Press "Enter" to skip to content

Oulun infra

Palaute

Maarakennuspalvelut tarjoaa Oulun kaupungin eri organisaatioille yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen ja karttahuoltoon liittyviä maastomittaus- ja pohjatutkimuspalveluita.

Maarakennuspalveluiden tehtävissä työskentelee useita eri ammattialueiden osaajia. Toiminnan kulmakiviä ovat:
– työturvallisuus on jokaisen asia
– työn tulosten laatu on meille kunnia-asia.
Tasapuolisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus tukevat työhyvinvointiamme.

 

Suviseurat Muhoksella

Työturvallisuuskorttikoulutus on kehitetty työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi. Työpaikoilla on koko työyhteisön tiedettävä omat vastuut ja velvoitteet sekä miten turvallinen työpäivä toteutetaan. Koulutuksessa käydään läpi miten vähennetään työtapaturmia ja vaaratilanteita, parannetaan työpaikan yhteistoimintaa, tuetaan työnopastusta työpaikoilla, annetaan perustietoa työsuojelusta ja motivoidaan ja lisätään työturvallisuusosaamista.

Yhteystiedot

Palvelunumeromme:
Express: LVIS-noutomyynti 0204 85 5655.
Talotekniikka: IV-myynti 0204 85 5661, LVI-Myynti 0204 85 5654, sähkömyynti 0204 85 5649, Valaisinprojektimyynti 0204 85 5679.
Teollisuus: Teollisuuden putkistomyynti  0204 85 5075, Teollisuuden sähkömyynti 0204 85 5077. 
Infra: MVR-myynti   0204 85 5191, LVI-Myynti 0204 85 5191, sähkömyynti 0204 85 5206. 
Jälleenmyyjät ja muu yritysmyynti: 0204 85 5000.

UAS-kohteet

Lujabetoni investoi uuteen korkean kapasiteetin valmisbetonitehtaaseen Oulussa. Uusi tehdas rakennetaan Oulun nykyiselle tehdasalueelle. Yhdessä uusi ja vanha tehdas tarjoavat huippuluokan toimintakyvyn ja mahdollisuuden osallistua Pohjois-Suomen suuriin rakennushankkeisiin jopa 150 m³:n tuntikapasiteetin turvin. Oulun valmisbetonitehdas on neljäs Lujabetonin rakentama valmisbetonitehdas kahden vuoden sisällä ja se on investointina lähes neljän miljoonan euron panostus.

Tietomallien käyttö kuntien infrahankkeissa

Keski-Euroopan isoissa kaupungeissa kuten Berliinissä, Hampurissa, Pariisissa, Brysselissä ja Rotterdamissa tuetaan kaupungin suunnittelua ja rakentamista ylläpitämällä tietomallia. Novatronin inframallinnuspäivillä Maaliskuussa kuultiin missä määrin Tampereella, Turussa ja Oulussa tukeudutaan tietomallipohjaiseen tuotantoon kaupunki-infraa rakennettaessa, kun ääneen pääsivät tietomallintamisen ammattilaiset kustakin kaupungista.

Massoitukset

Oulun kaupunki on tukenut aktiivisesti living lab -ympäristön luomista. Suurimmassa osassa maailmaa tämänkaltaisten toimintojen kehittäminen ei ole ollut mahdollista. Lisäksi Oulun alueella eri toimijoiden välinen yhteistyö ja tiedon jakaminen toimii erinomaisesti, ja tutkijat ovat saaneet käyttöönsä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Oulun kaupungin teknisen keskuksen mittaustietoja ubiikkiin infrastruktuuriin liittyvän datan tueksi.

LudoCraft

Navico Oy ja Infra Pohjoinen ry ovat käynnistäneet selvityksen, joka koskee infra-alan PK-yritysten kehittämistä Pohjois-Suomessa. Selvitys on luonteeltaan nykytilaselvitys ja siinä tuodaan esille Pohjois-Suomessa toimivien infra-alan PK-yritysten toimintaan liittyviä ongelmia, puutteita ja kehittämistarpeita sekä esitetään kiireellisimmiksi luokitelluista kehittämisalueista jatkotoimenpiteinä toteutettavat kehittämistoimenpiteet.

Työpaikka ja kulttuuri

Globaali toimintaympäristö ja sen tuomat mahdollisuudet näkyvät sekä projektityössä että osaamisen kehittämisessä. Meillä on jatkuvasti Suomesta käsin tehtäviä, maan rajojen ylittäviä projekteja sekä projekteja, joissa osaajiamme työskentelee ulkomaan komennuksella. Globaali toimintaympäristö mahdollistaa osaamisen jakamisen ja kehittämisen yli maarajojen. Huippuosaamista syntyy kun eri maissa oleva paras mahdollinen tietotaito saadaan yhdistettyä! WSP konsernissa eri alojen osaajaryhmät tapaavat toisiaan sekä virtuaalisesti että erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. 

Sa­nee­rauk­ses­sa uu­si­taan jäte- ja hu­le­ve­si­vie­mä­rit ja ve­si­joh­dot. Sa­mal­la uu­si­taan kau­ko­läm­pö­put­kia ja säh­kö- ja ope­raat­to­ri­kaa­pe­loin­te­ja. Lo­puk­si uu­si­taan pin­ta­ra­ken­teet.

Tule kokeilemaan!

”Pohjoisessa Suomessa on käynnistynyt ja käynnistymässä lukuisia hankkeita, joissa tarvitaan korkeakoulutettuja rakennusalan ammattilaisia. Oulussa alkava rakennusalan diplomi-insinöörikoulutus tulee todelliseen tarpeeseen ja juuri oikeaan aikaan”, toteaa 14. helmikuuta Rakentajapäivässä puhunut Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri Kailasalo.

Welado on riippumaton rakennuttamisen suunnannäyttäjä. Olemme kokenut infrarakennuttaja ja tulevaisuudessa haluamme määrittää uudelleen koko toimialaa rakennuttamisen osalta toimien samalla vastuullisesti ja ihmisläheisesti. Yrityksen muodostavat huippuosaajat, jotka toimivat yhdessä toistensa vahvuuksia ja osaamista hyödyntäen.

Infrap Oy on infra-alan hankkeiden projektinjohtopalveluihin, rakennuttamiseen, valvontaan sekä mittauksiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja innovatiivinen kumppani, joka tarjoaa laadukasta palvelua hankkeen jokaisessa vaiheessa. Henkilökuntamme moniosaaminen, ammattitaito sekä pitkäaikainen käytännön kokemus takaavat yhteisten projektiemme onnistumisen.

Kattolämmitys on helppo ja mukava lämmitysmuoto

Polarheat Oy:n tuoteperhe koostuu Infraheat -lämpöelementeistä, säätimistä, lämmityskaapeleista, valaisinlämmittimistä, matala-, keski- ja korkealämpöpaneeleista sekä lattialämmitysjärjestelmistä. Tuotteemme täyttävät matalaenergiataloille asetetut vaatimukset energiatehokkuudessa. Tuotevalikoimamme kattaa niin pientalojen, kuin tuotantotilojen ja julkisten tilojenkin lämmitystarpeet.