Press "Enter" to skip to content

Påstøp på trebjelkelag

Denne siden bruker informasjonskapsler

En flytende gulvløsning er når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Dette reduserer trinnlyd betraktelig.
Med Glava Trinnlydplate oppnår du denne løsningen. Oppå trinnlydplatene skal det alltid legges et trykk- og lastbærende sjikt i form av enten gips- og sponplatelag, avrettingsmasse eller påstøp.  

Lydisolerende etasjeskiller. Tilsvarende Vanlig bjelkelag, men i tillegg overgulv (plate), gipsplate, trinnlydplate (mineralull) og ekstra himlingsplate. For lydisolerende etasjeskillere skal angitte spennvidder multipliseres med 0,89 for å ta hensyn til at bjelkene ikke har en himling som er stivt festet til bjelkens underside og at etasjeskilleren har større egenvekt.

Frittspennende dekke

Illustrasjon: Dilatasjonsfuger i bærende konstruksjoner skal føres gjennom den samlede gulvoppbygningen. Gulvflaten er her vist med vinkelprofiler og fugemasse. Det finnes imidlertid også andre velegnede løsninger.

I flytende gulv kan det være behov for ytterligere fuger, avhengig av konstruksjonen, gulvets geometri og belastning.

Bolig med mulighet for utleie

Arbeidet har omfattet innsamling, bearbeiding og analyse av laboratoriemålte data for etasjeskillere av tre, både bjelkelagsløsninger og etasjeskillere basert på massivtre. Konstruksjonene ble gruppert med utgangspunkt i hvordan vibrasjoner overføres fra komponent til komponent i konstruksjonen.

Vieser forhøyningsring for trebjelkelag og påstøp kompatibel med alle Vieser gulv sluk. Forhøyningsringen leveres med en sikker og solid låsing med stålflens. Installert under vanntettingen som en membran. Løfter gulvsluken med 25-88 mm. Dette produktet skal kun brukes på tregulv med påstøp. For gulv der både gulvsluk og forhøyningsring er satt i betong brukes Vieser forhøyningsring NRF nr 3410826 (2588 mm) NRF nr 3410861 (12 mm) NRF nr 3410862 (18 mm)

Grunning og forbehandling

Smøremembranet bør ha en tykkelse i våtsonene på minst 1mm. Stadig oftere behandles også gulvet med smørermembran over det støpte varmegulvet, mens den tradisjonelle metoden består i å legge en helsveiset banemembran under gulvstøpen. Da bør man ikke legge smøremembran på toppen, med mindre det er en diffusjonsåpen type som slipper eventuell fuktighet ut igjen.

Elektrisk gulvvarme

Siden all varme stiger, vil den gjøre hele rommet varm. Mens «vanlig» varme, som panelovner eller annen punktvarme, gjør det kaldt langs gulvet og varmt oppunder taket, vil gulvvarme gjøre det tilnærmet like varmt i hele romhøyden.  På grunn av dette kan du ofte senke temperaturen en tanke, og slik eventuelt spare litt energi også. Dermed får du både bedre komfort og lavere fyringsutgifter.

Fuktmåling og fuktsøk

Vi foretar fuktmåling i porøse materialer. Dette innbefatter treverk, forskjellige konstruksjonsplater, gipsplater etc. Vi kan måle fuktnivået fra helt ytterst i overflaten til 4-5cm inn i konstruksjonen. Ved dypere måling enn 1-3mm vil vi bruke en hammerelektrode. Fuktmålinger i trevirke måles i vektprosent opp til 30%. Vi foretar ikke målinger i betong.