Press "Enter" to skip to content

Pesänjakajan hakeminen lomake avioero

Tarvitseeko avioeron hakemiseen juristia, vai voiko sen hoitaa ihan yksin?

Jos eroa haetaan yhdessä, toimitaan muuten samalla tavalla kuin yksin eroa hakiessa, paitsi että molemmat allekirjoittavat erohakemuslomakkeen eikä lomakkeita tarvitse toimittaa käräjäoikeuteen kuin yksi kappale. Yhdessä eroa hakiessa myös pakollinen puolen vuoden harkinta-aika lähtee juoksemaan heti, sillä mitään tiedonantoa toiselle osapuolelle ei tarvitse erikseen tehdä.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Tehtävään on määrättävä esteetön henkilö, joka on molempien osapuolten osalta kaikista sidonnaisuuksista vapaa. Tehtävään ei voida määrätä D:tä sen vuoksi, että Pekka A:n asiamiehenä ja avustajana asiassa toimii samassa toimistossa työskentelevä B. Puolisot ovat avioliiton aikana pitkään asuneet yhdessä Kajaanissa ja tämän vuoksi on tehtävään syytä määrätä henkilö toiselta paikkakunnalta.

Tietosuojaseloste

Avioeron yhteydessä voidaan tuomioistuimelta hakea päätöstä elatusavun suorittamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hieman harvinaisempi on hakemus yhteiselämän lopettamisesta. Yhteiselämän lopettamisessa käräjäoikeus ratkaisee, kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Lähestymiskieltoasiaa ei käsitellä avioeron yhteydessä. Häiriköinnin estäminen vaatii oman hakemuksensa.

Avioeron hakeminen – Miten pitkä harkinta-aika olikaan?

3. Kun harkinta-aika päättyy puolen vuoden jälkeen, alkaa avioeroprosessin toinen vaihe. Tällöin käräjäoikeudelta on pyydettävä lopullista avioeroa. Lopullisen avioerohakemuksen voi toimittaa toinen puolisoista tai puolisot yhdessä. Myös osapuoli, joka ei jättänyt ensimmäistä hakemusta, voi tällä kertaa jättää yksin hakemuksen. Käräjäoikeus myöntää tällöin avioeron aina, kun sitä on haettu.

Avioeron hakeminen on kaksi vaiheinen. Ensimmäisen avioerohakemuksen jälkeen alkaa harkinta-aika, joka kestää kuusi kuukautta. Lopullista avioeroa voi hakea harkinta-ajan jälkeen, jolloin käräjäoikeus tuomitsee avioeroon. Mikäli toisen vaiheen avioerohakemusta ei jätetä, raukeaa avioeroprosessi ja avioliitto jatkuu puolisoiden välillä. Avioeron harkinta-aikaa ei kuitenkaan tarvita siinä tapauksessa, mikäli puolisot ovat asuneet yhtäjaksoisesti erillään viimeiset kaksi vuotta. Avioerosta ei voi kieltäytyä eli avioeroa ei voi estää.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

1 Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Avioeron myöntäminen ja omaisuuden jakaminen ovat erillisiä asioita. Avioliiton purkauduttua puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta tai sen voi suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan. Pääsäännöstä voidaan poiketa mm. avioehtosopimuksella. Jakoa voidaan myös sovitella, jos se muuten johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Puolisoiden omaisuus voidaan jakaa jo avioeron harkinta-aikana.

Lähetä soittopyyntö

Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemus jätetään jomman kumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen. Avioeron hakemisen jälkeen omaisuus tulee jakaa eli osittaa puolisoiden kesken. Ositus voidaan tehdä sopimusosituksena eli osapuolet laativat sopimuksen osituksen sisällöstä tai toimitusosituksena, jolloin hakemuksen perusteella käräjäoikeuden määrämä pesänjakaja suorittaa osituksen.

Oheisesta grafiikasta selviää, miten kalliiksi uuden omistusasunnon hankkiminen tulee molemmille Helsingissä ja Kuopiossa, kun bruttotulo molemmilla on Helsingissä 3 246 euroa/kk ja molemmat hankkivat samanaliset asunnot. Kyseessä on mediaanitulo eli puolet palkansaajista tienaa vähemmän ja puolet enemmän kuin 3 246 euroa/kk. Kuluja tulee reippaasti yli 400 euroa netto lisää molemmille.

Suomalainen aviovarallisuusjärjestelmä perustuu varojen ja velkojen erillisyyteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että avioliiton aikana kumpikin puoliso omistaa itsenäisesti oman omaisuutensa ja vastaa itse omista veloistaan. Se puolisoista, jonka nimiin omaisuus on hankittu, on omistaja (nimiperiaate). Aviopuolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että kummallakin puolisolla on avioliiton päättyessä oikeus puoleen yhteisen omaisuuden yhteenlasketusta arvosta.

Edunvalvonta

Osituksessa puolisolla on oikeus saada puolet kummankin puolison omaisuuden säästöjen yhteenlasketusta arvosta. Osituksessa tehdään omaisuuden tasajako, joka toteutuu siten, että varakkaampi puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Varakkaampi puoliso joutuu luovuttamaan tasinkona niin paljon omaisuutta vähemmän omistavalle, että kummankin puolison omaisuuden säästö saadaan yhtä suureksi.

Katso myös

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan sopimuksella määrätä sen valtion laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla on kotipaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimusta tehtäessä. Jos toisen tai kummankin puolison kotipaikka on avioliiton aikana siirtynyt toiseen valtioon, sovellettavaksi voidaan määrätä myös sen valtion laki, missä kummallakin puolisolla oli viimeksi kotipaikka.
 
Jos puolisoilla on asuin- tai kotipaikka Suomessa ja kyse on avioehtosopimuksesta, on noudatettava avioliittolaissa olevia muotomääräyksiä.

Ositus

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ns. ositusta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden ns. erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, on omaisuus vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Footer

Avioerohakemuksen jättämisen yhteydessä alkaa siis harkinta-aika. Normaalisti tämä on puoli vuotta ellei toisenlaista päätöstä haeta. Kuuden kuukauden jälkeen toisen puolisoista tulee vaatia, että käräjäoikeus tuomitsee heidät avioeroon. Siinä vaiheessa myöntäminen tapahtuu automaattisesti. Eroa ei ole pakko vaatia välittömästi tämän jälkeen, mutta se täytyy tehdä viimeistään vuoden sisällä. Muussa tapauksessa koko asia raukee oikeudessa ja prosessi pitäisi aloittaa alusta.

Mitä tarkoittaa testamentti?

Perittävä ei siis yleensä voi jättää jälkeläistään kokonaan perinnöttä. Jälkeläisen voi kuitenkin jättää perinnöttömäksi, jos jälkeläinen on ”tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä” tai jos hän ”jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää». Perinnöttömäksi jättämisestä on määrättävä testamentissa, ja siinä on mainittava määräyksen peruste.