajanaapuri on kaupunki, hyväksyntä haetaan kuntatekniikan keskuksesta.

Rakennuslupaa voidaan vaatia jopa saunasta, joka on jo 15 vuotta vanha

Asikkalan rakennustarkastaja Tapio Tonteri kertoo, että luvattomia rakennuksia löytyi kunnasta 179, kun Heinolassa rakennus- ja huoneistorekisteriin lisättiin vastaavan projektin aikana 10 000 rakennusta. Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara kertoo, että moni on saanut takavuosikymmeninä rakentaa esimerkiksi saunan ilman erillistä lupaa.

Lähilohi nousee Oulun torille – kauppias Kuhan mielestä torille mahtuisi muitakin kalayrittäjiä

Rakennuslupaa ei tarvita vaan korkeintaan toimpenpidelupa kun rakennuksessa on 2 seinää avoin muistuttaen katosta. Riittää sekin että seinän läpi näkee jos tehty pyöreästä hirrestä ladon tapaan. Jos rakennuksessa korkeus sisällä on 160 cm tai alle ei lupaa tarvita. Jos rakennuksessa ei ole kivijalkaa vaan pyörät nurkissa siirtämistä varten ei lupaa tarvita. Jos on maalainen eli maanomistaja jossa muka harrastaa maa tai metsätaloutta ja rakentaa taukotuvan ei lupaa tarvita. Heinälato ei tarvitse lupaa.

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Kymmentä neliötä pienemmät rakennukset ilman lupaa

Rakennuslupa tarvitaan remonttikohteessa silloin, kun kohteessa tehdään uudisrakentamiseen verrattavissa olevia töitä. Myös rakennuksen purkaminen, laajentaminen ja kerrosalan lisääminen sekä asukkaiden terveydellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat työt vaativat lupamenettelyn. Samoin luvan vaativat myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen sekä kantavan rakenteen purkaminen ja rakentaminen.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Tonttia voi rajata myös tukimuurilla tai tukimuurin ja aidan/istutusten yhdistelmällä. Tasoerot pihamaalla tulee ensisijaisesti toteuttaa pengertämällä ja vasta toissijaisesti tukimuurilla.8 Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi tasoero. Jos pihamaan korkeussuhteita muutetaan olennaisesti siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat, tarvitaan muutokselle rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Kun suunnittelet esim. omakotitalon rakentamista on vastaava työnjohtaja paras valita jo rakentamisen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voi vertailla esim. talopakettitoimituksia ja niiden soveltuvuutta valitulle rakennuspaikalle, laatia urakkasopimukset sekä valvoa urakoiden ja töiden suoritusta. Hyvä ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja on hankkeen toteutuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Purkamislupa ja -ilmoitus (MRL 127 §)

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Toimenpidelupa tarvitaan:

Uuden rakennuksen tai julkisivumuutoksen pitää sopia jo rakennettuun maisemaan. Rakennuttajan on otettava huomioon monen eri tahon intressit ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Lainsäätäjät ohjailevat rakentamisen pelisääntöjä valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki antaa kunnille aikaisempaa enemmän liikkumavaraa. Lisäksi kunnilla on rakennusjärjestys, joka täydentää lakia ja ohjaa rakentamista haluttuun suuntaan.

Porvoon kaupunki

Porvoossa rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja enintään kaksi asuntoiselle yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle, maatilan talousrakennukselle ja enintään kolmensadan neliön suuruiselle varastorakennukselle tai sen laajennukselle jo rakennetulle tontille. Muissa kohteissa luvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta.