Press "Enter" to skip to content

Pääomatuloista tehtävät vähennykset 2018

Pääomatuloista tehtävät vähennykset 2018

Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi sijoittajan ammattikirjallisuus, tietoliikenneyhteys ja tietokoneen hankintameno. Jos hyödykkeellä on käyttöä sekä tulonhankkimistoiminnassa että yksityistaloudessa, menot ovat vähennyskelpoisia vain tulonhankkimistoiminnan osalta. Tällaisissa tilanteissa menojen on oltava järkevässä suhteessa tavoiteltuun hyötyyn nähden ollakseen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot

Lomakkeella 13 ilmoitat kohdassa 3 verovuoden 2018 aikana takaisin maksamasi osakaslainat, jos ne on aiemmin luettu tuloksesi (2013–2017) ja olet maksanut lainan tai osan siitä takaisin viimeistään viidentenä verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen. Merkitse vuosi, jolloin osakaslaina on verotettu pääomatulona. Ilmoita myös takaisinmaksetun osakaslainan euromäärä. Voit ilmoittaa tällä lomakkeella vain yhdestä yhtiöstä saamiesi osakaslainojen tiedot. Jos olet maksanut osakaslainaa takaisin useammalle eri yhtiölle, täytä useampi lomake.

Huomaathan, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy veroilmoituksellasi. Sijoittaessasi varallisuutta tällaisen sopimuksen sisällä sinun ei tarvitse huolehtia veroilmoituksen täyttämisestä tältä osin. Sijoitusvakuutus ja kapitalisaatiosopimus ovat sekä verotehokkaita että vaivattomia ratkaisuja hoitaa omaa sijoitusvarallisuutta. Kysy lisää sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta asiantuntijoiltamme.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

5. Verovuoden tappio ja suuret kertatulot

Kasvattilapsella tarkoitetaan tässä laissa lasta, jota kasvatetaan muutoin kuin vastikkeesta muun henkilön kuin vanhempiensa, ottovanhempiensa tai jommankumman vanhempansa puolison luona ja jonka elättämisen perusteella kenelläkään muulla ei ole oikeutta tässä laissa säädettyihin lapsesta annettaviin vähennyksiin. Jos lapsi on verovuonna ollut kahden tai useamman henkilön kasvattilapsena, saa vähennykset se kasvattivanhemmista, jonka antama elatuksen aika verovuonna on pisin.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista. Ennakkohakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, kopio hakijan/kuljettajan ajokortista sekä yksityiskohtainen selvitys auton käyttötarpeesta. Jos perusteena on työn hoitaminen, tarvitaan työnantajan todistus, jossa selvitetään työsuhteen kesto, työmatkan pituus, mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön sekä auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

Kumppanimme

Pääomavastike voidaan vähentää verotuksessa vuokratuloista, jos se luetaan taloyhtiön kirjanpidossa yhtiölle tuloksi. Vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, maksetaanko vastike kuukausittain pääomavastikkeena vai kerralla lainaosuussuorituksena. Yhtiön kirjanpidossa rahastoitu pääomavastike taas ei ole vähennyskelpoinen meno vuokratulosta. Rahastoitu pääomavastike lisätään osakkeen hankintamenoon ja otetaan huomioon vasta osakehuoneiston mahdollista luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa.

On taas se aika vuodesta kun esitäytetty veroilmoitus on kolahtanut monen postiluukusta. Sijoittajan veroilmoituksesta on kirjoitettu muutamassa muussakin blogissa, mutta ajattelin silti jakaa myös mitä omaani laitan. Minulla on hieman eri tilanne kuin suurimmalla osalla, jotka on ansiotyössä sillä teen töitä yksinomaan kotoa. Tämän lisäksi olen yksityinen vuokranantaja ja minulla on osakesijoituksia.

2. toukokuuta 2018

Hyvä kirjoitus! Osaatko antaa vinkkiä onko mitään ideaa tehdä työhuonevähennystä jos sijotustoiminta on vasta aika alkuvaiheessa? Sijoitusvarallisuutta rahastoissa on vajaa 15 000€ ja joka kuukausi sijoitan n. 700€. Kaikki rahastot ovat kasvuosuuksia joten veroja näistä maksan vasta joskus sitten lunastaessani.

