Press "Enter" to skip to content

Paljonko saa lahjoittaa rahaa verottomana

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Usein kysyttyä lahjaverosta

Esimerkki: Antti antoi tyttärelleen Liisalle 4 000 euron rahalahjan 3.1.2017. Myöhemmin, 1.5.2018, Antti lahjoitti Liisalle lisäksi 2 000 euroa. Lahjojen yhteisarvo on 6 000 euroa. Koska 5 000 euron raja tulee täyteen, Liisa tekee lahjaveroilmoituksen 1.5.2018 saamastaan lahjasta ja ilmoittaa siinä myös 3.1.2017 saamansa lahjan.

Liisa maksaa lahjaveroa lahjojen yhteisarvosta (6 000 eurosta) 1. veroluokan mukaan. Lahjavero on 180 euroa.

Asioi verkossa

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Omaisuutta voi lahjoittaa verottomasti

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Samankaltaisia kysymyksiä

Kaikki annetut lahjat lasketaan tietyn vastaanottajan kohdalta yhteen, joten jos olet lahjoittanut lapsellesi muuta omaisuutta, vaikkapa kesämökin, samalla kolmivuotisjaksolla et voi enää antaa kyseiselle lapselle verovapaata rahalahjaa. Mikäli lahjoitetaan rahaa lapsenlapselle kuukausittain tulee tuo summa jakaa kuukausille siten, että sen yhteissumma kolmen vuoden aikana jää alle 4000 euron. Tasasummia haluttaessa 3999 euroa tulee siten jakaa 36 kuukaudella.

Rahan lahjoittaminen lapselle ja verotus

Poikkeuksen lahjoituksiin tekee lapsen elatukseen tai koulutukseen menevät rahat.Esimerkiksi opintomatkan tai ruokaostokset saa maksaa lapsen puolesta ilman, että se lasketaan lahjaksi. Tällöin avustus tulee kuitenkin tehdä niin, ettei sen vastaanottaja voi käyttää rahaa muuhun. Eli esimerkiksi vuokra tulisi maksaa lapsen puolesta suoraan vuokranantajalle, eikä lapsen omalle tilille.

Ota huomioon verotus yrityslahjaa valitessa – Näin onnistut

– Verotukseen vaikuttaa se, annetaanko lahja työntekijälle vai yhteistyökumppanille. Henkilökunnan joululahjat ovat yrityksen tuloverotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia, kun taas yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohdalla vähennyskelpoisuus riippuu lahjan koosta ja laadusta, kertoo taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin yrityslakimies Anton Meriluoto.

Perintö- ja lahjaverotusta koskevat säännökset mahdollistavat perheen sisäiseen tai sukupolvien väliseen varallisuuden siirron suunnitteluun hyvin yksinkertaisia keinoja. Elinaikana toteutettavin lahjoituksin tai testamentin laatimisella voidaan merkittävästikin vaikuttaa varallisuuden siirroista menevään perintö- tai lahjaveroon. Tässä katsauksessa tuomme esiin muutamia esimerkkejä:

Tarkasta nopeasti tilitapahtumat, siirrä rahaa ja maksa laskut

Samalta antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen lahjaverotusta varten. Jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden aikana ennen perinnönjättäjän kuolemaa, lisätään lahjan arvo perillisen perintöosuuteen ja perintövero määrätään yhteissumman perusteella. Lahjojen yhteen laskemisen vuoksi aikaisemmin annettu verovapaa lahja voi muuttua veronalaiseksi. Perintö- ja lahjaveroasteikkojen progressiivisuuden vuoksi yhdistäminen lisää veron määrää.

Suosituimmat videot

– Jos joku vaikka ostaa lapselleen 50 000 euron arvoisen auton. Lapsi – jolla ei ole omia tuloja – on juuri 18 vuotta täytettyään saanut kortin ja hänen nimiinsä ilmestyy rekisterissä tuollainen auto. Siinä vaiheessa ollaan tilanteessa, että varallisuuden lisäyksen johdosta Verohallinto saattaa pyytää selvittämään, olisiko esimerkiksi tuloveroilmoituksessa jäänyt tuloja ilmoittamatta.

Perintöveron poistosta on puhuttu viime aikoina paljon puolesta ja vastaan. Tuolloin aina muistutetaan, että veroa ei makseta alle 20 000 euron perinnöstä. Mutta miten verottaja suhtautuu siihen, että annan rahaa aikuisen lapseni ja lapsenlasteni matkoihin ja koulutukseen tai maksan heidän laskujaan? Onko se ennakkoperintöä ja valvotaanko sellaista? Kysyy nimimerkillä: Mummopankki

Harrastustoiminnan tulot herättävät monia kysymyksiä, erityisesti niiden verotuksen osalta. Monilla on tänä päivänä kotisivuja, pieniä nettikauppoja, tai muita vastaavia, joista kertyy joka kuukausi hieman tuloa. Useimmiten tulot liittyvät harrastustoimintaan, josta siinä sivussa tienataan vähän rahaa esimerkiksi Adsense -mainoksilla tai sen sellaisella. Nämä tulot ovat verotettavia ja ne tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.