Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön lopettaminen käytännössä

Yritystoiminnan lopettaminen ei ole ainut vaihtoehto 

Toinen vaihe on julkinen haaste. Silloin tehdään vapaamuotoinen kirje, jossa osuuskunnan tilaa selvitetään. Hakemuksen tekeminen maksaa 210 euroa, ja se täytyy maksaa ennen hakemuksen jättämistä. Maksusta saatu kuitti tulee laittaa liitteeksi. Tämän vaiheen voi laittaa liitteeksi ensimmäisen vaiheen kanssa, joskin molemmat täytyy maksaa joka tapauksessa.

Tietosuojaseloste

Tuomioistuin voi myös määrätä yhtiön poistettavaksi rekisteristä ja siten puretuksi jos joku osakkeenomistajista on jatkuvasti käyttänyt asemaansa väärin toista osakkeenomistajaa vastaan ja kieltäytyy osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla lunastamasta tästä kärsivän osakkeenomistajan osakkeita. Osakeyhtiö puretaan kuitenkin lähtökohtaisesti osakeyhtiölaissa säädetyssä selvitysmenettelyssä, joskaan selvitysmenettely ei yksiselitteisesti tarkoita, että yhtiö puretaan, vaan yhtiökokouksella on mahdollisuus päättää selvitystilassa olevan yhtiön toiminnan jatkamisesta.

Veroneuvonta

Jos yrittäjällä ei ole tarvetta saada kauppahintaa välittömästi henkilökohtaiseen käyttöönsä, hän voi pitää osakeyhtiön ”säästöporsaanaan” ja käyttää sitä omana sijoitusyhtiönään ja nostaa sieltä vuotuiset osingot. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin osakeyhtiön purkamiseen ja sen verokohteluun yleisellä tasolla. Purkamisen yhteydessä yrittäjän kannattaa aina käyttää omaa tilintarkastajaansa tai juristia verotuksen arvioimisessa ja/tai pyytää verottajalta ennakkoratkaisua.

Osakeyhtiön lopettaminen on pitkä prosessi

Osakeyhtiötä ei voida lopettaa pelkällä ilmoituksella kaupparekisteriin, eikä osakeyhtiön omaisuutta voida yksioikoisesti vain siirtää omistajalleen tai omistajilleen. Osakeyhtiön lopettaminen voi tapahtua joko selvitystilan tai konkurssimenettelyn kautta pitkälti riippuen siitä, riittävätkö yhtiön varat sen velkojen maksuun. Jos yhtiö säilyy olemassa ja yrittäjä vain jää sivuun, voi väistyvä yrittäjä myös myydä toiminnan tai jättäytyä vain omistajan rooliin.

Selvitystilasta päättäminen

– Tästä voi aiheutua yrittäjälle sen verran huomattavia kustannuksia, ettei menettely ole kannattavaa. Jos yrityksen jättää pöytälaatikkoon, siitä tulee kuitenkin toimittaa tilinpäätös vuosittain PRH:lle. Viime kädessä PRH poistaa yrityksen rekisteristä, mitä yrittäjä usein saattaa odottaakin, jos vaihtoehtona olisi ollut omatoiminen selvitystilaan asettaminen, Toivonen jatkaa.

Asioi verkossa

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Selvitysmenettely päättyy yhtiön purkautumiseen silloin, kun selvitysmiehet esittävät lopputilityksen yhtiökokouksessa. purkamisesta tehdään vielä ilmoitus kaupparekisteriin liikkeen lakkaamisen rekisteröimiseksi.

Yrityksen lopettamisen helppous tai vaikeus riippuu siitä, mistä yhtiömuodosta on kyse. Yksityisen elinkeinonharjoittajan sekä henkilöyhtiöiden toiminnan lopettaminen on suhteellisen suoraviivaista ja sen voi tehdä yhdellä lomakkeella. Osakeyhtiö ja osuuskunta sen sijaan vaatii purkamista, johon kuuluu selvitystila eli julkinen haaste yhtiön velkojille. Tämän artikkelin tarkoituksena onkin pureutua syvemmin siihen, miten erilaiset yrityksen lopetetaan tai puretaan askel askeleelta.

