Press "Enter" to skip to content

Pihasauna rakennuslupa hinta

Luvat, kuvat ja lain edellyttämä suunnittelu saunamökille

Tässä artikkelissa lisää yksityiskohtia siitä mitä hyvän käytännön mukaiseen rakentamiseen kuuluu ja miten rakennuslupaa haetaan. Sovelluskohteen saunamökki tai talousrakennus, eli ei asunto. Aloitan kuitenkin suunnittelun muodollisesta puolesta, sillä rakennusluvan hakeminen edellyttää tiettyjä suunnitelmia. Tämä artikkeli ei pätevöitä suunnitteluun, mutta antaa  oman saunan rakennuttajalle edellytykset keskustella sekä rakennusviranomaisten että ammattisuunnittelijoiden kanssa.

Demarit, vihreät ja perussuomalaiset kritisoivat EU-komission puheenjohtajavalintaa – suomalaiset harkitsevat jopa äänestävänsä von der Leyeniä vastaan

– Rakennusluvan saaminen on vaikeinta uusilla asuinalueilla tai paikoissa, joissa on umpinaisia kortteleja vastakkaisine tontteineen. Vanhemmissa kaupunginosissa on isompia tontteja ja siellä mahdollisuudet luvan saamiseen ovat paremmat, Hyttinen kertoo.

Hae

– Jonkun verran tuntuu olevan liikkeellä esimerkiksi sellaista käsitystä, että saunan liikuttelun mahdollisuus tarkoittaisi sitä, että sille ei tarvitse rakennuslupaa. Näin ei ole, vaan esimerkiksi Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on päätöksiä, joissa todetaan, että vaikka saunarakennus olisi sinällään siirreltävä, niin sillä ei voida kiertää rakentamista koskevia määräyksiä, rakennustarkastaja sanoo.

Tilaa Napsun uutiskirje ja voita 1 000 euron matkalahjakortti!

Rakentajan haavelista on pitkä, ja meillä sen kärkipäässä oli monen muun asian lisäksi pihasaunan rakentaminen. Ulkosauna, pihasauna –miten vaan – oli saatava ja niin alkoi ankara kartoitus siitä, kuinka tuo rentoutumispaikka saataisiin tontillemme toteutettua.  Kerron nyt omista kokemuksistamme pihasaunan valinnasta, mihin päädyimme ja miten pihasaunan rakentaminen sujui. Katso videolta, miten pihasauna nousee tontille!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tontin omistajille ja rakentajille pitäisi sallia entistä suurempi määräysvalta omassa rakentamisessaan. Naapurien, ja yleensäkin valitusmahdollisuuksia pitäisi järkeistää niin että valitettaisiin vain oikeasti omiin asioihin vaikuttavista suunnitelmista. Kuulemisten ja selvittelyjen määrää kaavoituksessa pitäisi selvästi vähentää. Naurettava energiatodistus pitäisi joko poistaa tai uusia reaalimaailmaa paremmin palvelevaksi.

Luvan saanti vaihtelee paikasta riippuen

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Seuraa Kokkolan kaupunkia

Lvi-töiden osalta edelläkin mainittu vesi- ja viemärijärjestelyjen varustelutaso voi saunoissa vaihdella aika paljonkin. Siksi vesi- ja viemäritöihin liittyvä vaatimustaso vaihtelee enemmänkin tapauskohtaisesti. Sähköasennuksissa taas asentajalla on oltava tietty pätevyys, mutta kyseessä on Tukesin valvoma henkilölle myönnetty pätevyys, eikä rakennuslupaan liittyvä kohdekohtainen hyväksyntä.

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Rakennusvalvontataksa

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväk-symässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorit-tamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.