Press "Enter" to skip to content

Puuttuva aluskate

Hae

Toimiva aluskate on tiili- ja mineriittikatteen alla erityisen tärkeä siitä syystä, että nämä katteet päästävät saumoistaan tuiskulumen läpi ja pitkäkestoisilla sateilla päästävät vanhetessaan veden läpi. Peltikaton alla aluskatteen tehtävä on erityisen tärkeä pellin alapintaan tiivistyvän vesihöyryn ohjaaminen rakenteen ulkopuolelle. Huopakatto ei yleensä tarvitse samantyyppistä aluskatetta, mikäli riittävä tuuletus kyetään järjestämään huopakatteen kiinnitysalustan alle.

Viisi syytä, jolloin vanhan katon omistajan tulisi nähdä punaista

Välikatto koostuu kantavista rakenteista, lämmöneristeestä sekä ilman- ja höyrynsulusta. Kun välikatto tuulettuu hyvin, siirtyy ylimääräinen kosteus eristeistä sekä muista yläpohjarakenteista ulkoilmaan eikä kosteusvaurioita pääse syntymään. Tällöin esimerkiksi peltikatteeseen kondensoitunut vesi pääsee haihtumaan. Kondenssivettä muodostuu, kun rakennuksen sisällä oleva lämmin, kostea ilma pyrkii siirtymään kuivempaan ulkoilmaan ja tiivistyy esimerkiksi peltikatteen pintaan.

Epäjatkuvissa katteissa on tiivistämättömiä limisaumoja tai tiivistettyjä saumoja, jotka eivät ole vesitiiviitä kun niihin kohdistuu vedenpaine. Epäjatkuva kate on riittävän tiivis vain silloin, kun katon kaltevuus estää veden patoutumisen ja siten vedenpaineen kohdistumisen katerakenteeseen. Katteen saumoista voimakkailla sateilla läpi pääsevien pienehköjen vesi- ja lumimäärien kulkeutuminen alla oleviin rakenteisiin estetään aluskatteella.

Peltikaton aluskate on avainroolissa rakenteiden varjelijana

Peltikaton aluskate pitää rakenteet terveinä ja kuivina. Ammattitaidolla asennettu aluskate onkin välttämättömyys Suomen vaihtelevat sääolot huomioiden. Toimiva peltikaton aluskate estää ulkoapäin tulevaa kosteutta tekemästä rakennukselle tuhoa. Toinen tärkeä aluskatteen tehtävä on kuljettaa sisäpuolelle tiivistyvä kosteus pois rakenteista niin, ettei se kastele esimerkiksi eristeitä. Toimiva aluskate onkin katon terveydelle elinehto Suomen oloissa.

Satojen kattojen kokemuksella

Kattovuodot ovat yleisin ja helpoiten mieleen tuleva syy, kattovuoto johtuu yleensä aluskatteen vuotamisesta sillä monet vesikatemateriaalit ei ole edes tarkoitettu vettä täydellisesti pitäviksi kuten tiilikattoa. Tämän takia on nimenomaan olennaista, että alla oleva aluskate on kunnossa ja johtaa mahdollisesti vesikatteen läpi virtaavat vedet pois katolta. Pelti ja huopakattojen osalta on yleensä tarkoitus, että myös nämä pitäisivät vettä, minkä takia vuotokohdat tulisi paikata pikaisesti jos mahdollista.

Omat asentajat

Asennus sisältää kaiken alusta loppuun asti, ikkuna-, ovi- ja tietysti myös kattoremonteissa. Mukaanlukien vanhan katon purkutyön, rakenteen tarkistuksen ja korjaustyöt, aluskatteen ja ruoteitten asennukset, uudet räystäät maalaamisineen sekä sadevesijärjestelmät, läpiviennit, kattoturvatuotteitten asennukset, työn jälkien pois korjaamisen. Asiakkaan ei tarvitse kauaa kärsiä työmaaolosuhteista.

Muhiiko välikatollasi kondenssiongelma – näin vältät välikaton kosteusvaurion

Talven lähestyessä kannattaa varmistua, että katto on valmiina lumen ja vaihtelevien sääolojen aiheuttamiin rasituksiin. Usein luullaan, että katossa on ongelmia vasta sitten, kun vesi valuu sisälle tai rännit repsottavat. Katolta voi kuitenkin löytyä paljon muutakin ongelmaa kuin silkat vuodot. Välikaton rakenteissa voi piillä kosteutta ja hometta, jotka olisi voitu ehkäistä hyvällä tuulettuvuudella.

Miten katon remontointi etenee?

Yläpohjan lisäeristys on edullinen tapa vähentää taloyhtiön lämmitysenergian kustannuksia, sillä yläpohjan kautta poistuu jopa puolet talon lämmöstä. Eristämisellä vähennetään myös kesäaikaista viilennystarvetta. Tulevaisuuden ilmastonsuojelutavoitteet ja alati nouseva energianhinta tekevät yläpohjan lisälämmöneristämisestä erittäin kannattavan energiaremontin. Lisäeristäminen maksaa itsensä takaisin saatuna energiansäästönä parhaimmillaan 3-5 vuodessa.

Uutisissa nyt

Paijo teki Ruukin kanssa heinäkuussa 2011 urakkasopimuksen vanhan tiilikaton purkamisesta ja profiiliteräskaton asentamisesta. Kattotyö valmistui tammikuussa 2012, mutta lopputarkastusta katto ei läpäissyt. Runsasta viikkoa myöhemmin kohteen vastaava mestari ilmoitti Turun rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörille Oulusta käsin, että kaikki virheet on korjattu. Tarkastusinsinööri hyväksyi kohteen rakennuttajan tietämättä.

– Vaikka työ eteni nopeasti, oli se silti hyvin suunniteltua. Kaikki tarvittavat pellit ja muut olivat aina valmiina, eikä asentajien tarvinnut odotella niitä. Työskentely ja toiminta olivat hyvin organisoitua. Tuntui, ettei heillä ollut mikään kiire, mutta he kuitenkin tiesivät koko ajan mitä tekivät. Asentajien keskinäinen yhteistyö toimi sanattomasti. Toinen tuli aina tarvittaessa apuun pyytämättä, Lasse kuvailee.

Tiilikatto ei ole materiaalina koskaan vesitiivis. Tiilikatolla vedeneristys on aluskatteen varassa ja varsinkin vanhoissa katoissa aluskatteena virkaa toimittaa pahvi tai aluskatetta ei ole ollenkaan. Katteen alle pääsee vettä harjatiilien alta, tiilien saumoista ja rikkinäisten tiilten kohdalta. Tiilikattojen vuodoissa on lähes aina kyse puutteellisesta tai vahingoittuneesta aluskatteesta.