Press "Enter" to skip to content

Parketin eläminen

Parketti, kohonneita reunoja, rakoilua ja kellumista.

Puulattia asennetaan, kun kaikki muut mahdolliset rakennustyöt ovat loppuunsaatettuja. Pimeäkellastumisen takia lattia ei saa olla peitettynä muutamaa tuntia pidempään. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle optimaaliset olosuhteet. Huom! Lattia saa olla peitettynä vain muutaman päivän, max. 1 vkon, ajan pimeäkellastumisen vuoksi. Tätä pidempi aika saattaa altistaa lattian mahdollisille värimuutoksille, etenkin vaaleissa sävyissä.

Lakatut lattiat

Jotta puun eläminen olisi vähäisintä, huoneilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 40-60 %:n välillä ja huonelämpötilan +18-24°C. Jos olosuhteet poikkeavat oleellisesti näistä arvoista niin valmistaja, myyjä tai asentaja eivät ota vastuuta parketin puuaineksen turpoamisesta tai haurastumisesta. Muodonmuutoksia voidaan vähentää käyttämällä kuivina kausina ilmankostutinta sekä kosteina kausina tuulettamalla huoneilmaa riittävästi.

PARLA TAMMI CHALET TUNDRA MATT.LAK. PARKETTI 2,5M2/KRT

Parketti varastoidaan asennuskohteessa ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa vähintään 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta. Avaa lautapakkaukset vasta juuri ennen asennusta, ettei lattia ehdi sitoa kosteutta itseensä ennen asennusta. Vältä parkettipakettien taivuttamista, jottei lakkapinta vaurioidu. Parkettilattia tulee asentaa vasta, kun kaikki muut rakennusvaiheet, esimerkiksi maalaus ja laatoitus, on suoritettu ja rakennuksen suhteellinen kosteus on sopiva.

Mitä eroja on tammiparketeissa?

Markkinoilla on useita tammiparkettien vaihtoehtoja ja teknisesti niitä on vaikea verrata toisiinsa. Suurimmat erot syntyvät parkettilattian rakenteesta, materiaalieroista ja pintakäsittelystä. Syvennymme näihin eroihin tässä kirjoituksessa, sillä parkettilattioiden ominaisuudet vaikuttavat hintoihin merkittävästi ja vaikuttavat minkälaiseen ympäristöön lattia kannattaa valita.

Paikallissää

Itse korjasin narisevan lattian siten että, porasin kylmästi reiän kohtaan, jossa lattia antoi myöten. Reikään sopiva puutappi kera erikeeperin ja vasaralla kiinni. Dozukisahalla tappi poikki hieman lattiapintaa ylempää ja terävällä taltalla siistiminen, vaurioittamatta pintaa tietenkin. Viimeistely tummalla petsillä ja pisaralla lakkaa. Narina loppui eikä korjausta erota muista «oksankohdista». Tosin lattia ei ollut parkettia vaan perinteinen mäntypuu ponttilautalattia, mutta voisi toimia parketissakin, jos maltilla ja siististi tekevi.

Mäntylattian asentaminen

Paketteja ei saa purkaa kuin juuri ennen asennuksen aloitusta. Mikäli huomaat asennuksen aikana viallisen laudan älä asenna sitä, vaan vaihda se jälleenmyyjällä virheettömään. Valmistaja ei vastaa asennusohjeen vastaisesta asentamisesta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä laudoista. Tehdas ei ota takaisin ylimääräiseksi jääneitä lattialautoja.

Rakoja parketin ja listojen välissä

Hei! Olisin kysynyt lattian vinoutta aiheuttavista syistä ja sen korjaamisesta. Vuonna -97 rakennetussa rivitalossa on listan ja parketin välissä siellä täällä rakoja 1-3mm (siis pystysuunnassa). Onko pelkoa, että lattia alkaa pettämään alta, ja mistä tämä johtuu? Onko pohjavalu epätasaisesti tehty? Voiko maan routiminen aiheuttaa kyseistä vikaa. Vai onko kyseessä normaali ilmiö, josta ei tarvitse olla kovin huolissaan?

Meillä elämispaikka on lähellä kylpyhyoneen ovea. Sinne asennettiin vuosi sitten lattialämmitys. Kosteusvauriota en epäile (ei kupruilua) vaikka remonttifirma oli mitä oli. Olisiko syy siis liian kuuma lämpötila? Meillä on myös vaihdettu pattereiden termostaatit yms. viime aikoina, jolloin asunnon lämpötila oli parin viikon ajan todella kuuma.

Yhteistyössä

Ennen asennusta on huolehdittava, että aluslattia on asennusvalmis. Alusmateriaalista riippumatta aluslattian on oltava kuiva. Tämä on erityisen tärkeää liimatuissa lattioissa, koska liima ei tartu kunnolla märkään pintaan. Aluslattian on myös oltava puhdas ja tasainen: kahden metrin etäisyydellä saa olla enintään 2 mm ero tasaisuudessa. Erityisesti kalanruotoladontaa ja muita designparketteja asentaessa tasaisuus on kriittisen tärkeää. Mitä tasaisempi aluslattia, sen parempi lopputulos. 

Ylläpito ja huolto on helppoa, kun noudatat seuraavia ohjeita

Laminaattilattian asentaminen alkaa laminaattileikkurin, pienihampaisen sahan ja asennuskiilojen hankkimisella. Muita työkaluja ei välttämättä tarvita. Useimmat laminaatit asennetaan niin sanotuksi uivaksi lattiaksi. Tämä tarkoittaa, ettei lattiaa kiinnitetä alustaan. Laminaatin voi asentaa esimerkiksi betonin, rakennuslevyn, vanhan puulattian tai muovimaton päälle.