Press "Enter" to skip to content

Palveluohjaaja salo

Resurssikeskus tuo neuvontaa ja ohjausta senioreille

Palveluohjaus on varhaiskasvatuksen käyttöön kehitetty järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja sijoituspäätöksiä. Eri vaiheissa olevat hakemukset ovat omissa kansioissaan ja hakemuksia voidaan rajata alueen, toimintayksikön, tilan ja tyypin mukaan. Käyttäjän on helppo nähdä missä vaiheessa hakemuksen käsittely on ja hän voi rajata niitä mm. alueen, toimintayksikön, tilan ja tyypin mukaan.

Vastuullisuus osana arkea

Palveluohjaus on varhaiskasvatuksen käyttöön kehitetty järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja sijoituspäätöksiä. Eri vaiheissa olevat hakemukset ovat omissa kansioissaan ja hakemuksia voidaan rajata alueen, toimintayksikön, tilan ja tyypin mukaan. Käyttäjän on helppo nähdä missä vaiheessa hakemuksen käsittely on ja hän voi rajata niitä mm. alueen, toimintayksikön, tilan ja tyypin mukaan.

Avokuntoutus

Kurssin loputtua arvioidaan asetetut tavoitteet sekä annetaan jatkosuositukset omaehtoiselle kuntoutukselle. Kurssin loppumittaukset tehdään viimeisellä käyntikerralla sairaanhoitajan/ fysioterapeutin toimesta; Bergin tasapainotestin, fyysisen toimintakykyarvion, verenpainemittauksen ja palautekyselyn sekä arvion apuvälineiden tarpeesta. Kuntoutujille voidaan tarvittaessa tehdä myös kotikäynti.

Palveluohjaus

Tällä hetkellä meillä on meneillään LEAN-kehittämisprojekti paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon kohentamiseksi. Pyrimme parantamaan hoidon laatua nimeämällä heille hoitokoordinaattorin ja omalääkärin. Selvitämme, mitä apua he eniten tarvitsevat ja tarjoamme sitä heille, tarpeen mukaan eri ammattiryhmiä hoitoon liittäen. Pyrkimyksenä on jatkossa välttää toistuvat päivystyskäynnit vaihtuvilla lääkäreillä ja tarjota tilalle jatkuva hoitosuhde.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Näiden pysäkkien lisäksi huristelemme tiistaina 25.6. klo 14-15 muuallakin Perniössä sekä keskiviikkona torstaina 27.6. klo 14-15 Perttelissä. Jos et pääse kaupan pihalle, liikumme luoksesi! Neuvonnan lisäksi tuomme pullat mukanamme. Soita meille kyseisinä päivinä p. 045 7750 0068, niin sovitaan tarkemmin paikasta. Salon pysäkeillä keräämme myös askarreltuja hyvän mielen kortteja! Ilahdutamme niillä myöhemmin kotihoidon asiakkaita.

Vapaa-aika ja järjestetty toiminta

Olet palveluhenkinen ja työskentelytapasi on ripeää ja varmaotteista. Organisoit ja ratkaiset ongelmia mielelläsi kiireenkin keskellä. Aikaisempi siivousalan kokemus ja koulutus katsotaan eduksi, mutta meillä on myös mahdollisuus kouluttautua työn ohessa. Kommunikoit vaivatta suomeksi, muusta kielitaidosta plussaa. Ajokortti on tässä tehtävässä edellytys, oma auto eduksi.

Branding-valikko

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Aikuispalvelut on suunnattu pääasiassa työikäiselle ja ikääntyneelle aikuisväestölle, mutta joitakin näistä palveluista esim. vammais- ja kehitysvammapalveluita, voi tarvita iästä riippumatta. Aikuisneuvola huolehtii mm. aikuisväestön terveysneuvonnasta ja – tarkastuksista, pitkäaikaissairauksien (reuma, diabetes, verenpainetauti jne.) hoidonohjauksesta, hoidosta ja seurannasta sekä rokotuksista. Terveydenhoitajajien, diabeteshoitajan ja jalkojenhoitajan palvelut saa aikuisneuvolasta.

2 2(19) SISÄLTÖ: VANHUSPALVELUIDEN PALVELUOHJAUS… 3 IKÄKESKUS MAJAKKA… 4 IKÄKESKUS REIMARI… 4 VANHUSTEN AVOIMET RUOKAILUPAIKAT SALOSSA… 4 HOIDON TARPEEN ARVIOINTI JA ASIAKASSIJOITUSTOIMINTA… 6 KOTIHOITO… 6 Kotihoidon tukipalvelut Palveluseteli Salon kaupungin vanhusten asunnot OMAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Tehostettu palveluasuminen Hoivakodit Lyhytaikais-, päivä- ja yöhoito… 19

4 4 PAIKALLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON SALON SEUDUN OSASTO RY Sotainvalidien Veljesliiton Salon seudun osasto on perustettu v Osaston puheenjohtaja on Heimo Purhonen puh, Osaston päätehtävä on sotainvalidien, heidän puolisoiden ja leskien vanhuudenhuollon turvaaminen ja edistäminen, hengellinen toiminta ja virkistys. Toiminta alue on Salon kaupunki ja Kemiönsaaren kunta. Avustajatoiminnan kotiapua sotainvalideille ja leskille vuodesta 1999.