En oikein itse näe toimintaani vielä niin ammattimaisena että mitään vähennyksiä viitsisin tehdä mutta olisi mukava kuulla toinenkin mielipide:)

Oikeudet ja velvollisuudet

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Kunnallisverotuksen osalta keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2018 on 19,86. Vuodelle 2018 53 kuntaa nosti veroa ja 6 kuntaa laski veroa. Suurimmista kunnista nostajia olivat Lahti (20,25 > 20,75), Nokia ja Kemi. Laskijoista merkittävimmät olivat Helsinki (18,50 > 18), Maarianhamina ja Savonlinna. Korkein kunnallisveroprosentti on 22,50 (Jämijärvi) ja alhaisin 16,50 (Jomala) eron ollessa jo 6 prosenttiyksikköä. Pääkaupunkiseudun veroprosentit ovat Kauniainen (17), Espoo (18), Helsinki (18) ja Vantaa (19).

Ostan Asuntoja Blogi

Tein tämän ohjeen tavallisia asuntosijoittajia ja vuokranantajia varten, joilla ei ole diplomi-insinööritason pelkotiloja vaan kenties ihan normaaleja muuttuneeseen käytäntöön liittyviä epäselvyyksiä ja pohdintaa aiheuttavia kohtia ilmoituksen tekemisessä. Ohje ei edellytä minkäänlaisia atk-gurun taitoja. Itse en ole atk-guru eli kaikki tässä mainitut asiat on täysin mahdollista oppia, mikäli haluaa tehostaa omaa ajankäyttöään ja vapauttaa sitä johonkin parempaan kuin veroilmoituksen kanssa takkuamiseen.

Suomessa taloyhtiöt tyypillisesti rahastoivat osuudet, mutta taloyhtiössä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien osakkaiden intressit yhdenvertaisesti. Useimmiten taloyhtiöillä on mahdollisuus tuloutukseen, kun remontti on vasta suunnitteilla. Jokaisen taloyhtiön kannattaakin jo remonttia suunniteltaessa tehdä teknisen hankesuunnitelman lisäksi taloudellinen hankesuunnitelma.

2. Hyväksy maksupalvelusopimus

Näin ollen pääsääntö on, että esimerkiksi ulkomaisten pörssiosakkeiden myynti ei ole sellaista ulkomaista pääomatuloa, josta käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys voitaisiin tehdä. Valtaosassa Suomen solmimista verosopimuksista on sovittu, että ainoastaan henkilön verosopimuksen mukaisella asuinvaltiolla on verotusoikeus pörssiosakkeiden luovutusvoittoihin. Lähtökohta on, että Suomessa asuvan henkilön verosopimuksen mukainen asuinvaltio on Suomi ja voitot verotetaan vain täällä.

Työtä tekevän henkilön on hyvä muistaa kotitalousvähennyksen mahdollisuus. Hänen kannattaa kertoa asiakkaalleen tästä asiasta, koska monet yksityishenkilöt voivat säästää isoja summia kotitalousvähennyksellä. Myös UKKO.fi:n kevytyrittäjät voivat tarjota omille asiakkailleen kotitalousvähennystä. Se voi ollakin monelle todella kova myyntivaltti. Jotta  asiakas voisi hakea kotitalousvähennystä, tulee laskuun eritellä työn osuus materiaalikuluista. Voit kysellä kotitalousvähennyksestä tarkemmin asiakaspalvelustamme.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut

Yleensä korkomenot vähennetään pääomatulosta, mutta aina veronmaksajan veronalaiset pääomatulot eivät ole kyllin suuret korkomenojen vähennysten hyödyntämiseksi. Tällöin korkomenot vähennetään ansiotulojen verotuksesta alijäämähyvityksenä. Verovähennyksen rahallinen määrä on tällöin pääomatulon vähennystä vastaava eli ansiotulojen verotuksesta vähennetään pääomatulon veron mukainen osuus (30 %) maksetuista koroista. (Ensiasunnon hankkimiseen otetun asuntolainan lyhennysten tapauksessa alijäämähyvitys on tosin 32 %.)

Metsänomistajat

Veroehdotus on pamahtanut kaikille postissa ja on viimeiset hetket ilmoittaa mahdolliset vähennykset pääomatuloista. En ole aiemmin ymmärtänyt mitä kaikkea voi vähentää pääomatuloista, mutta tänä vuonna koin herätyksen ja selvittelin asioita. Liityin myös osakesäätäjien- ja veronmaksajain keskustiittoihin, joista on ollut hyötyä näitä selvitellessä. Keräsin alle muistilistaa mitä kaikkea osakesijoittaja voi vähentää. Toivottavasti listasta on jotain hyötyä palstatovereille