Press "Enter" to skip to content

Raahen kaupunki uudet tontit

Uudet tontit

Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi Ruottalonlahden asemakaava-alueen luovutushinnat sekä luovutusehdot 29.4.2019. Hyväksyttyjen luovutusehtojen perusteella korttelien 2961 – 2964 sekä korttelin 2965 tontit 1 – 3 myydään tarjousten perusteella. Loput tontit arvotaan hakijoiden kesken ja nämä tontit ovat sekä vuokrattavissa että ostettavissa. Näiden tonttien neliöhinta on 22 €/m² ja vuosivuokra on 4,5 % tontin hinnasta.

Asunto alueelta Raahe?

Raa­he An­tin­kan­kaan lä­hel­le kaa­voit­ta­ma suu­ri Pyh­ti­län­kan­kaan alue tu­lee pala pa­lal­ta oma­ko­ti­ra­ken­ta­jien ra­ken­net­ta­vak­si. Tou­ko­kuus­sa ja­koon tu­lee 23 oma­ko­ti­tont­tia. Ne ovat kool­taan tu­han­nen ne­li­ön mo­lem­min puo­lin.

Raahe laittamassa yli sata tonttia alennus­myyntiin

Yh­teen­sä 105 eri puo­lil­la Raa­hea si­jait­se­vaa tont­tia on tu­los­sa alen­nus­myyn­tiin. Jos kau­pun­gin­hal­li­tus ja -val­tuus­to hy­väk­sy­vät ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen, tu­le­vat tont­tien tar­jous­hin­nat vaih­te­le­maan 50 sen­tis­tä kol­meen eu­roon ne­li­öl­tä.

Raahen kaupungingeodeetti Risto Karhu odottaa uusilla tonteilla olevan kysyntää. Karhun mukaan Raahessa meren rannan läheisyydessä olevien tonttien myynti tai vuokraus on sujunut odotetusti ja kysyntä on varsin tasaista aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tosin tonttien sijainti vaikuttaa merkittävästi omakotitonttien menekkiin.

Sijainti ja palvelut

Kreivi Pietari Brahe, kenraalikuvernööri, antoi vuonna 1649 perustamiskirjan Salon kaupungille. Tarkoitus oli rakentaa kaupunki Satamakankaalle vanhan satamapaikan äärelle. Satama-alue oli kuitenkin niin madaltunut, että tuleva kaupunki päätettiin siirtää. Uusi, parempi satamapaikka löydettiin pohjoisempaa, nykyisestä Raahen lahdesta. Hankittuaan Salon pitäjän omistukseensa vuonna 1652 Pietari Brahe nimesi kaupungin uudelleen, siitä tuli Brahestad, suomalaisittain Raahe.

Suviseurojen lauantai veti noin 79 000 kävijää – katso kuvia päivän tunnelmista

Erityisesti elokuvateatteriksi suunnitellun Bio Huvimyllyn rakennustyöt aloitettiin 1936 ja se valmistui seuraavana keväänä. Malliltaan rakennus vastaa 1930-luvulla maaseudulle suositeltua elokuvateatterirakennustyyppiä. Raahessa elokuvateatteri tosin rakennettiin suosituksesta huolimatta niin sanotulle välitontille, eikä omalle tai kulmatontille.

Vuokra-asunnot Raahe

Johan Langin kauppahuone vaikutti pitkään Raahen elämään. Kauppiaat ja kauppahuoneen naiset, etenkin ”Franzenin aikakauden” naiset, jättivät voimallisen muiston Raahen ja laajemmankin alueen elämään. Kauppias Johan Lang rakennutti Raahen palon jälkeen vuonna 1811 Langin Alakartanon kauppahuoneen varsinaista maakauppatoimintaa varten. Alakartanossa oli kaksi puotia, kapteenin ja puotineitsyen asunnot, panimo, majoitustiloja maakunnista kauppaa tekemään tulleille talonpojille ja heidän hevosilleen.

Avainsanat

TIEDOTE 4.6.2019 Lupapiste Kauppa uudistui kesäkuun alussa, kun kevään kehitystyön tulokset julkistettiin. ”Uudessa kaupassa on entistä monipuolisempi hakusivu ja maksutapavaihtoehtojen määrä lisääntyi. Myös asiakkaiden toivoma laskutustoiminnallisuus toteutettiin”, kertoo Lupapiste Kaupan tuotepäällikkö Paula Vahtola. Kehityskohteita määriteltäessä keskustelu asiakkaiden kanssa oli isossa