Nykyinen osakeyhtiölaki ei tunne pakkoselvitystilaa. Pakkoselvitystilan sijaan nykyinen osakeyhtiölaki asettaa vaatimuksen tehdä kaupparekisteri-ilmoitus negatiivisen oman pääoman tilanteessa. Mikäli yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, yhtiön hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin.

Toiminimen lopettaminen voi joskus olla järkevää, ja siihen on syytä varautua jokaisen yrittäjän. Toiminimen lopettaminen voi tulla ajankohtaiseksi, vaikka yritys olisi kannattavakin – joskus vain elämäntilanteet eivät sovi yhteen yrittäjän vaativan arjen kanssa. Terveydelliset huolet alkavat vaivata fyysisen työn tekijää, yrityksen pyörittäminen vie liikaa aikaa perheeltä tai muutto yrityksen kannalta epäedullisiin maisemiin tulee ajankohtaiseksi.

Miksi osakeyhtiö on ihana?

Osakeyhtiöiden purkamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että osakeyhtiö, jolla ei ole selvitysmenettelyn edellyttämiä varoja tai jonka varallisuusasemasta ei saada riittävää tietoa, voitaisiin selvitystilaan määräämisen sijasta poistaa kaupparekisteristä. Poistomenettelyllä kaupparekisteristä arvioidaan poistuvan kymmeniä tuhansia toimimattomia osakeyhtiöitä. Tämä helpottaa rekisterinpitoa, lisää rekisterin tietosisällön oikeellisuutta ja vapauttaa toiminimiä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden käyttöön.

Sivuston sisältö, kuten teksti ja kuvitus, on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Suomen riistakeskus pidättää itsellään kaikki oikeudet sivustoon ja sen sisältöön, ellei toisin ole mainittu. Käyttäjällä on oikeus hyödyntää tai tulostaa sivustoa ja sen sisältämiä tietoja yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Tiedotusvälineillä on oikeus hyödyntää tiedotteita kuvineen journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Yhteystiedot

Ulkovalaisimilla jääsumussa näkyvä 22° rengas ilmenee kolmiulotteisena sikarimaisena pintana, joka koostuu lukemattomien kiteiden välkähdyksistä. Lumen pinnalla tästä sikarista nähdään leikkauspinta, jolloin 22° rengas voi katsojan ja valon keskinäisestä sijainnista riippuen olla hyvin omituisen näköinen. Yleensä ulkovalaisimet ovat liian korkealla pinta-22° renkaan havaitsemiseksi ja siksi sen yleensä joutuu luomaan omalla valaisimella. 

Yrityksen toiminta voi loppua monella tavalla

Yhtiömuodolla on väliä, koska jokaisen yhtiömuodon purkamiseen liittyy erilaiset vaatimukset ja toimenpiteet. Esimerkiksi osakeyhtiön purkamisen byrokraattisuus vaatii usein asiantuntijan ja lakimiehen tukea. Kun olet purkamassa yritystäsi, sinulla täytyy olla tarkat tiedot menettelytavoista välttääksesi päättämisajan venymisestä johtuvia lisäkuluja. Kun yritys loppuu, sen Y-tunnus ja kaikki kiinnitykset irtautuvat ennalta sovituille tahoille. Yhtiötä ei voi purkaa, ennen kuin yrityksen omaisuus on joko myyty tai siirretty toisen yrityksen tai yrittäjän nimiin.

Osakeyhtiötä ei lain mukaan voi purkaa vapaamuotoisesti. Jos yhtiölläsi on enemmän varoja kuin velkaa lopettaminen hoidetaan selvitystilamenettelyllä. Prosessi kestää noin puoli vuotta ja on maallikolle haastava itse hoidettavaksi. Mikäli yritystoimintasi on käytännössä loppunut, varojen nostaminen yhtiön purkamismenettelyllä voi olla verotuksellisesti järkevää. Purkautuvan yhtiön varallisuus katsotaan omistajien luovutusvoitoksi, josta saa vähentää hankintameno-olettaman.