Lappeenrannan toimipisteen​ palvelut

​​​​​Iso apu -palvelukeskuksissa annetaan palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeessa oleville ikäihmisille ja vammaisille henkilöille, heidän omaisilleen tai muille läheisille henkilöille sekä ammattilaisille. Palveluohjaus on yksilöllistä, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä​ hyvinvoinnin tukemista koko Eksoten alueella. ​​Iso apu -palvelukeskukset tehostavat vanhusten- ja vammaispalveluiden välistä yhteistyötä ja helpottavat asiointia.

Palveluohjaaja salo

Jäseniä meillä on lähes 600. Kuulumme valtakunnalliseen 52 000 jäseniseen Eläkkeensaajien Keskusliittoon, jolla on 350 paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea. Osallistumalla yhdistyksemme toimintaan saat uusia ystäviä ja harrastuksia, virkistävää kerhotoimintaa, mahdollisuuden lähteä yhteisille koti- tai ulkomaisille matkoille ja teatterikäynneille. 12 euron vuotuisella jäsen maksulla pääset osalliseksi kaikista yhdistyksemme palveluista ja lisäksi saat Eläkkeensaajat lehden 8 numeroa.

Lisätietoja työnantajasta

Olet palveluhenkinen ja työskentelytapasi on ripeää ja varmaotteista. Organisoit ja ratkaiset ongelmia mielelläsi kiireenkin keskellä. Aikaisempi siivousalan kokemus ja koulutus katsotaan eduksi, mutta meillä on myös mahdollisuus kouluttautua työn ohessa. Kommunikoit vaivatta niin suomeksi kuin englanniksi, muusta kielitaidosta plussaa. Ajokortti on tässä tehtävässä edellytys, oma auto eduksi.

Suojellaan vai pilataan?

Eurooppaa tarvitaan. Eurooppalainen unelma rauhasta, vapaudesta, oikeudenmukaisesta hyvinvoinnista ja vastuusta tulevia sukupolvia kohtaan on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan. Haluamme Euroopan, joka osoittaa kansalaisilleen, että se saa tuloksia aikaan ja kykenee tekemään parempaa huomista meille kaikille. Millaista Suomea, Eurooppaa ja maailmaa haluat rakentaa? Näytä luontosi ja äänestä eurovaaleissa!

Yhteystietoja

Oulun kaupungin erityishuollon johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Jäseninä toimivat Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Marja Salo (pj.), erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluiden palvelupäällikkö Merja Halonen, erityisryhmien palveluohjauksen palveluesimies Kristiina Okkonen, sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnittelija Jaana Valtanen ja terveyspalveluiden lastenlääkäri Päivi Vähäsarja.

p. 044 328 4307  riina.nissinen@evl.fi

​Kuntoutusohjaajat tukevat laaja-alaisesti pitkäaikaissairaan tai vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on potilaan ja hänen perheensä toimintakyvyn säilyttäminen ja lisääminen muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja on potilaan ja hänen perheensä yhteyshenkilö sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä hoitohenkilöstön ja eri palvelujärjestelmien välillä.

Lännen Korjauspalvelu

Palveluesimiehet:
Työikäisten palvelut Sirkku Vanttaja, puh. 044 499 3302
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja Karhu, puh. 0400 741 828
Kiimingin kotihoito Ulla Piltonen, puh. 0400 251 593
Kiimingin Jaarankartano, yökotihoito ja kotisairaala Petra Hiltunen, puh. 040 553 7871
Yli-Iin Jokiranta ja kotihoito Soili Leppänen, puh. 050 593 9267
Ylikiimingin Päivöläkoti ja kotihoito Maritta Holm, puh. 044 497 0770

Ihmisellä on oltava oikeus olla mukana valitsemassa kotiaan. Kun muistisairas on muuttamassa omasta kodistaan yhteisökotiin, hän tarvitsee läheisten ja ammattihenkilöiden apua kodin valinnassa. Palveluohjausta tarvitaan pohdittaessa, missä yhteisökodissa voidaan parhaiten vastata juuri kyseisen henkilön tarpeisiin. Keskeistä on pohtia ihmisen hyvää elämää, eikä sitä saa tehdä raha edellä. Minikilpailutus ei sovellu kodin valintakriteeriksi.