Press "Enter" to skip to content

Puolison suostumus asunnon myyntiin lomake

Kirjaamo

Omistava puoliso tarvitsee tiettyihin oikeustoimiin puolison suostumuksen, vaikka luovutuksen kohteena oleva omaisuus kuuluisi vain luovuttajalle. Vallinnanrajoitukset kohdistuvat puolisoiden yhteiselämän kannalta tärkeän omaisuuden luovuttamiseen eli tyypillisimmin myymiseen. Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta myydä kiinteää omaisuutta tai asuinhuoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Tarvitaanko kiinteistön myyntiin aviopuolison suostumus?

Puolison suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin puolisoiden yhteiseksi kodiksi. Tällöin edellytetään lisäksi, että kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteistön arvoa. Omistajapuoliso on kuitenkin oikeutettu luovuttamaan esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistön tai peltomaata ilman toisen puolison lupaa. Tulee myös huomata, että aviopuoliso voi vielä kaupan jälkeenkin antaa tarvittavan suostumuksen hyväksymällä kaupan.

Yleisin suostumus, joka vaaditaan asuntokaupassa, on puolison suostumus. On kuitenkin tilanteita, joissa asunnolla on enemmän omistajia, ja tällöin vaaditaan kaikkien suostumus. Tilanne voi esimerkiksi olla käsillä, kun on kyse kuolinpesästä, jossa on useampi osakas. Jos joku kaupan osapuolista on vajaavaltainen, niin silloin tulee hankkia maistraatin lupa. Ostaja ei kuitenkaan tarvitse suostumusta, ellei ole vajaavaltainen.

0 kommenttia

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Miten kiinteistökaupan kauppakirja on laadittava?

Avioliitossa vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Puolisot omistavat toisistaan riippumattomasti. Asuntojakin voidaan omistaa siten, että asunnon omistaa vain toinen puoliso tai siten, että molemmat omistavat samaa asuntoa. Yhteisesti omistettua asuntoa ei saa myydä ilman toisen omistajan suostumusta. Tämä ei onnistukaan, koska kauppakirjassa pitää aina olla kaikki omistajat myyjänä.

Sisällysluettelo

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Viva on nopea!

Käytössämme on alan paras myyntikonsepti. Huolellinen perehtyminen, oikea hinnan määrittäminen ja korkealaatuiset myyntimateriaalit ovat vasta lähtökohta. Tehokas markkinointi ja myyntipainotteiset esittelyt, joilla tavoitetaan oikeat ostajat ja saadaan hyvät tarjoukset on osaamisen kulmakivi. Tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa ja huolellisesti hoidetut paperityöt sinetöivät onnistuneen lopputuloksen.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Samalla on mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan erityistä perustetta.

Lainkohdan soveltaminen on osoittautunut käytännössä hankalaksi ja aikaa vieväksi. Kirjaamistehtävää hoitavat käräjäoikeuden kiinteistösihteerit joutuvat jatkuvasti tulkitsemaan kiinteistön käyttötarkoitusta miettiessään, tarvitaanko puolison suostumus vai ei. Toisinaan joudutaan käytännössä tunkeutumaan ihmisten yksityiselämän puolelle selviteltäessä, onko kiinteistöä ollut tarkoitus käyttää yhteisenä kotina. Joskus asiassa joudutaan selvittämään, onko tontille haettu rakennuslupaa tai onko olemassa piirustuksia asuinkiinteistölle.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Yleistietoa

Asumisoikeusasunto kannattaa valita, koska se on riskitön ja turvallinen asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymisestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mikäli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti. 

Ennakkotarkastus mahdollisuuden varaaminen ostajalle

Vaikka asuntokauppalain 6 luvun käytetyn asunnon kauppaa koskevat säännökset soveltuvat tuon luvun mukaan myös tilanteisiin, joissa muu kuin elinkeinonharjoittaja myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen, ei tätä tarkastella tämän tarkemmin tässä oppaassa.

Palvelun piirissä olevat reseptit

Lääkäreitä ohjeistetaan kirjoittamaan lääkemääräykset pakkauksina tai kokonaismääränä, jolloin estettä ulkomailla toimittamiseen ei ole. Jos sinun on jatkossa tarkoitus ostaa lääkettä ulkomaalaisesta apteekista, mutta lääkäri on määrännyt reseptin ajalle tai määräajoin uusittavaksi, kannattaa lääkäriä jatkossa pyytää määräämään lääke siten, että ulkomailla osto on mahdollista.  

Asunnon hakeminen ja vastaanottaminen

Vakuusmaksu on tarkoitettu asunnon kunnon vakuudeksi ja vuokran vakuudeksi. Vakuus palautetaan asiakkaalle vuokrasopimuksen p��ttymisen j�lkeen noin kuukauden kuluessa. Palautus edellytt��, ett� kaikki asunnon avaimet on luovutettu, asunto on kunnossa ja siivottu sek� vuokrat ja muut mahdolliset saatavat on suoritettu. Sopimusta teht�ess� maksettu vakuusmaksu on esivuokrasopimus, jonka j�lkeen sopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.