Press "Enter" to skip to content

Pääomatuloista tehtävät vähennykset 2019

Pääomatuloista tehtävät vähennykset 2019

Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi sijoittajan ammattikirjallisuus, tietoliikenneyhteys ja tietokoneen hankintameno. Jos hyödykkeellä on käyttöä sekä tulonhankkimistoiminnassa että yksityistaloudessa, menot ovat vähennyskelpoisia vain tulonhankkimistoiminnan osalta. Tällaisissa tilanteissa menojen on oltava järkevässä suhteessa tavoiteltuun hyötyyn nähden ollakseen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Verottajan viran puolesta tekemät vähennykset

Merityötulovähennyksen määrä sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa on 20 % merityötulon kokonaismäärästä, kuitenkin enintään 7 000 euroa. Verovelvollisen merityötulon kokonaismäärän ylittäessä 50 000 euroa merityötulovähennyksen määrä pienenee 5 prosentilla merityötulon kokonaismäärän 50 000 euroa ylittävältä osalta. Vähennystä korotetaan kunnallisverotuksessa 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa ja jonka ajan verovelvollinen työskentelee aluksessa.

Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen eli alijäämähyvityksen tekemiseen, verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Katso myös

Veroilmoitusta voi täydentää verotuksen valmistumiseen saakka. Jos vähennyksiä on jäänyt ilmoittamatta, verotuksen oikaisua voi pyytää vielä verotuksen valmistumisvuoden jälkeen kolmen vuoden ajan. Kolmen vuoden sääntö pätee verovuodesta 2017 alkaen. Tätä aiempien verovuosien osalta määräaika on vielä viisi vuotta verotuksen valmistumista seuraavan vuoden alusta.

Jos Japanin pörssiin haluaa muuten sijoittaa, yksi vaihtoehto on ostaa Japani ETF:ää (indeksiosuusrahastoa), jolloin ostetaan ikään kuin ”viipale Tokion pörssin osakelistasta”. Näitä ETF:iä löytyy useita niin euromääräisinä kuin dollareissakin. Katso osakevälittäjältäsi esimerkiksi hakusanalla ”ETF Japan”.

Miksikö näin? Koska ansiotuloista tehdään automaattisesti ns. tulonhankkimisvähennys, joka oli viime (2016) vuonna 620 euroa. Perustoimistotyöläisellä näitä ansiotuloista vähennettäväksi kelpaavia kuluja ei yleensä ole kovin paljoa, sillä harva meistä enää nykypäivänä hankkii esim. ammattikirjallisuutta sadoilla euroilla vuodessa. Ammattiliittojen jäsenmaksut sekä matkakulut kodin ja työpaikan välillä menevät eri momentilta, niitä ei siis lasketa mukaan tuohon 620 euroon.

Milloin ja miten ilmoitus tehdään

Tulonhankkimislainojen korot voi vähentää vuokratuloista täysimääräisinä ilman euromääräistä rajoitusta tai omavastuuosuutta. On kuitenkin syytä muistaa, että vuokrattuun omaisuuteen kohdistuvan velan korot eivät ole vähennyskelpoisia, jos peritty vuokra ei vastaa käypää vuokraa. Vuokran on oltava vähintään asuntoedun verotusarvon mukainen, jotta korot voidaan vähentää.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista. Ennakkohakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, kopio hakijan/kuljettajan ajokortista sekä yksityiskohtainen selvitys auton käyttötarpeesta. Jos perusteena on työn hoitaminen, tarvitaan työnantajan todistus, jossa selvitetään työsuhteen kesto, työmatkan pituus, mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön sekä auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

Ostan Asuntoja Blogi

Tein tämän ohjeen tavallisia asuntosijoittajia ja vuokranantajia varten, joilla ei ole diplomi-insinööritason pelkotiloja vaan kenties ihan normaaleja muuttuneeseen käytäntöön liittyviä epäselvyyksiä ja pohdintaa aiheuttavia kohtia ilmoituksen tekemisessä. Ohje ei edellytä minkäänlaisia atk-gurun taitoja. Itse en ole atk-guru eli kaikki tässä mainitut asiat on täysin mahdollista oppia, mikäli haluaa tehostaa omaa ajankäyttöään ja vapauttaa sitä johonkin parempaan kuin veroilmoituksen kanssa takkuamiseen.

Edelliset esimerkit eivät menneet läpi, ja erikoiset vähennysyritykset ovat muutenkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Niiden taustalla on usein se, että hakija työskentelee jollain erikoisalalla, tai että asian maksaminen itse tuntuu epämieluisalta. Myös vähennysten logiikka on osalle yhä vieras asia.

Oikeudet ja velvollisuudet

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Satunnainen juttu

Hyvä kirjoitus! Osaatko antaa vinkkiä onko mitään ideaa tehdä työhuonevähennystä jos sijotustoiminta on vasta aika alkuvaiheessa? Sijoitusvarallisuutta rahastoissa on vajaa 15 000€ ja joka kuukausi sijoitan n. 700€. Kaikki rahastot ovat kasvuosuuksia joten veroja näistä maksan vasta joskus sitten lunastaessani.

En oikein itse näe toimintaani vielä niin ammattimaisena että mitään vähennyksiä viitsisin tehdä mutta olisi mukava kuulla toinenkin mielipide:)

4. Verotuksen toimittaminen

Suurta eläketuloa saavien henkilöiden verotusta kiristettiin vuoden 2013 alusta siten, että eläketulosta maksetaan valtiolle eläketulon lisäveroa 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa (verovuonna 2018). Eläketulon lisävero maksetaan valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon perusteella määrätyn tuloveron lisäksi.

Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät – sijoittajat innostuivat jättifuusion synergiahyödyistä

Jos tappio johtuu pääoman menetyksestä velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi, vähennysoikeus on kyseenalaista. Vähennys voi tulla kyseeseen vain, jos lainanantoa voidaan pitää tulonhankkimistoimintana. Milloin se on sitä, on arvoitus. Asiasta on vain yksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO:2014:21), ja siinä annetut lainat olivat miljoonaluokkaa ja lainaustoiminta jatkunut useita vuosia. 

Suomessa taloyhtiöt tyypillisesti rahastoivat osuudet, mutta taloyhtiössä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien osakkaiden intressit yhdenvertaisesti. Useimmiten taloyhtiöillä on mahdollisuus tuloutukseen, kun remontti on vasta suunnitteilla. Jokaisen taloyhtiön kannattaakin jo remonttia suunniteltaessa tehdä teknisen hankesuunnitelman lisäksi taloudellinen hankesuunnitelma.

Verotettava metsätalouden tulo lasketaan vähentämällä puunmyynti- ja muista metsätalouden pääomatuloista metsätalouden menot. Erotuksesta metsänomistaja maksaa pääomatuloveroa 30 % ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 % (v.2013). Puun ostaja pidättää puukauppasummasta ennakonpidätyksen, joka on pystykaupassa 20 % ja hankintakaupassa 14 %. Ennakkovero otetaan huomioon laskettaessa lopullista veroa.

Tarjouskirja

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.