Press "Enter" to skip to content

Perityn asunnon myynti verotus

Täsmätietoa verotuksesta

Perityn asunnon myynti voi olla verovapaa, koska perintöverotuksessa käytetty asunnon verotusarvo rinnastetaan todelliseen hankintamenoon. Tällöin luovutushinnasta voidaan vähentää asunnon perintöverotuksen verotusarvo ja voiton hankkimiseen liittyvien menojen yhteismäärä eikä voittoa ehkä jää näiden erien vähentämisen jälkeen. Hankintamenoon voidaan lukea myös verotuksessa poistamatta oleva osa verovelvollisen maksamista perityn omaisuuden kuten asunnon perusparannusmenoista.

Perintövero määrätään jäämistön arvosta. Kukin perillinen maksaa perintöveroa hänen saamansa perintöosuuteensa mukaan sekä sen mukaan, miten läheinen sukulainen hän on perinnönjättäjään nähden. Perintöveron määrä lasketaan perityn omaisuuden verotuksessa vahvistettavan arvon perusteella. Omaisuuden arvon lähtökohdaksi pidetään sen perukirja-arvo. Verotuksessa voidaan kuitenkin poiketa tästä arvosta, jos katsotaan, että perukirjaan merkitty arvo ei vasta omaisuuden käypää arvoa.

Perityn asunnon myynti

Annika perii äitinsä Ailan asunnon. Kiinteistövälittäjä arvioi asunnon arvon. Perunkirjoituksissa asunto arvostetaan hieman yli kiinteistövälittäjän arvion, joka ilmoitetaan verottajalle. Kun asunto myydään, vältetään myynnissä syntyvä luovutusvoitto. Luovutusvoittoa olisi verotettu 30 prosentin pääomaverokannan mukaan, joka on perintöverotusta ankarampi. Annika minimoi maksettavan luovutusvoittoveron ja maksaa suuremman osan perintöverona. Näin päästiin pienempään kokonaisverotukseen arvostamalla omaisuus käypään arvoonsa ja perintöasunnon myynti onnistui.

Isäni kuoleman jälkeen olemme veljieni kanssa myymässä hänen asuntoaan. Perunkirjat on tehty ja lähetetty verotoimistoon. Omaisuutta ei ole siis kuin tuo asunto ja perijöitä me kolme.Onko perunkirjat vahvistettava maistraatissa ennen kuin asuntoa voi alkaa myydä. Minulla on kaikki kopiot isäni katkeamattomasta sukuselvityksestä sekä kaikkien meidän kolmen virkatodistukset. Koska muita varoja ei ole ja vainajan laskujakin on vielä maksamatta lähes 2000 euron edestä (ovat nyt kuolinpesän velkoja) olisi tärkeää saada asunto myytyä mahdollisimman pian.

Hankintameno-olettamassa myyntihinnasta vähennetään kiinteä prosenttiosuus, joka määräytyy sen mukaan, kuinka kauan rakennus tai huoneisto on ollut myyjän omistuksessa. Myyntihinnasta vähennettävä prosenttiosuus on joko 20 % tai 40 %. Ensin mainittua eli 20 prosentin mallia käytetään, mikäli olet omistanut asunnon alle kymmenen vuotta. Vastaavasti 40 prosentin malli tulee kyseeseen, mikäli rakennus tai huoneisto on ollut omistuksessa yli kymmenen vuotta.

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.

Jos esimerkiksi verokorttia ei esitetä ennakonpidätys lasketaan 60 prosentilla arvonlisäverottomasta osasta. Yrittäjälle maksetaan ennakonpidätyksellä vähennetty määrä ja arvonlisäveron määrä. Ennakonpidätys maksetaan verotilijärjestelmässä Verohallinnon tilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdekuukautta seuraavan kuussa. Kausiveroilmoituksen myöhästymisestä voidaan määrätä myöhästymismaksu.

Tapaus 4: Veroa voi keventää etukäteen suunnittelemalla

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

Kommentit

Jotenkin en yllättyisi, jos Ruotsissa käytäisiin vastaavanlaista keskustelua, jossa mainittua suurta luovutusvoittoveroa pidettäisiin epäreiluna ja vedottaisiin sen poistamiseen, koska jossakin muussa massa X ei sitä ole. Suomi ja Ruotsi ovat molemmat kireän verotuksen maita, koska julkinen sektori on iso ja hyvinvointivaltiorakenteita kansainvälisesti verrattaessa erittäin paljon, verotuksen painopisteissä vain on pieniä eroja joissakin kohden.

