Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön myynti kauppakirja

Yrityksen ostaminen käytännössä

Kyseinen osakeyhtiö on sen verran uusi, että en joutunut tekemään mitään erikoisempaa arvonmääritystä tai työllistämään asiantuntijoita, mutta byrokratia ja sopimukset ovat suunnilleen samat kaikissa kaupoissa. Tärkeimmät asiakirjat ovat kauppakirja ja osakassopimus. Lisäksi yrityskaupan jälkeen joutuu pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jos uusi osakas valitaan yhtiön hallituksen jäseneksi. Tästä pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Lisäksi uuden osakkaan pitää lähettää varainsiirtoveroilmoitus Verohallintoon ja maksaa varainsiirtovero.

Kaupan kohteen määrittely

Sen sijaan, jos yrittäjä myy avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden tai vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista riittävän läheiselle sukulaiselle ja osakkeet tai osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta ennen luovutusta, on luovutusvoitto verovapaa. Riittävän läheisellä sukulaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myyjän rintaperillisiä tai sisaruksia, jotka voivat olla ostajina yksin tai yhdessä puolisoidensa kanssa.

Yrityskaupan muistilista

Usein yrityskauppaa koskevat neuvottelut aloitetaan allekirjoittamalla salassapitosopimus, jossa tietoja saava osapuoli sitoutuu pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina ja salaisina. Alustavat tunnustelut voidaan vielä käydä ilman tällaista sopimusta, mutta kun aletaan luovuttaa sellaisia tietoja, jotka eivät ole enää saatavissa julkisista rekistereistä, on salassapitosopimus suositeltava.

Valitse aihealue

Koira määritellään oikeudellisesti irtaimeksi esineeksi. Koiraa koskee koiran kaupassa usea eri laki kuten tapauskohtaisesti kauppalaki tai kuluttajansuojalaki, osamaksulaki ja vahingonkorvauslaki. Koiran kauppaan voi liittyä myös esisopimus. Pääsääntöisesti esisopimus sitoo sekä myyjää että ostajaa. Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana. Esisopimus on muotovapaa sopimus, mutta on molempien osapuolten kannalta suositeltavaa tehdä esisopimus kirjallisena dokumentoinnin vuoksi.

Tilaa ilmainen Opas
yrityksen myyntiin!

Kun liiketoiminnan tarkastuksessa ei ole löytynyt erityistä yrityskauppaan vaikuttavaa uutta asiaa ja ostajan rahoitusneuvottelut ovat edenneet suopeasti, niin yrityksen myynti viimeisteillään kauppakirjalla. Kauppakirjassa sovittavia asioita ovat mm. kaupan kohde, kauppahinta, maksuehdot, omistuksen siirtyminen, myyjän ja ostajan antamat vakuutukset ja erimielisyyksien ratkaisu.

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA:59

10 LUONNOS 10 (10) Liitteet: Liite 1. Käyttö- ja irtain omaisuus Liite 2. Ohjelmistot ja puhelimet Liite 3. Vaihto-omaisuus Liite 4. Luettelo siirtyvistä sopimuksista Liite 5. Siirtyvät työntekijät Liite 6. Vuokrasopimus Liite 7. Kauppahinnan jakautuminen Liite 8. Palvelusopimus Liite 9. Käyttöomaisuuden arvo poistoaikana

Asuntokauppa ja kauppakirja

Kauppakirjalle on asetettu sisällöllisiä vaatimuksia, jos asuntokauppa tehdään asunnon rakentamisvaiheen aikana. Mikäli asuntokauppa tehdään vasta rakentamisvaiheen jälkeen, myytäessä uutta asuntoa tai käytettyä asuntoa, kauppakirjalle ei ole asetettu erityisiä muoto- ja sisältövaatimuksia. Tällöin kaupan sisällöstä voidaan sopia vapaasti kauppakirjassa. Rakentamisvaiheen aikaisilla, kauppakirjan tiukemmilla vaatimuksilla on tarkoitus suojata ostajaa niin oikeudellisesti kuin taloudellisesti.

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Esimerkki: Sanna ostaa asunto-osakkeen, jonka myyntihinta on 60 000 euroa. Osakkeisiin kohdistuva yhtiölaina on 20 000 euroa. Asunnon myynti-ilmoituksessa velaton hinta on siis 80 000 euroa. Varainsiirtovero lasketaan 80 000 eurosta. Varainsiirtovero on 2 % x 80 000 euroa = 1 600 euroa. Sillä ei ole merkitystä, maksaako Sanna yhtiölainan pois kaupanteon hetkellä vai pikku hiljaa osana yhtiövastiketta.

Asiakirjakauppa.fi

Aasunto-osakeyhtiön taloudellinen tilanne, tehdyt korjaukset sekä kaavaillut remontit käyvät pääosin ilmi isännöitsijätodistuksesta, mutta myyjän on syytä hankkia kopiot yhtiöjärjestyksestä, viimeisimmän yhtiökokouksen pöytäkirjasta sekä viimeisimmässä yhtiökokouksessa käsitellyt taloudelliset asiakirjat kuten tilinpäätös, tase ja taloussuunnitelma. Myyjä vastaa isännöitsijäntodistuksen mahdollisista virheellisistä tiedoista. Jos isännöitsijäntodistuksessa on virhe, ja tästä aiheutuu myyjälle vahinkoa, myyjä voi kuitenkin hakea korvausta isännöitsijältä.