Nostan hattua Sampsa Katajalle siitä, että tässä vaiheessa ei ole syytä poistaa perintöveroa, koska on paljon keskeisempää alentaa työn verotusta. Pienenä myönnytyksenä puolueensa viralliselle kannalle hän tietysti joutui toteamaan, että jossain kaukaisessa tulevaisuudessa on aika poistaa perintövero. Kaukainen tulevaisuus on vähän sama asia kuin horisontti: etenee, kun sitä kohti kuljetaan.

Sokos Herkun Ravintola lopetti toimintansa Valkeassa – tilat otetaan ruokakaupan käyttöön

Perusparannuksesta koituneet kustannukset vähennetään myyntihinnasta. Samoin laajennusosasta tulleet kustannukset, joissa näyttää olevan myös perusparannus kustannuksia. Eli ihan kaikki kelpaa mitä olette satsanneet mökkiin. Kuluista kaikki kuitit pitää olla näytettäväksi tarvittaessa. Kannattaa katsella kokoon kaikki pienetkin naulapussin ostot. Mökin ostohintakin vähennetään myyntihinnasta, josta tositteeksi kauppakirja, kaikkien ostamisesta koituneiden kulujen kanssa. Kuten lainhuuto, kaupanvahvistus, mahdolliset välityspalkkiot, tontin lohkomisesta aiheutuneet kulut yms. 

Tweet with a location

Perintöasunto herättää monenlaisia kysymyksiä. Kannattaako asunto jättää perintönä ja mitä kuluja perinnöstä tulee maksettavaksi? Perintövero on suurempi kaukaisemmille perijöille, kuin lähisukulaisille. Asunnon jättäminen perinnöksi kannattaa valmistella yhdessä perijän kanssa, mikäli mahdollista. Perinnönantaja voi esimerkiksi antaa asunnon lahjana ja jättää itselleen hallintaoikeuden, jolloin käyttöoikeus asuntoon säilyy, vaikka omistussuhde siirtyisikin. Täältä löydät aiheesta lisätietoa.

2. Milloin uusi tulo- tai varallisuusvero otetaan käyttöön sopimusvaltiossa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, sopimusta sovelletaan myös tähän veroon. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on keskinäisin sopimuksin päätettävä onko vero, joka on otettu käyttöön jommassakummassa sopimusvaltiossa, sellainen johon sopimusta sovelletaan edellä olevan lauseen mukaisesti.

KL Nyt

Patenttiratkaisuja ei ole. Perintösuunnittelu kannattaa liittää omaisuusjärjestelyjen kokonaisuuksiin ja sopeuttaa perittävän ja perillisten olosuhteisiin. Juha Vehmasen mukaan viisas perinnönjättäjä hakee ratkaisuja, joilla vältetään pesän osakkaiden välisiä riitoja. Kannattaa varoa myös sitä, ettei tuleva perintö liikaa ohjaa perillisen valinnanvapautta tehdä omia ratkaisuja elämässään. Viisas perinnönjättäjä arvioi, mitä perilliset haluavat. Jos jälkipolvea ei jatkaminen kiinosta, on parempi olla pakottamatta.

Perityn omaisuuden likviditeetti: Suomalaisten varallisuudesta suuri osa on sidottu asunto-omaisuuteen. Tämä luo omat haasteensa perimistilanteissa. Perintövero lankeaa usein maksettavaksi viimeistään vuoden sisällä perunkirjoituksen toimittamisesta. Etenkin tilanteessa, jossa perittävä omaisuus on esimerkiksi asunto tai kiinteistö, tulee perintöverojen maksamisesta oikeasti taakka perinnön saajalle.

”Jos saa perinnön lakimääräisen perintöoikeuden nojalla, perinnönsaajalla on verotuksellisesti vähemmän vaihtoehtoja luopumisen suhteen. Perinnöstä voi luopua joko kokonaan tai ei ollenkaan, mutta osittain luopuminen ei ole mahdollista. Perinnönsaaja ei myöskään voi itse määrätä kenelle perintö menee, vaan luopujan osuus menee suoraan sille, joka olisi ollut perintöön oikeutettu, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää”, Saloranta sanoo.